Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1358
OAR records in next Year

 

 

Record #504     Date      top of page
1358-10-19
Location Type of Document
OAR12, 084r-a Vonnis
Text
[045] Jan van Bloys here van Scoenhoven ende vander Sande maken condt ende kenliken allen luyden want onse lieve here ende neve, hertoge Willem van Beyeren, grave van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende here van Vrieslant, mit sinen openen brieven voir hem ende voir sinen nacomelingen gegeven heeft sinen goeden luyden van Alphen tusschen der Gouslus ende den Crommen sloot, sinen goeden van Hasertswoude tusschen den Crommen sloot ende der Groter sluse die gelegen is opten Bansloot dair Ketten kinder lant nu ter tijt up leyt, sinen goeden luyden van Waddinxveen die gelegen sijn tusschen Boscoep ende Waddinxveenre kae die gelegen is in Clais Dorrekijns wier enen ghemeenen ende eenen vrijen waterganck durende tot eweliken dagen te beginnen anden Rijndijck ende wt te gaen inder Ysell, welken waterganc wij hadden doen toe slaen ende dammen om dat hij outs onsen consent ende oirlof gestiert is ende gaet in enen deele doir onse lant ende heerscap vander Goude. Des ons die goeder luyden voirnoemt also vriendelike vervolgts hebben ende dair of alsoe mit ons gedaen die ons ghenoeghts, ende den voirseyden waterganc gewilkoert hebben ende wilkoren voir ons ende voir onse nacomelinge also verre alst ons anegaet tot ewiliken dagen in allen manieren dat die brieve spreken ende begrepen die onse lieve here ende neve die grave voirn. dair of gegeven heeft, ende al te verstaen sonder enigerhande argelist. In kennisse der wairheit, so hebben wij desen brief dair of gegeven ende besegelt mit onsen segelen, gedaen ende gegeven op onse borch Scoenhoven des vrijdachs na sinte Lucas dach int jair ons heren duysent driehondert acht ende vijftich, etc.
English Summary
After negotiations, Jan of Blois, lord of Schoonhoven and Gouda restores the right of Alphen, Boskoop, Hazwerswoude, and Waddinxveen to have and maintain a canal between the Oude Rijn and the IJssel. Apparently, he had ordered it closed at some time earlier.
Keywords
bloys, jan van; willem v, count; alphen; gouwesluis; crommensloot; hazerswoude; grotesluis; bansloot; kettenkinder; boskoop; waddinxveen; waddinxveensekade; schoonhoven, heer van; sande, heer van; claes dorrekijnsweer; canals; rijndijk; ijssel; dam; gouda; charters; handvesten
Notes
Published in van Mieris, III, p. 65.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 4 / 44 1284 1356 1361
bansloot 2 / 2 1356 1356  
boskoop 3 / 21 1330 1356 1400
canals 2 / 67 1356 1356 1361
charters 1 / 26     1361
claes dorrekijnsweer 2 / 4 1356 1356 1533
crommensloot 2 / 2 1356 1356  
dam 1 / 3     1431
gouda 1 / 4     1399
gouwesluis 3 / 12 1284 1356 1361
grotesluis 1 / 8     1441
handvesten 1 / 27     1361
hazerswoude 3 / 46 1330 1356 1385
ijssel 2 / 8 1356 1356 1361
kettenkinder 2 / 2 1356 1356  
rijndijk 3 / 34 1330 1356 1361
waddinxveen 2 / 27 1356 1356 1394
willem v, count 2 / 3 1356 1356 1400

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl