Charter 1436

 Charter Kleermakersgilde Leiden
Gildenarchief 694 A, 18 Februari 1436

charter 1436
 

Schout, schepenen en raad van Leiden oorkonden dat zij hebben goedgevonden dat alle goede devote

mensen, mannen en vrouwen in Leiden, ter ere van God, Maria en de H. confessor St. Franciscus

aannemen mogen en ordineren een broederschap en zusterschap, te houden in de omgang van

St. Pancras[kerk] op het St. Franciscusaltaar, "om aldaer te doen goede diensten mit misssen, mit

vighelien ende mit allen anderen goeden werken daer men [God etc.] loff ende eer mede doen mach."

Wat zij nu of hierna ordineren, dat zal van waarde zijn gelijk alle andere broederschappen en

zusterschappen gegund en toegestaan is.

 

Het aanhangend dagelijks stadszegel ontbreekt.

 

 

Transcriptie

Hans Endhoven

Publicatie

Kleermakersgilde Leiden 1436 - 1578