WERMBOUD WILLEMSZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


WERMBOUD WILLEMSZ.

ovl. voor 6 dec. 1386 (W. 428 f. 75).

woonhuis:

wrsch. aan de Burchgracht, verm. 5 jan. 1360 (vgl. Secr. 81 f. 19v. en 42v.).

familie:

tr. Beatrijs, dr. van Steven Poes (zie Hamer); zij kocht 6 dec. 1386 1 £ pay. rente op een huis en erf aan de Oostgracht, die zij 23 apr. 1392 overdroeg aan de H. Geest (W. 428 f. 75); bezat met zoon Jan Hamer 6 nobel lijfrente t.l.v. St. Pieterskerk, verm. sinds 1398-99 (Ke. 323 (1) f. 14v. en volgende rek.); ovl. tussen 1409 en 1412 (Ke. 323 (8) f. 18 en (9) f. 17v.).

kinderen:

1. Willem Wermboudsz.

trad 23 feb. 1394 op t.b.v. Stefanie, weduwe van zijn grootvader Steven Poes Hamer (zie ald.); was missch. identiek met degene die in 1396 met anderen de tiende van Velsen pachtte van de graaf (GvH. 1474 f. 6v.).

2. Claas Wermboudsz.

trad 23 feb. 1394 op t.b.v. Stefanie, weduwe van zijn grootvader (zie hoger). Ovl. tussen 18 mrt. 1427 (Ga. 646) en 7 juli 1434 (C. Hoek, 'Acten betreffende Maasland', OV 24 (1969) 141). Tr. Kerstijn Frank Michielsz.dr. (zie Van den Hove).

kinderen:

a. Wermboud Claasz.

(Hoek, Repertorium op de lenen van de Lek en Polanen gelegen in Delfland, Schieland, op het eiland IJsselmonde en in de Lek (13e eeuw-1650), OV 37 (1982), 141, 185).

b. Haze Claasdr.

verm. 17 apr. 1477 (Ga. 646; zie ook Hoek, 'Lenen van de Lek', 185).

c. Trude Claasdr.

non in het St. Ursula of Elfduizend Maagdenklooster te Warmond verm. ca. 1450-60 (Van Kan, 'De bevolking van het Elfduizend Maagdenklooster te Warmond in de 15de eeuw', in J.W. Marsilje e.a., Uit Leidse bron geleverd (Leiden 1989), 113).

d. Margriet Claasdr.

non te Rodenburg (ibidem).

3. Johannes Wit alias Jan Hamer Wermboudsz.

functie:

13 juni 1376 nog clericus, 1398-99 priester (Brom, Bullarium, II 286; Ke. 323 (1) f. 14v.). De paus gaf 13 juni 1376 de proost van Arnhem en de deken van St. Pancras te Leiden opdracht hem de vacante vicarie van St. Nicolaas en St. Catharina te 's-Gravenzande te verlenen (Brom, Bullarium, II 286).

landbezit:

8 juni 1395 7½ hond land te Oegstgeest (W. 429 f. 144).

rentebezit:

* 6 nobel lijfrente t.l.v. St. Pieterskerk, samen met zijn moeder bezeten, verm. sinds 1398-99 (Ke. 323 (1) f. 14v. en volgende rek.)

* 22 juli 1396 36 s.pay. op een ½ werf en de ½ van 5½ morgen land, spruitend uit verkoop; 20 jan. 1404 verkocht (W. 428 f. 125v.).

varia:

was 15 dec. 1400 getuige bij het testeren door Aagte, Claas Barlaers weduwe (Ga. 455 f. 61v.).

?4. Aagte

tr. Nanne Dirksz. van Lis. Zij droeg met haar zoon Wermboud Nannenz. als voogd, 7½ hond land, afkomstig van heer Jan Hamer, over aan de H. Geest ingevolge diens testament (W. 429 f. 144); gezien deze overdracht en de naam van Aagtes zoon (Wermboud) lijkt het waarschijnlijk dat Aagte een dr. was van Wermboud Willemsz.; daar kan nog aan worden toegevoegd dat Wermboud Nannenz. neef was van heer Gerrit Pieter Dirksz.z., die in vrouwelijke lijn uit het geslacht Hamer stamde, evenals heer Jan Hamer (zie Van Lis).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl