PIETER SIMONSZ. VAN DEN OERDE

 

Previous PageHome PageNext Page


PIETER SIMONSZ. VAN DEN OERDE

ovl. in zijn begijnhof 24 nov. 1392, begr. St. Pieterskerk (Ga. 455 f. 88v.; Ke. 415 f. 41).

functie:

H. Geestmr. 1356-57.

woonhuis:

in het bon Over 't Hof, nabij St. Pieterskerkhof, d.w.z. een voorhuis (met poort) en achterhuis (noordwestzijde), met een boomgaard voor en achter, 20 juni 1389 aan St. Catharinagasthuis vermaakt voor zijn stichting (zie hierna), hij behield voor zichzelf en zijn broer Gerrit het gebruik van de achterwoning en boomgaard (Ga. 455 f. 28). Hij had dit huis 19 okt. 1383 gekocht van heer Aarnd Zwaluwairt, met behoud van 8 s.g.g. met houde t.b.v. heer Alewijn van Rijsoirde (Ga. 455 f. 45v., vgl. ook Ga. 334 (6) f. 23v.).

huisbezit:

* een huis en erf aan St. Pieterskerkstraat, hierop bezat de H. Geest 1380 2 s.g.g. rente, daarop besproken door heer Dirk Gravekijn; het huis was toen van Gerrit uter Delle (W. 1765 f. 9).

* een huis en erf aan de Maarsmanstraat, hierop had de H. Geest 1380 4 s. g.g. (W. 1765 f. 9v.).

landbezit:

* 6 apr. 1370 ¼ van 8 hond en 43¼ gaard land te Doesven, Leiderdorp (Ga. 455 f. 44).

* 23 sept. 1371 8 morgen land te Leiderdorp tussen Rijn en achterdijk (RANBrab., Arch. v.h. Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1 eerste deel f. 64).

* 14 juli 1386 4 hond in 5 morgen (Doesven) (Ga. 455 f. 45).

* 22 mei 1388 2 hond land in Doesven, gekocht van Jan Costijnsz. van der Bregghe (Ga. 455 f. 45v.).

Voornoemde percelen land in Doesven (totaal 2½ morgen land) vermaakte hij 20 juni 1389 aan St. Catharinagasthuis t.b.v. zijn stichting, met behoud van vruchtgebruik voor zijn broer Gerrit (Ga. 455 f. 28).

* 2 nov. 1381 5 morgen land te Zoeterwoude bij Rodenburgerlaan, een der belenders was hijzelf (Ga. 455 f. 45); vermoedelijk begrepen in de hierna genoemde:

* 9 morgen land te Zoeterwoude aan Rodenburgerlaan, 20 juni 1389 vermaakt aan St. Catharinagasthuis (overdracht dd. 13 okt. 1389). De overdracht geschiedde met instemming van zijn broer Gerrit. Hij behield het vruchtgebruik. St. Catharinagasthuis diende nu reeds jaarlijks 8 £ pay. uit te reiken aan Jan heren Simon Jan Moenenz.z., mits deze priester werd, dan wel aan een arm priester, voor het lezen van een mis in St. Catharinagasthuis en het doen van memoriediensten (volgens schepenbrief van 12 aug. 1389)(Ga. 455 f. 26, 77, 31v., 32).

* een uiterdijk onder Zoeterwoude, bij testament voor 5 feb. 1374 door hem en zijn vrouw vermaakt aan St. Pancraskerk voor memoriediensten, met behoud van vruchtgebruik (Ke. 415 f. 41 en v.)

rentebezit:

21 p.g.g. met houde op een huis en erf aan de Breestraat-Rijnzijde, gekocht van de burggraaf en 13 jan. 1359 verkocht (Ke. 602).

borgstelling:

11 sep. 1372 Jacob Claas Kivitsz. (Secr. 19 f. 34v.).

stichting:

20 juni 1389 Pieter Simonsz.' begijnhof, t.b.v. arme vrouwen (Ga. 455 f. 28 e.v., Koorn, Begijnhoven, 148-151 en 177-179).

familie:

zoon van Simon van Oerde en Godelt; broer van Gerrit en IJmme (Ke. 7 f. 17). tr. Elisabeth, ovl. 5 feb. 1374, zr. van Agatha (Ke. 415 f. 41 en v.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl