BERTELMEEUS IJMMENZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


BERTELMEEUS IJMMENZ.

functies:

schepen 1393-94, 98-99; burgemr. 1395-96, 1400-01; kerkmr. 1392-93, 1407-08, 08-09, 09-10, 10-11, 11-12, 12-13; grfl. tollenaar te Geervliet 14 jan. 1405-14 jan. 1406 (GvH. 1213 f. 11).

beroep:

wijnkoper (1392-1409, Rek. Lei., I 32; Ke. 323 (5) f. 25; GvH. 204 f. 63v., 1255 f. 30, 1257 f. 50, RAGeld., Hert. Arch. 746 f. 9).

woonhuis:

in St. Pietersparochie 1406-07 (Ke. 323 (7) f. 18v.), aan het Rapenburg 1417-18 (Ke. 323 (11) f. 42).

landbezit:

* een erf in St. Pietershoeve tussen Molengracht en Nieuwe Vollersgracht, waarop een rente t.b.v. St. Pieterskerk, verm. vanaf 1398-99; in andere handen 1407-08 (Ke. 323 (1) f. 7 en volgende rek.; 323 (7) f. 9v.).

* 1402-03 8 roeden erf, belast met een rente met houde t.b.v. St. Pieterskerk (Ke. 323 (5) f. 18).

borgstelling:

* 5 juli 1378 Frank Danielsz. (Secr. 19 f. 45).

* 17 juli 1382 Willem Jacobsz., van Zegwaard (Secr. 19 f. 56v.).

* 28 okt. 1391 Jacob Loef (Secr. 19 f. 88v.).

* 22 jan. 1392 Dirk Dammas Claasz.z. (Secr. 19 f. 89v.).

varia:

zegel: de Leidse sleutels vergezeld van drie lindebladeren (2:1) (Ke. 547, 4 nov. 1393); pachter van de wol- en ellenmaat met Hendrik Bokel m.i.v. 31 juli 1392 gedurende 1 jaar (Rek. Lei., I 5); pachter van gruit en hop 1395, van de gruit alleen 1406 (GvH. 1472 f. 13v. en 1483 f. 13); huurde de wijnkraan van de stad 1399-1400 (Rek. Lei., I 89); was 2 feb. 1390 met Jan Jacobsz. Blijfhier en Simon Philipsz. 110 £ pay. schuldig aan Dirk Coenenkinderen, zonder rente (Secr. 84 f. 19v.); verkocht met Willem Andries Gerritsz.z., Jan Vos Dirk Hoogstraatsz. en Wouter Jansz. renten te Marendorp, wrsch. als voogd over de minderjarige kinderen van Andries Gerrit Zeveritsz.z. (Ga. 455 f. 84v.).

familie:

missch. verwant met het geslacht van Gerrit Zeveritsz. (zie renteoverdracht hierboven) en dat van Gerrit van Oestgeest Rutgersz. (vgl. de namen Willem Bort en Margriet van Oestgeest). tr. Alijd, ovl. 1412-13, begr. St. Pieterskerk (Ke. 323 (9) f. 12v.). Kinderen (Kam, 'Memorieboek', 183):

1. Jan Bertelmeeus IJmmenz.z.

functies:

burgemr. 1400-01; schepen 1413-14.

2. mr. Jacob Bertelmeeus IJmmenz.z.

3. Willem Bort

4. Margriet van Oestgeest

tr. wrsch. Jan Simonsz. (Lots, 'Margriet Heerman van Oegstgeest', 39-41).

5. Geertruud

tr. Jan Vos Claasz. (zie Vos).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl