Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1454
OAR records in next Year

 

 

Record #428     Date   next record  top of page
1454-02-26
Location Type of Document
OAR12, 048r-b Consent
Text
[099] Item soe hebben die hyemraden geconsenteert Gerijt Hugen z. dat hij in seven mergen lants die hij leggende heeft binnen die vaert cant van Benthuysen mach delven een sloot alsoe wijt datter een aelman in ende wt mach ende daer over leggen ende maken een huele up sijn selffs cost ende die houden up sijns selfs cost, duerende tot hueren wederseggen.
English Summary
Permission for Gerrit Hugenszoon to dig a ditch through the seven morgens of land he holds within Benthuizen; the ditch to be wide enough for an aelmen (a flat-bottomed boat) to sail through and a footbridge to cross it.
Keywords
benthuizen; gerijt hugenzoon; ditches; construction; boats; barges; aelman; kwakelbrug
Notes
See OAR14, 94v-b. Sloof (1999) explains that 'een huele' most likely refers to a footbridge.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aelman 1 / 2     1472
barges 5 / 5 1434 1437  
benthuizen 17 / 24 1330 1450 1455
boats 6 / 13 1253 1437 1454
construction 53 / 73 1361 1452 1454
ditches 12 / 13 1437 1450 1480
kwakelbrug 2 / 2 1445 1445  

 

Record #429 prev record   Date   next record  top of page
1454-02-26
Location Type of Document
OAR12, 048r-c Consent
Text
[100] Den scout van Soeterwoude is geconsenteert dat hij mit sijnen heemrade een scouwe leggen mach opten herewech tusschen der Weypoort ende die kerc van Soeterwoude, duerende tot des hyemr. wederseggen up sulke boeten alsmen ander wegen scouwet in Zoeterwoude.
English Summary
Permission for schout of Zoeterwoude with his heemraden to inspect and apportion maintenance responsibility for the Kerkweg between the Weipoort and the church of Zoeterwoude, with the size of fines the same as on the other roads in Zoeterwoude.
Keywords
zoeterwoude; schouten; kroosheemraden; schouwen; heerweg; roads; weijpoort
Notes
See OAR14, 95v-a.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
heerweg 2 / 6 1421 1421 1455
kroosheemraden 67 / 84 1284 1453 1458
roads 35 / 44 1421 1453 1455
schouten 70 / 88 1284 1453 1455
schouwen 69 / 101 1284 1453 1455
zoeterwoude 29 / 37 1330 1452 1456

 

Record #430 prev record   Date   next record  top of page
1454-03-12
Location Type of Document
OAR12, 048v-a Consent
Text
[101] Item upten xii en dach van maert anno liiii hebben heer Willem van Alcmade ende Jan van Poelgeest geconsenteert vander hyemr. wegen van Rijnlant wt vervolge Jan Pieters soen als ambochts bewaerre van Wassenaer, Claes Colfmaker, Jacop Martijn z. ende Dirc Clais Clais z.z. als inwonende van Wassenaer een huel te maken over den wech in Druyts wael van steen vier voet wijt ten minsten, duerende tot der heemrad. weder seggen.
English Summary
Permission for Jan Pieterszoon, village official of Wassenaar, and his associates to construct a 4-foot wide stone culvert or bridge in the road in Druijtswael.
Keywords
wassenaar; alcmade, willem van; poelgeest, jan van; claes kolfmaker; bridges; stone bridge; jacob martijnszoon; druytswael; construction; dirc clais claiszoonszoon; ambachtsbewaarders; specifications; heulen
Notes
See OAR14, 97v-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 51 / 58 1429 1453 1457
ambachtsbewaarders 30 / 41 1436 1452 1455
bridges 33 / 54 1284 1452 1454
construction 54 / 73 1361 1454 1454
heulen 8 / 17 1443 1452 1455
poelgeest, jan van 16 / 27 1438 1453 1456
specifications 31 / 48 1330 1452 1454
stone bridge 2 / 5 1451 1451 1461
wassenaar 7 / 8 1330 1452 1472

 

Record #347 prev record   Date   next record  top of page
1454-05-07
Location Type of Document
OAR12, 024r-c Keur
Text
[164] Want die Barle ende kade die leecht langes die wateringe die wt den Rijn gaet besiden Diewer Stienkijns ten Hogen veen wairt verderft wort byden turff scepen die die wateringe in ende wt varen, mits dat zij die in ende wt zeylen, soe hebben die dycgrave ende heemrade van Rijnlant gekuert dat nyemant in die voirsc. wateringe mit scepen in noch wt zeylen en sullen alsoe verre als die voirsc. Barle ende kade strecket up een boete van een derdendeel van x pont, te verbueren soe dicke als nemant daer in bevonden off wittelic btuycht worde daer in geseilt te hebben. Gedaen anno liiii upten Mey scouwe.
English Summary
Because turf boats have caused extensive dammage to the Barle Canal and its embankment (ran from Oude Rijn along the south side of Diewer Stienkijns to Hogeveen), boats are now prohibited from the canal.
Keywords
barle; barrepolder; diewer stientgens; kaden; canals; hogeveen; ships; boats; sluices; damage from boats
Notes
See OAR14, 100v-a. The Barle was associated with the Barrepolder which lay between Zoeterwoude and Hazerswoude -- see Scholte, p. 8. See also record #010, record #011, and record #033
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
barrepolder 2 / 2 1423 1423  
boats 7 / 13 1253 1454 1454
canals 50 / 67 1356 1453 1455
diewer stientgens 3 / 3 1435 1436  
hogeveen 9 / 11 1434 1451 1466
kaden 11 / 17 1356 1453 1455
ships 8 / 15 1253 1451 1454
sluices 54 / 68 1253 1453 1455

 

Record #348 prev record   Date   next record  top of page
1454-10-08
Location Type of Document
OAR12, 024r-d-024v Keur
Text
[165] Inden eersten, want all tlant dat binnen den marken van Sparendam leyt anders genen waterganc en heeft om water to losen doir die slusen van Sparendam anders dan doir die stede van Hairlem, ende enige binnen der stede van Hairlem onder die bruggen alsoe veel scepen liggen ende vischhouweren dattet water doir die stede totter sluyse niet comen en can als des wel voir gemeen lant noot is, soe hebben dairom die dijcgrave mitten hiemrade gekuert datmen voirt aen binnen tmiddelste gat noch in ghien van beyden siden vanden middelste gate vander Vischbrugge ghien scepen noch vischhouweren liggen noch hangen en sal, te weten nymmer die voirsc. drie gaten vrij te bliven sonder scepe ofte vischhouweren in te liggen. Soe wie in die voirsc. gate vischhouwer hinghe of leyde soude verbueren een derdendeel van x lb. Ende wairt datter enige scepen voir lagen gemaert, die souden verbueren x sc. alsoe [24v] dic als die bekuert worden. Item des gelijcs soe salmen in die lange brugge bij rosen prieel tmiddelste gat vry laten mit twie gaten an elke side vanden middelsten gate, dat dair ymer vijf gaten midden vrybliven van vischhoweren ende scepen in te hangen ende te liggen up die selve boete ende pene voir verclairt. Gedaen optie Bamis schouwe anno liiii.
English Summary
Because all of Rijnland drains via the Spaarne and the Spaarndam and boats and fish corves attached to bridges hinder water flow, henceforth it is forbidden to moor boats or attach fish corves to to the middle three spans of the Visbrug and the middle five spans of the Langebrug near the Rozenprieel.
Keywords
haarlem; spaarne; obstruction of spaarne; spaarne; ships, mooring of; boats; fish corves; fishing; langebrug; rozenprieel
Notes
See OAR14, 101r-b. See also record #349.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
boats 8 / 13 1253 1454 1456
fish corves 2 / 5 1447 1447 1454
fishing 12 / 13 1286 1447 1454
haarlem 19 / 32 1399 1453 1454
langebrug 1 / 4     1454
obstruction of spaarne 1 / 6     1454
rozenprieel 2 / 4 1441 1441 1456
spaarne 2 / 7 1441 1441 1454
spaarne 3 / 7 1441 1454 1454

 

Record #349 prev record   Date   next record  top of page
1454-10-08
Location Type of Document
OAR12, 024v-a Keur
Text
[166] Item des ghelijc soe en salmen ghien water scepe buten ander palen liggen noch vischhouweren hangen an die voirsc. palen, noch tusschen die bruggen ende palen, si en sullen midden int water soe vele plaetsle laten als die vijf gate onder die voirsc. lange brugge wijt sijn, op die pene ende boeten voirsc. Gedaen optie Bamis schouwe anno liiii.
English Summary
Order that the width of passage in the Spaarne be maintained throughout as measured in the five spans of the Langebrug. Within this profile, no boats may be moored on pilings and such nor may fish corves be installed.
Keywords
haarlem; spaarne; obstruction of spaarne; ships; mooring of boats; fish corves; fishing; langebrug
Notes
See OAR14, 101v-a. See also record #348.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
fish corves 3 / 5 1447 1454 1456
fishing 13 / 13 1286 1454  
haarlem 20 / 32 1399 1454 1456
langebrug 2 / 4 1454 1454 1456
mooring of boats 2 / 3 1437 1437 1456
obstruction of spaarne 2 / 6 1454 1454 1456
ships 9 / 15 1253 1454 1456
spaarne 4 / 7 1441 1454 1456

 

Record #432 prev record   Date   next record  top of page
1454-10-08
Location Type of Document
OAR12, 048v-c Consent
Text
[103] Item den hiemraet van Rijnlant heeft geconsenteert den broederen van sinte Iheroming buten Leyden dat sij een brugge sullen mogen doen maken ende liggen inden ouden wech soe dat sij doir den voirsc. wech in hoir cloester sullen mogen varen wtten Rijn behoudelijc dat sij twater after scutten ende dicht houden sullen dat niement dair gij beschadicht en worde ende des sullen sij die brugge ander half roede breet maken.
English Summary
Permission for brothers of St. Heronimous in Leiden to construct a water connection to the Oude Rijn along with a bridge in the Oude Weg for better access to their monastery.
Keywords
leiden; sint-heronimus, broeders van; rijn; bridges; oude weg; construction; specifications
Notes
See OAR14, 101v-b
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 34 / 54 1284 1454 1455
construction 55 / 73 1361 1454 1455
leiden 24 / 29 1330 1453 1456
oude weg 1 / 2     1465
rijn 20 / 30 1284 1453 1456
specifications 32 / 48 1330 1454 1455

 

Record #433 prev record   Date      top of page
1454-10-15
Location Type of Document
OAR12, 048v-d Consent
Text
[104] Item die hiemraders hebben dien van Hazertswoude geconsenteert dat sij hecken sullen mogen setten op die Slingerkade duerende tot horen wederseggen.
English Summary
Permission for Hazerswoude to put fences on the Slingerkade, which ran between Zuid-Waddinxveen and Moordrecht..
Keywords
hazerswoude; fences; hekken; slingerkade; waddinxveen; moordrecht
Notes
See OAR14, 104v-c.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
fences 3 / 5 1444 1446 1455
hazerswoude 32 / 46 1330 1453 1455
hekken 2 / 4 1444 1444 1455
moordrecht 2 / 2 1400 1400  
slingerkade 2 / 2 1400 1400  
waddinxveen 17 / 27 1356 1437 1460

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl