vorige Buurt: 115.Griekenland 117. West Rijnewaard volgende Buurt: 120.Leeuwenburg

 

97. West Woudfriezen   98. Oud Tuil naar Binnen   100. West Tuil 
(Klik voor andere kaart) 102. Oost Woudfriezen   103. West Wilde Veluwe   104. Oud Tuil naar Buiten   105. Wester Veluwe   106. Groenendaal   107. Oost Tuil   108. West Rode Zee   109. Wilde Ooster Veluwe   110. Oost Veluwe   111. Noord Rode Zee   112. Zuid Rode Zee   113. Zanendam   114. Schilperoord   115. Griekenland   116. Spring over Rijn 
(Klik voor andere kaart) 117. West Rijnewaard   120. Leeuwenburg   121. Waardenburg   122. Chrispijnshoek   123. Looiershoek   124. Graafschap Nassau   125. Middelwaard   126. Vochtenstein   127. Drogenstein   128. Meerburg   129. Prinsdom van Oranje   130. Rijnewaard   131. Brandenburg   134. Zuid Koeëind  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

het taerling huysen tusschen de Vestgrafte ende de Kijffgraft

(SA II inv. nr. 1216 fol. 15 vso, 25-08-1611)

begrijpende het taerling huysen gelegen in de vrijdomme buyten de Zijlpoorte tusschen de Waerstrate / Kijfgrafte / den Rijn / ende Zuytcingele / mitsgaders des stadts herberge daertegensover.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 15 vso - 16, 01-12-1611)

In 1620 verzoekt men om splitsing. Het Gerecht besluit de buurt in tweeën te delen. Het deel bestaande uit de Waardstraat en de noordzijde van de Zuidsingel tussen Waardstraat en Kijfgracht behoudt de naam West Rijnewaard, het andere deel - de westzijde van de Kijfgracht en de zuidzijde van de Rijn tussen Waardstraat en Kijfgracht - krijgt de naam Spring Over Rijn.

(SA II inv. nr. 48 vso, 06-08-1620)

Geschiedenis:

Op 25-08-1611 ontstaan als afsplitsing van de buurt Vrijdom buiten de Zijlpoort (of Rijnewaard).

(SA II inv. nr. 1216 fol. 15 vso)

Buurtheer Cornelis Dircksz. van der Meer brengt een ouderloos geworden kind aan bij het H.G. Weeshuis.

(Archief H.G. Weeshuis inv.nr. 3386 fol. 74, 09-09-1613)

Voor de splitsing in 1611 vormden West Rijnewaard en Oost Rijnewaard één buurt onder de naam Vrijdom buiten de Zijlpoort (of Rijnewaard). Deze buurt omvatte de gehele stadsvrijdom buiten de Zijlpoort, zowel ten noorden als ten zuiden van de Rijn. Over het gedeelte ten noorden van de Rijn, d.w.z. de bebouwing aan de zuidzijde van de Haven, wordt jarenlang niet meer gerept. Wanneer West Rijnewaard op 06-08-1620 wordt gesplitst in West Rijnewaard en Spring Over Rijn melden de vertegenwoordigers van beide buurten zich bij het Gerecht met de vraag waartoe de bebouwing ten noorden van de Rijn behoort. Het Gerecht besluit dat de selve huysen begrepen sullen zijn in de gebuyrte ten westen van Kijfgraft gelegen, aan Spring Over Rijn toekomen.

(Idem, 03-09-1620)

Marcus Smalbeen, makelaar van drogetten en heer van West Rijnewaard, en Daniel Blare, tabakverkoper, verklaren op verzoek van Jacob van Houten dat diens zoon Harman Jacobsz. heeft gediend op het schip De Gouda, gecommandeerd door de schout bij nacht. Hij kwam ziek thuis en is vervolgens overleden. Smalbeen en Blare zeggen bij de begrafenis van Harman Jacobsz. aanwezig te zijn geweest. Jacob van Houten verklaart dat de gage waarop nog aanspraak is, tegen afgifte van een behoorlijke kwitantie zal worden geïnd door zijn huisvrouw Maertge Stevens.

(Rechterlijk Archief inv. nr. 39, Getuigenisboek Y fol. 155, 20-11-1665)

Paulus Meershoek, heer van de buurt West Rijnewaard, verzoekt en verkrijgt ontslag wegens ouderdom en blindheyd, ook als bonmeester van het Waardbon.

(SA II inv. nr. 114 fol. 98 vso, 03-09-1733)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Buytenveste, Dirck Pietersz. - 25-08-1611 s *
Meer, Cornelis Dirxz. van de - 01-12-1611 1 v *
Govertsz., Gerridt - 24-09-1620 1 v *
Maes, Jan - 27-05-1627 1  
Immerseel, Abraham Claesz. van - 06-09-1635 1 v  
Vloet, Isaack Jansz. van der - 10-07-1636 1  
Ee, Gillis van der - 06-02-1643 1  
(Tromp), Daniel Severynsz. - 22-12-1650 1 *
Lampo, Pieter Jansz. - 19-04-1663 1  
Smalbeen, Marcus - 02-01-1665 1 v  
Reyniersz., Pieter - 07-04-1667 1  
Passchiersz., Jan - 31-08-1668 1  
Deventer, Gerrit Jansz. van - 20-10-1673 1 *
Spierenburch, Claes - 08-08-1686 2 o *
Meershoek, Paulus - 10-10-1715 1 o *
Lotte, Frans - 17-09-1733 3 v  
Wijting, Dirk - 30-05-1765 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl