ELO, SA I 578 Vermogensbelasting 1498  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Beroep  

 

V   p1498_beroep_V p1498_beroep_V

 

veelwever  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Pouwels Zevenhuizen   20 55 r 0,133 0-2-8 0,4 veelwever       -   Pouwels 1114

 

veenman  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Jacob Willemsz Overmare rijnzijde   75 94 v 0,167 0-3-4 0,5 [veenman]       -   Jacob Willemsz 2828

 

veerman  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Pieter Gerytsz Rapenburg van Thonisbrug tot de poortetoren 11 46 r 1 1-0-0   veerman       -   Pieter Gerytsz 760

 

vellewasser  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Jan Andriesz Marendorp landzijde   249 91 r 0,2 0-4-0 0,6 vellewasser       -   Jan Andriesz 2688
Pieter Jansz Marendorp landzijde   301 92 r 1 1-0-0   vellewasser       -   Pieter Jansz 2740

 

verlichter  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Louwerys Over `t hoff   42 58 v 0,8 0-16-0   verlichter       -   Louwerys 1289

 

verversknecht  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Geryt Woutersz Hogewoerd   29 34 r 1,2 1-4-0   verversknecht       -   Geryt Woutersz 252

 

verwer  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Baerten Marendorp landzijde   142 89 r 0 0-0-0 0,4 verwer pauper     -   Baerten 2581
Geryt Claisz Kerkvierendeel   157 72 v 1,2 1-4-0   verwer       -   Geryt Claisz 1873
Pieter Claisz Marendorp landzijde   135 89 r 0,8 0-16-0   verwer       -   Pieter Claisz 2574
Reyer Claisz Burgstreng   85 68 r 36 36-0-0   [verwer, roodzieder]   mzijn moeder   -   Reyer Claisz 1670
Clais Douwe Marendorp landzijde   224 90 v 1,2 1-4-0   [verwer]       -   Clais Douwe 2663
Evert Burgstreng   42 67 r 2 2-0-0   verwer       -   Evert 1627
Jan Evertsz Zevenhuizen   48 55 v 0,167 0-3-4 0,5 verwer       -   Jan Evertsz 1142
Geryt Over `t hoff   44 58 v 0 0-0-0 0,4 verwer       -   Geryt 1291
Symon Gerytsz Marendorp landzijde Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg 102 88 r 0,167 0-3-4 0,5 verwer       -   Symon Gerytsz 2541
Heynrick Ghysbrechtsz Marendorp rijnzijde   47 84 r 0,167 0-3-4 0,5 verwer       -   Heynrick Ghysbrechtsz 2352
Heynrick Kerkvierendeel   87 71 r 1 1-0-0   verwer       -   Heynrick 1803
Geryt Heynricxz Kerkvierendeel   81 71 r 1,2 1-4-0   verwer       -   Geryt Heynricxz 1797
Clais Jan Claisz Rapenburg In de schotse poort 105 48 v 48 48-0-0   [verwer]       -   Clais Jan Claisz 854
Jan Jansz Marendorp rijnzijde   95 85 r 9 9-0-0   [verwer]       -   Jan Jansz 2400
Jan Jansz Sint Nicolaasgracht   185 80 v 100 100-0-0   verwer, [roodzieder]       -   Jan Jansz 2224
Jan Jansz Kerkvierendeel   35 70 r 6 6-0-0   verwer   met haar weeskinderen weduwe Heynrick Ottez   Jan Jansz 1751
Pieter Jansz Marendorp landzijde   141 89 r 1 1-0-0   verwer       -   Pieter Jansz 2580
Willem Jansz Overmare landzijde   57 96 v 1,6 1-12-0   verwer       -   Willem Jansz 2918
Mychiel Rapenburg Voor aan de straat 188 50 v 1,5 1-10-0   verwer       -   Mychiel 937
Outger Marendorp rijnzijde   38 83 v 0,2 0-4-0 0,6 verwer       -   Outger 2343
Pieter Kerkvierendeel   79 70 v 0 0-0-0 0,5 verwer pauper     -   Pieter 1795
Reyer Rapenburg Vliet 196 50 v 0,8 0-16-0   verwer       -   Reyer 945
Schout Over `t hoff   47 59 r 0,133 0-2-8 0,4 verwer       -   Schout 1294
Wouter Marendorp rijnzijde   48 84 r 0 0-0-0 0,5 verwer   met cornelie willemsdr   -   Wouter 2353
- Vleeshuis   31 61 v 0,167 0-3-4 0,5 verwer   daarachter   -   - 1415

 

viskoper  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Florys Jacobsz Overmare rijnzijde   96 95 r 1,2 1-4-0   viskoper       -   Florys Jacobsz 2849
Jan Mathysz Wanthuis   13 31 r 1 1-0-0   [viskoper]       -   Jan Mathysz 134

 

vizelair  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Florys Marendorp landzijde   251 91 r 0 0-0-0 0,8 vizelair pauper     -   Florys 2690
Jan Florysz Kerkvierendeel   49 70 r 0,2 0-4-0 0,6 vizelair pauper     -   Jan Florysz 1765

 

vlasman  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Jan, mr Burgstreng   58 67 v 1 1-0-0   vlasman       -   Jan, mr 1643

 

vleeshouwer  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Jacob Claisz Zevenhuizen   37 55 v 2,25 2-5-0   [vleeshouwer]       -   Jacob Claisz 1131
Coen Dircxz Vleeshuis   17 61 v 1,6 1-12-0   vleeshouwer       -   Coen Dircxz 1401
Heynrick Dircxz Burgstreng   87 68 r 8 8-0-0   vleeshouwer       -   Heynrick Dircxz 1672
Doe Vleeshuis   32 61 v 0,4 0-8-0 1,2 vleeshouwer       -   Doe 1416
Pieter Jansz Overmare landzijde   149 98 v 0,8 0-16-0   vleeshouwer, bonmeester       -   Pieter Jansz 3010
Jan Pietersz Marendorp landzijde Mare van de molen af 18 86 r 1,5 1-10-0   [vleeshouwer]       -   Jan Pietersz 2457
Clais Willemsz Marendorp landzijde   295 92 r 8 8-0-0   vleeshouwer       -   Clais Willemsz 2734

 

vogelkoper  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Coen Overmare landzijde   37 96 r 1 1-0-0   vogelkoper       -   Coen 2898
Geryt Pietersz Overmare rijnzijde   5 92 v 0,4 0-8-0 0,6 vogelkoper       -   Geryt Pietersz 2758
Willem Gasthuisvierendeel Op de Rijn 89 65 r 0,2 0-4-0 0,6 vogelkoper       -   Willem 1547

 

voller  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Jan Aerntsz Gasthuisvierendeel de Rijn 64 64 v 0 0-0-0 0,6 voller pauper     -   Jan Aerntsz 1522
Willem Aerntsz Zevenhuizen Steenschuur 117 57 r 0,167 0-3-4 0,5 voller       -   Willem Aerntsz 1211
Willem Aerntsz Rapenburg aan de straat 54 47 v 0,2 0-4-0 0,6 voller       -   Willem Aerntsz 803
Willem Andriesz Gansoord   41 73 v 2 2-0-0   [voller]       -   Willem Andriesz 1924
Thonis Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 97 44 r 0 0-0-0 0,5 voller       -   Thonis 664
Huge Bol Zevenhuizen   74 56 r 0,2 0-4-0 0,6 voller       -   Huge Bol 1168
Bouwen Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 148 45 r 0,75 0-15-0   voller, bakker       -   Bouwen 715
Jan Claisz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 101 44 r 0,2 0-4-0 0,6 voller       -   Jan Claisz 668
Lambrecht Claisz Hogewoerd Levendaal 113 36 r 1 1-0-0   [voller]       -   Lambrecht Claisz 336
Jan Cops Rapenburg Colfmakerssteeg 262 52 v 0,533 0-10-8 1,6 voller       -   Jan Cops 1011
Cornelis Rapenburg Colfmakerssteeg 272 52 v 0 0-0-0 0,5 voller       -   Cornelis 1021
Dammes Rapenburg Joest apothekerssteeg 156 50 r 0 0-0-0 0,4 voller pauper     -   Dammes 905
Cornelis Dircxz Hogewoerd Coenensteeg 253 39 v 0 0-0-0 0,5 voller pauper     -   Cornelis Dircxz 476
Jan Dircxz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 115 44 v 0,167 0-3-4 0,5 voller       -   Jan Dircxz 682
Kers Dircxz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 146 45 r 0 0-0-0 0,5 voller arm schamel volk     -   Kers Dircxz 713
Harck Doez Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 105 44 r 0,8 0-16-0   voller       -   Harck Doez 672
Dirck Egbertsz Nieuwland Oostzijde van de plaats 36 42 v 2 2-0-0   voller       -   Dirck Egbertsz 603
Jan Engebrechtsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 147 45 r 0 0-0-0 0,5 voller arm schamel volk     -   Jan Engebrechtsz 714
Cornelis Evertsz Over `t hoff   65 59 r 0 0-0-0 0,5 voller pauper     -   Cornelis Evertsz 1312
Euwout Geerlofsz Hogewoerd Levendaal 103 35 v 5 5-0-0   [voller]       -   Euwout Geerlofsz 326
Geryt Wolhuis   49 29 r 0 0-0-0 0,5 voller pauper     -   Geryt 49
Aernt Gerytsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 159 45 v 0 0-0-0 0,4 voller pauper     -   Aernt Gerytsz 726
Jan Gerytsz Rapenburg   135 49 v 0 0-0-0 0,5 voller pauper     -   Jan Gerytsz 884
Clais van Heemsteden Rapenburg Colfmakerssteeg 259 52 v 0,2 0-4-0 0,6 voller       -   Clais van Heemsteden 1008
Herman Rapenburg Broertgensgraft 242 52 r 0 0-0-0 0,5 voller       -   Herman 991
Jan Heynricxz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 113 44 v 2 2-0-0   voller       -   Jan Heynricxz 680
Jacob Hugez Zevenhuizen   61 56 r 6 6-0-0   voller       -   Jacob Hugez 1155
Jacob Nieuwland   31 42 v 1,2 1-4-0   voller       -   Jacob 598
Geryt Jacobsz Gansoord   83 74 v 3 3-0-0   [voller]       -   Geryt Jacobsz 1966
Geryt Jacobsz Rapenburg Colfmakerssteeg 263 52 v 1,6 1-12-0   voller       -   Geryt Jacobsz 1012
Jan Hogewoerd Vest 296 40 v 0 0-0-0 0,4 voller arm schamel volk     -   Jan 519
Aelwyn Jansz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 125 44 v 0,8 0-16-0   voller       -   Aelwyn Jansz 692
Aernt Jansz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 119 44 v 0,167 0-3-4 0,5 voller       -   Aernt Jansz 686
Clais Jansz Nieuwland   24 42 r 1,2 1-4-0   voller       -   Clais Jansz 591
Cornelis Jansz Sint Nicolaasgracht   134 79 v 0,2 0-4-0 0,6 [voller]   met beide hun dochters   -   Cornelis Jansz 2173
Dirck Jansz Nieuwland Oostzijde van de plaats 34 42 v 1,2 1-4-0   voller       -   Dirck Jansz 601
Frans [Jansz] Nieuwland Coepoortsgraft 82 43 v 1,5 1-10-0   voller       -   Frans [Jansz] 649
Jan Jansz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 123 44 v 1,5 1-10-0   voller   met zijn wijfs kinderen   -   Jan Jansz 690
Louwerys Jansz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 155 45 r 0 0-0-0 0,5 voller       -   Louwerys Jansz 722
Willem Jansz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 117 44 v 0,167 0-3-4 0,5 voller       -   Willem Jansz 684
Willem Jansz Gansoord   78 74 v 0,167 0-3-4 0,5 voller       -   Willem Jansz 1961
Joest Rapenburg Broertgensgraft 240 52 r 0 0-0-0 0,6 voller   met zijn moeder   -   Joest 989
Kerstant Sint Nicolaasgracht   9 76 v 0,8 0-16-0   voller       -   Kerstant 2048
Clais [Lambrechtsz] Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 99 44 r 0,167 0-3-4 0,5 [voller]       -   Clais [Lambrechtsz] 666
Jacob Lenaertsz Hogewoerd Levendaal 125 36 r 3 3-0-0   [voller]       -   Jacob Lenaertsz 348
Lens Rapenburg   150 49 v 0 0-0-0 0,5 voller       -   Lens 899
Groete Louwe Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 98 44 r 0,167 0-3-4 0,5 voller       -   Groete Louwe 665
Cornelis Louwerysz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 153 45 r 0 0-0-0 0,4 voller pauper     -   Cornelis Louwerysz 720
Malyn Hogewoerd Camp 173 37 v 0,167 0-3-4 0,5 voller       -   Malyn 396
Valck Martynsz Wolhuis   75 29 v 0,167 0-3-4 0,5 voller       -   Valck Martynsz 75
Theus Kerkvierendeel   12 69 v 0 0-0-0 0,5 voller       -   Theus 1728
Vranck Meesz Hogewoerd Levendaal 121 36 r 1,5 1-10-0   [voller]       -   Vranck Meesz 344
Willem Meesz Rapenburg   154 50 r 0 0-0-0 0,5 voller       -   Willem Meesz 903
Hans den Overlander Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 145 45 r 0 0-0-0 0,5 voller arm schamel volk     -   Hans den Overlander 712
Jan Pietersz Rapenburg Bakkersteeg 230 51 v 0,8 0-16-0   voller       -   Jan Pietersz 979
Wouter Pietersz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 122 44 v 0,167 0-3-4 0,5 voller       -   Wouter Pietersz 689
Ponsgen Hogewoerd Levendaal 106 36 r 0 0-0-0 0,6 voller       -   Ponsgen 329
Jan Pouwelsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 142 45 r 0 0-0-0 0,5 voller arm schamel volk     -   Jan Pouwelsz 709
Jacob Ryck Nieuwland Coepoortsgraft 78 43 v 0 0-0-0 0,5 voller pauper     -   Jacob Ryck 645
Jan Splintersz Hogewoerd Levendaal 123 36 r 2,4 2-8-0   [voller]       -   Jan Splintersz 346
Symon Marendorp landzijde Sinte Nyclaes-, Codden-, Mirakel- en Jan Vossteeg 62 87 r 0 0-0-0 0,5 voller pauper     -   Symon 2501
Andries Symonsz Rapenburg Broertgens graft 316 54 r 1 1-0-0   voller       -   Andries Symonsz 1065
Cornelis Symonsz Overmare rijnzijde   81 94 v 0,133 0-2-8 0,4 voller       -   Cornelis Symonsz 2834
Geryt Symonsz Nieuwland   30 42 v 2 2-0-0   [voller]       -   Geryt Symonsz 597
Jan Thomasz Gansoord   73 74 v 0 0-0-0 0,5 voller       -   Jan Thomasz 1956
Clais Thysen Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 110 44 r 0,133 0-2-8 0,4 voller       -   Clais Thysen 677
Roeloff Vranckenz Nieuwland Coepoortsgraft 70 43 r 0,133 0-2-8 0,4 voller       -   Roeloff Vranckenz 637
Aernt Willemsz Nieuwland   26 42 r 2,4 2-8-0   [voller]       -   Aernt Willemsz 593
Jan Willemsz Nieuwland Coepoortsgraft 88 43 v 1 1-0-0   voller       -   Jan Willemsz 655
Jan Wormboutsz Kerkvierendeel   17 69 v 1,5 1-10-0   voller       -   Jan Wormboutsz 1733
Adriaen Woutersz Rapenburg Broertjes graft 288 53 r 0 0-0-0 0,6 voller       -   Adriaen Woutersz 1037
Ysbrant Rapenburg Vliet 197 51 r 1,05 1-1-0 2,4 voller       -   Ysbrant 946
Bouwen Zyvertsz Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 96 44 r 1,5 1-10-0   voller       -   Bouwen Zyvertsz 663

 

vroetwijf  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Lysbeth Vleeshuis   49 62 r 0,167 0-3-4 0,5 `t vroetwijf       -   Lysbeth 1433
Alydt Moeder Hogewoerd Sint Jorissteeg 204 38 r 0,2 0-4-0 0,6 vroedwijf       -   Alydt Moeder 427
Truye Burgstreng   127 69 r 0,333 0-6-8 1 `t vroetwijf       -   Truye 1712
Tryn Moeder Zevenhuizen   38 55 v 0,8 0-16-0   `t vroetwijf       Dirck Claisz   Tryn Moeder 1132

 

V   p1498_beroep_V p1498_beroep_V

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Vermogensbelasting Leiden 1498 www.oudleiden.nl