CLAAS JANSZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


CLAAS JANSZ.

functies:

schepen 1353-54, 61-62; H. Geestmr. 1356-57 (sinds juli-aug.); gasthuismr. 1363-64, 64-65.

varia:

deze Claas Jansz. kan dezelfde zijn als Claas Jansz. van Berkenrijs (ovl. voor 8 aug. 1380, RA. 2a f. 48v.; Ga. 455 f. 67 en v.), maar evengoed kan Claas Jansz. staan voor Claas Jan Vockenz. (zie Jan Voc c.s.).

familie:

was Heyn Huge zoon van deze Claas Jansz.? (zie ald.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl