vorige Buurt: 20.Meyenburg 41. Rode Steen volgende Buurt: 43.St. Niclaassteeg (Rodenrijk)

 

9. Keizerrijk van Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 11. Kerstenrijk 
(Klik voor andere kaart) 12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de-   13. Steinenburg   14. Kranenburg   15. Sint Catharinarijk   16. Paplepel   17. Nieuwe Rijk 
(Klik voor andere kaart) 18. Prily (Koevoet), Graafschap- 
(Klik voor andere kaart) 19. Billenburg   20. Meyenburg   35. Klein Egypte 
(Klik voor andere kaart) 39. Oud Barbarije 
(Klik voor andere kaart) 41. Rode Steen   42. Jan Vossenrijk 
(Klik voor andere kaart) 43. St. Niclaassteeg (Rodenrijk)   44. Land van Mirakelen (Sint Annenrijk)   45. Mare   46. Vliegenthart (Hartenburg)   47. Oost Mariënburg   48. Middel Mariënburg (Mariëndaal)    49. West Mariënburg (Mariënburg)   50. Vrouwenrijn (Mariënschans)   51. Vrouwenkamp   69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-) 
(Klik voor andere kaart) 71. Nieuw (Klein) Barbarije   72. Ommariënburg (Mariënborg)   73. Hooglandse Kerksteeg 
(Klik voor andere kaart)
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

begrijpende de huysen gelegen in het taerling belent ten noorden Marendorp / ten oosten de Cuypersstege / ten zuyden den Ouden Rijn / ende ten westen de Donckersstege / mitsgaders noch de huysen aen de westsijde van de Donckerstege aen de zuytsijde van Marendorp tusschen de voorn. Donckerstege ende de Marenbrugge staende / noch opte Maren oostsijde beginnende mette huysinge van Aernt Garbrantsz. za. / loopende naer Marendorp den houck om / de noortsijde langs tot aen de huysinge van Jan Dirxz. van Noortsandt, bode.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 20, 06-03-1614)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: Rooden Steen no. xlj / Begint aen de zuytzijde van de cleyne Marenbrugge / tot 't huys van den Drogen incluys / doer de stege daerover ommelopende naer de Donckerstege / dezelve aen beyden zijden / eyndende aen de Marenbrugge / plach te hebben huysen of cameren 31.

(SA II inv. nr. 1220 11 vso)

Op 22-07-1593 wordt Claes Cornelisz. van Noorde, goudsmid, als heer van de Donckerstege benoemd.

(SA II inv. nr. 46 fol. 326)

De buurt neemt in 1596 deel aan de Grote Loterij en legt 128 loten in ter waarde van f 30,- (lotnr. 22266). De prose luidde: Die gebueren van de Rode Steen (fangen ?) sij een goet lot ? De zilveren lepel die zij ontvingen bij de inleg van minsten 100 loten werd getaxeerd op f 4.4.-. De lepel werd omgewisseld voor 14 loten die ook werden ingelegd, zodat men in totaal met 142 loten aan de loterij deelnam (zie ook 'Buurthouden', pag. 108 e.v.).

(AGH inv. nr. 429)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Noort, Claes Cornelisz. van - 22-07-1593 ? *
Noort, Cornelis Claesz. van - 06-03-1614 1 *
Griecken, Jan van - 03-09-1650 1 v  
Buytenvest, Claes Reyersz. van - 09-12-1652 1 *
Cruysseme, Jacob - 31-10-1669 1 *
Suylen, Anthony van - 20-01-1678 1 *
Houwaert, Frederick - 25-02-1683 1  
Sprenge, Nicolaes - 03-12-1692 2 v  
Tielt, Pieter van - 18-05-1693 3  
Houwert, Hendrick - 06-03-1700 1  
Schimmelpenningh, Dirk Hendrik - 07-07-1707 1  
Schepers, Barent - 08-08-1720 1 v *
Schimmelpenningh, Jan - 22-09-1746 1 v  
Vlek, Jan - 22-07-1756 1  
Kaay, Johannes van der - 16-07-1763 1  
Snarenberg, Jacobus - 20-02-1783 1  
Berg, Daniel van den - 21-11-1788 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl