vorige Buurt: 53.Zwaansoord 54. Rode Veluwe volgende Buurt: 55.Vrije Veluwe

 

1. Oost Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 2. Middel Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 3. Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 8. Hadrianopolen 
(Klik voor andere kaart) 9. Keizerrijk van Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 10. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 11. Kerstenrijk 
(Klik voor andere kaart) 12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de- 
(Klik voor andere kaart) 13. Steinenburg 
(Klik voor andere kaart) 14. Kranenburg 
(Klik voor andere kaart) 35. Klein Egypte   36. Koeëind   37. Ossenland   38. Patmos   39. Oud Barbarije   40. Klein Van Macht   41. Rode Steen 
(Klik voor andere kaart) 42. Jan Vossenrijk   43. St. Niclaassteeg (Rodenrijk) 
(Klik voor andere kaart) 44. Land van Mirakelen (Sint Annenrijk) 
(Klik voor andere kaart) 45. Mare 
(Klik voor andere kaart) 46. Vliegenthart (Hartenburg) 
(Klik voor andere kaart) 47. Oost Mariënburg 
(Klik voor andere kaart) 52. Gansoord   53. Zwaansoord   54. Rode Veluwe   55. Vrije Veluwe   56. Wilde Veluwe   57. Nieuw (Jonge) Tuil   58. Woudfriezen   59. Oude Tuil   60. Groenendaal   61. Boterbuurt   62. Alkey   63. Woud zonder Genade   64. Middelweg (Napels, Bisdom van-)   65. Mozes   66. Buitenduin   67. Klein Mariënburg   68. Sint Hubert   69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-)   70. Rijnenburg   71. Nieuw (Klein) Barbarije 
(Klik voor andere kaart) 73. Hooglandse Kerksteeg  
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

streckende van den Nieuwen Rijn aen beyde sijden van de Uyterstegraft tot aen de Groenesteech.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 10 vso, 06-11-1608)

Geschiedenis:

In 1519 wordt de buurt(heer) genoemd als prijswinnaar in de stadsloterij. Men (hij) wint een zilveren kroes van vier ons. De vermelding luidt: Mijn heer van de Rode zee opte duyterstegraft ((zie ook 'Buurthouden', pag. 33).

(SA I inv. nr. 988 fol. xiij vso)

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: Roode See no. liiij / Begint opte Uyterstegraft van den houc van den Nieuwen Rijn tot den Lorysbrugge toe / plach te hebben huysen of cameren 49.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 11 vso)

Op 09-08-1590, 09-07-1592 en 15-10-1592 wordt de buurtkaart door het Gerecht gevisiteerd en/of goedgekeurd. Op de laatste datum wordt er een onbekende correctie aangebracht.

(SA II inv. nr. 46 fol. 5 vso - 6, 222 vso en 243)

In 1596 legt Mayke Maertensdr. up de Uuyterstegracht naest de Roodezee 7 loten in bij de Grote Loterij. Haar prose luidde: Ic hebbe lange tijt wat goets verwacht / Crijge ic niete het doet mij van herten wee (zie ook 'Buurthouden', pag. 108 e.v.).

(AGH inv. nr. 429)

In 1601 wendt de heer van Roede Seede zich met tien andere buurten in de omgeving tot het Gerecht met het verzoek om een uurwerk met halve en hele urenslag op de toren van de Hooglandse kerk te plaatsen. Het probleem is dat bij noordelijke en oostelijke wind de stadsklokken niet hoorbaar zijn, waardoor de arbeiders, met name de jongeren meyskens ende knechts te vroeg het werk verlaten, te laat beginnen ende gaen nae haer gelieften. Deze situatie leidt tot veel gekijfs ende oneensheyt met hun patroons. De gezamenlijke buurtbestuurders herinneren er aan dat in tijden des benoutheyts de kerkklok - die er nog steeds hangt - zonodig dag en nacht werd geluid. Het Gerecht belooft om een vast ende geduyrich uyrwerc te laten plaatsen. Maar daar komt niets van terecht en zes jaar later richten dezelfde buurten zich opnieuw tot het Gerecht, dat nu twee schepenen, een veertigraad en stadssecretaris Jan van Hout gelast om alsnog te handelen, verdragen ende accorderen opt maecken van een uyrwerc (zonder voorslach) om alleen heele ende halve uyren te slaen (zie ook 'Buurthouden', pag. 122).

(SA II inv. nr. 49 fol. 227 - 228, 19-04-1601 en inv. nr. 50 fol.246 - 247, 14-06-1607)

Op 06-11-1608 wordt de buurt op verzoek van de geburen door het Gerecht gesplitst in de buurten Oost Rode Zee en West Rode Zee, waarbij het water van de Uiterstegracht de scheiding vormt.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 10 vso)

Buurtheren:

onbekend 

 

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl