GODE

 

Previous PageHome PageNext Page


GODE

I. JAN GODE GIJSBRECHTSZ.

ovl. voor 31 dec. 1420 (GvH. 712 f. 5v.).

woonhuis:

te Leiden 1390 (GvH. 708 f. 3).

landbezit:

* 9 morgen land te Alphen a.d. Rijn in de Steect, grafelijk leen, voor 13 sep. 1355 beleend; 1390 beleend met ledige hand, ontving dit leen 5 jan. 1403 als erf- i.p.v. recht leen (GvH. 707 f. 11v., 708 f. 3 en 229 f. 16).

* 6 morgen 6½ hond land te Voorhout, 26 aug. 1382 vermaakt aan de H. Geest voor memoriediensten (W. 428 f. 46).

* 6 morgen land te Alphen a.d. Rijn in de Steect aan de Rijn (Klo. 624).

* 2½ morgen land te Alphenerhoorn ald. (ibidem).

* 5½ morgen land in Aarnd IJsbrandsz.' weer ald. (ibidem).

rentebezit:

* 14 nov. 1383 40 s.pay. op de Hoeghencamp aan de Woerdt te Voorhout, gekocht van Jan Gode IJdenz. (Ga. 455 f. 22).

* 23 sep. 1400 40 s.pay. op een huis en erf te Marendorp (Ke. 416 f. 81).

familie:

zoon van Gijsbrecht Stoep van Alfen, die aan de 9 morgen leenland die Jan Gode later bezat, 16 okt. 1320 zijn vrouw Alijd tochtte (GvH. 243 f. 21v.). We weten niet of hij tot het geslacht behoorde van heer Frank Stoep van Hillegersberg en heer Willem Stope (Beelaerts van Blokland, 'Hillegersberg', 164-165). Met Zeger, vader van Dammas Zegersz., bestonden zeker familiebanden (zie ald.). tr. 1e Lijsbeth; hij tochtte haar voor 13 sep. 1355 aan de mindere helft van zijn leenland (W. 428 f. 46 en GvH. 707 f. 11v.); tr. 2e Bave, ovl. voor 26 aug. 1382 (W. 428 f. 46); tr. 3e Lijsbeth, ovl. 11 okt. 1402 (Ke. 416 f. 34v. en 418 f. 61v.). Zoon uit het 1e of 2e huwelijk:

1. Jan

ovl. jong (W. 1. f. 46).

Uit het 2e huwelijk:

2. Aarnd Jan Godenz.

ovl. 14 mei 1450, begr. St. Pancraskerk (Ke. 416 f. 113).

functie:

schepen 1407-08, 08-09.

landbezit:

* land te Alphen in de Steect, verm. sinds 5 jan. 1403 (GvH. 229 f. 16 en 712 f. 5v.), missch. hetzelfde als:

* land te Alphen tussen Rijn en Banweg, verm. 2 mrt. 1418 (Secr. 1636).

* 31 dec. 1420 9 morgen 2 hond land te Alphen in de Steect (de Gheere), grafelijk leen (GvH. 712 f. 5v. en 168).

borgstelling:

* 31 okt. 1404 Willem Maas (Secr. 20 f. 18).

* 26 aug. 1408 Hendrik IJsbrandsz., van Alphen a. d. Rijn (Secr. 20 f. 31).

varia:

zegel: een leeuw met een ster aan de voet (Ga. 581, 3 feb. 1408).

familie:

tr. Vroukijn, zij bezat met Aarnd 1412-13 2 nobel lijfrente t.l.v. de stad (Secr. 513 f. 20v.); ovl. 22 nov. 1428, begr. St. Pancraskerk (Ke. 416 f. 81). Zij was wellicht een dr. van Andries Walgertsz., ovl. 8 nov. 1389; een rente van 1 £ pay. op een huis en erf aan St. Nicolaasgracht, afkomstig van deze, werd 26 okt. 1429 door Andries Aarnd Jan Godenz.z. overgedragen aan St. Pancraskapittel voor de memorie van Nanne, vrouw van Andries Walgertsz., die 21 okt. 1420 was overleden; diezelfde dag droeg Andries een rente over voor zijn moeders memorie.

3. Lijsbeth

ovl. 1410, dr. van Andries Walgertsz., tr. Riddelof Riddelofsz. (die 9 mrt. 1395 Leids poorter werd met zijn zwager Nan als borg, Secr. 19 f. 104, hun zoon zal Andries Riddelofsz. zijn, tr. 1423 Geertruid Boudijnsdr. van Zwieten (Ke. 418 f. 63v.), correctie op Van Kan, 'Van Zwieten', I 60); haar broer was Frederik Andriesz., klerk, ovl. 2 sep. 1396 (Ke. 416 f. 73 en 81 en 418 f. 97v.). Zoon:

a. Andries Aarnd Jan Godenz.z.

verm. 26 okt. 1429 (Ke. 416 f. 73 en 81).

4. Lijsbeth Jan Godendr.

ovl. voor 26 feb. 1437 (Klo. 624); tr. Dirk van Alkemade Hendriksz. (Ga. 440 f. 6, zie ald.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl