Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1391
OAR records in next Year

 

 

Record #502     Date      top of page
1391-02-13
Location Type of Document
OAR12, 083r-b-083v Vonnis
Text
[043] Aelbrecht bij goids genaden palensgrave upten Rijn, hertoge in Beyeren, grave van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende here van Vrieslant doen condt allen luyden dat wij mit onsen rade gescheiden hebben die [83v] hiemraders van Rijnlant ende die hiemraders van Scielant roerende van onsen bueren van Alphen in deser manieren, dat die van Alphen gelden sullen hoir morgengelt mit die van Rijnlant also verre als hoir lant in Rijnlant gelegen is ende mit die van Scielant also verre als hoir lant in Scielant gelegen is ende niet vorder na inhout der brieve die die van Alphen dair of hebben. Ende hier mede sullen sij gesteden wesen tot ewigen dagen. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen segele. Gegeven inde Hage des manendachs na grote vastelavont int jair ons heren duysent drie hondert tnegentich naden lope van onsen hove.
English Summary
Settlement a of dispute between the hoogheemraden of Rijnland and the hoogheemraden of Schieland concerning payment of morgengeld by Alphen -- concerns it's share in a waterway on the west side of the Gouwe that ran through a section of Schieland and drained via a sluice into the IJssel. Alphen shall pay Rijnland for the portion lying in Rijnland and Schieland for the portion lying in Schieland.
Keywords
aelbrecht, duke; charters; handvesten; holland, raad van; schieland; alphen; morgengeld
Notes
Published in van Mieris, III, p. 577.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aelbrecht, duke 6 / 13 1361 1388 1394
alphen 7 / 44 1284 1361 1400
charters 5 / 26 1358 1385 1400
handvesten 5 / 27 1358 1385 1400
holland, raad van 2 / 7 1363 1363 1443
morgengeld 3 / 31 1361 1363 1417
schieland 1 / 13     1394

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl