DIRK VAN OESTGEEST

 

Previous PageHome PageNext Page


DIRK VAN OESTGEEST

Blijkens zijn zegel behoorde Dirk van Oestgeest tot het adellijke geslacht van die naam (zie Willem van Oestgeest).

functies:

schepen 1398-99, 99-1400, 1410-11.

beroep:

wijnkoper (1409-10, Ke. 323 (8) f. 22); won turf (zie landbezit).

woonhuis:

aan de Breestraat, verm. 17 feb. 1422 (W. 428 f. 132); in het Wolhuisvierendeel ca. 1390, in het Vleeshuisbon 1407-08 (Blok, Hollandsche stad, I 324; Ke. 323 (7) f. 49v.).

landbezit:

* Screvelantshoern te Warmond, 29 dec. 1386 verkocht (Secr. 1723).

* 27 jan. 1395 5 morgen veenland tussen Zegwaard en Zevenhuizen, gekocht van de graaf (GvH. 228 f. 153 en v.).

rentebezit:

19 feb. 1404 een schuldbrief van 114 nobel, afgeschat 15 juni 1410 (RA. 50 f. 93).

borgstelling:

25 mei 1390 Claas Gerritsz. (Secr. 19 f. 83v.).

varia:

zegel: een ankerkruis (Secr. 1529, 26 feb. 1399); was betrokken bij de verzoening inzake de moord op Floris van Rijsoirde, als maag van Willem Hermansz. (26 mrt. 1415, zie Gerrit Alewijnsz. c.s.); pachter van de Hoettiende van Waddinxveen 1397 (GvH. 1475 f. 7v.).

familie:

tr. Margriet (NH. Kerkvoogdij 2032 f. 2) en tr. Erkenraad (Ke. 7 f. 59). Kinderen bij Erkenraad:

1. Dirk

2. Katrine

3. Geertruud

(Ke. 7 f. 59).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl