BAARND JANSZ. VAN LEYDEN

 

Previous PageHome PageNext Page


BAARND JANSZ. VAN LEYDEN

ovl. tussen 1412-13 en 15 mei 1421 (Secr. 513 f. 21 en Hoek, 'Wassenaar', 605).

functies:

schepen 1378-79, 80-81, 88-89, 90-91, 92-93, 94-95, 95-96, 96-97; burgemr. 1384-85, 85-86; gasthuismr. 25 juli 1398-99.

woonhuis:

in het Gasthuisvierendeel aan de Breestraat, een huis daarachter behoorde ook aan hem en lag aan een steeg die Rijnwaarts ging, daarop verkocht Bertelmeeus Gorisz. van der Bregghe 22 juni 1392 32 s.g.g. rente met houde (Blok, Hollandsche stad, I 324; W. 428 f. 124).

landbezit:

* 1½ hond land te Leiderdorp, verkocht 22 apr. 1369 (Ke. 984).

* land tussen Zijl en Mare te Leiderdorp, verm. 26 dec. 1380 (Ke. 493 f. 70), waarschijnlijk hetzelfde als 6 feb. 1406 verm. land, dat hij te Leiderdorp had uitgegeven (Klo. 1528).

rentebezit:

10 aug. 1391 5 £ 14 s. 3 p.pay. op 7 hofsteden, gevormd uit de oude vest achter de Hogewoerd, gekocht van de stad (Ke. 322 f. c-v.).

borgstelling:

* 12 juni 1381 Aarnd van Vleytinghe (Secr. 19 f. 52v.).

* 13 dec. 1384 Dirk van Alkemade (Secr. 19 f. 61).

* 10 aug. 1384 Goel Claasz. (Secr. 19 f. 65).

* 3 apr. 1385 Floris van Alkemade IJsbrandsz. (Secr. 19 f. 67).

* 25 aug. 1395 Geertruud Saffentijns en kinderen (Secr. 19 f. 105v.).

varia:

bezegelde 29 apr. 1396 de kapelaniestichting door zijn neef Willem Foyken (Bort) (Ke. 322 f. 16); 1398 beloofde hij samen met en t.b.v. Simon Frederik 16 £ te betalen t.b.v. Dirk Gijsbrechtsz. (Secr. 84 f. 11).

familie:

zn. van Jan van Leyden en Alijd, dr. van Claas Nannenz. (zie Nannenz.); tr. 1e Geertruud, dr. van Jacob Gerrit Emmenz.z. (zie ald.); tr. 2e Haze; zij bezat met haar zoon Jan 1412-13 een lijfrente van 2 nobel 11 groot t.l.v. de stad (Secr. 513 f. 21); 9 aug. 1421 woonde zij met deze aan St. Pieterskerkgracht, het huis strekte tot de Vollersgracht (W. 428 f. 131); zij ovl. tussen 25 feb. 1429 en 30 aug. 1430 (Hoek, 'Wassenaar', 605; Klo. 1528). Kinderen uit het 2e huwelijk:

1. Pieter

(Ke. 407 f. 111a).

2. Haze

(ibidem).

3. Jan van Leyden

(ibidem), bezat samen met zijn moeder een lijfrente (zie hoger).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl