vorige Buurt: 181.Scheidenburg 182. Hertogdom van Marenburg  

 

163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart) 164. Middelkamp   165. West Vrouwenkamp   166. Biervliet   171. West Kleienburg 
(Klik voor andere kaart) 172. Baronie van Lindenbos 
(Klik voor andere kaart) 173. Rinnenburg   174. Heerlijkheid van Steenhuizen   175. St. Aagtenrijk   176. Stenenveld   177. West Weidenburg   178. Oost Weidenburg   179. Weidenburg   180. Hertogdom van Orleans   181. Scheidenburg   182. Hertogdom van Marenburg  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende opten houck van de Scheystraet opte Oud Chingel / oostwaerts aen loopende tot aen de houck van de Nieuwe Maren / ende omschrickelende noortwaerts aen tot aen de Langegraft / ende voorts westwaerts aen tot aen de houck van de Scheystraet opte Langegraft / begrijpende omtrent xxxij huysen.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 58, 24-03-1622)

Geschiedenis:

Op 24-03-1622 ontstaan door stichting van het stadsbestuur op verzoek van de geburen.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 58, 24-03-1622)

De raden van de buurt Scheidenburg melden dat de buurtheer Isaac Franchimon is overleden. Gezien het geringe aantal huisgezinnen in de buurt is het niet mogelijk om een nieuwe heer te verkiezen. Bovendien zijn er onvoldoende personen aanwezig om eventuele doden behoorlijk ter Aarde te bestellen. Ook is de buurtkas ontoereikend om de armenbegrafenissen te bekostigen zodat uyt dien oorsake de gebuurte niet wel langer apart kan werden onderhouden. Men verzoekt om aansluiting bij 't Hertogdom van Marenburg om zo één buurt te vormen. Het Gerecht gaat akkoord (zie ook 'Buurthouden', pag. 137).

(SA II inv. nr. 140 fol. 103, 24-01-1788)

Jacob Bijleveld, heer van 't Hertogdom van Marenburg, verzoekt en verkrijgt ontslag wegens ouderdom en zwakheid.

(SA II inv. nr. 140 fol. 359, 03-09-1789)

Na het ontslag van Jacob Bijleveld wordt ds. Jonathan Pasquier tot buurtheer verkozen. Deze protesteert echter heftig tegen zijn benoeming. Hij zegt dat hij als emeritus-predikant in 1784 uit Maastricht naar Leiden is verhuisd uit geneegentheid voor deeze Stad (...) om aldaar met zijn Vrouw hun leeven in stilte te eyndigen. Dan vertelt hij midden september te zijn uitgenodigd voor een vergadering in de Lakenhal om aldaar een Heer van de Buurt te helpen verkiezen. Bij die gelegenheid heeft zijn vrouw hem verontschuldigd omdat hij plat te bed leggende en zig met niets mogende nog kunnende bemoeyen, dog dat toen hij op het alllerergste was en tot den dood toe, men aan sijn Huis heeft laaten weeten dat hij tot Heer van de voors. gebuurte verkoosen was. En dat nog wel terwijl sijn Schoonmoeder die tot Troost, raad en hulp van 't Huisgezin overgekomen was en zijn vrouw hem in de ziekekamer oppaste. Inmiddels was hij als zijnde door Gods Goedheyt wat aan de beter hand, maar toen zijn vrouw hem vertelde van de benoeming is zijn zieke, zwakke en nog gevaarlijke Staat verrergerdt. Wat hem betreft is het duidelijk dat hij alle aandoenlijkheden en disputen die in de buurt kunnen voorvallen, op het nauwkeurigst moet vermijden. Het Gerecht verleent hem ontslag (zie ook 'Buurthouden', pag. 74).

(SA II inv. nr. 140 fol. 405, 20-11-1789)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Camersvelt, Reyer Evertsz. van - 24-03-1622 1 *
Gooten, Pieter Henricxsz. van - 02-11-1645 2  
Wildeman, Pieter Florisz. - 13-11-1659 2  
Bockingam, Johannes - 23-06-1693 1 *
Dozy, Abraham - 05-07-1714 1  
Velthuyzen, Samuel van - 27-08-1739 1 v  
Velthuyzen, Jacobus Isaac van - 30-12-1751 1 v  
Willer, Jan Theodorus - 08-05-1760 1  
Bijlevelt, Jacob - 10-06-1763 1 o *
Pasquier, Ds. Jonathan - 01-10-1789 1 o *
Willer, Gerard - 18-02-1790 1 v  
Vaillant, Christoffel Hieronimus - 27-11-1791 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl