vorige Buurt: 153.St. Annenrijk 154. Rodenrijk volgende Buurt: 156.Claas Jan Vossenhoek

 

64. St. Catharinarijk   65. Kranenburg   66. Steinenburg   67. Rome   68. Paltsgraafschap op de Rijn   69. Oost Kerstenrijk   70. Constantinopolen   73. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 78. Graafschap Prily (Koevoet)   80. West Kerstenrijk   85. Klein Egypte   86. Burgstreng   87. Klein Mariënburg   88. St. Hubert   89. Rijnenburg   91. Mozes   92. Hof van Rusten   93. Boterbuurt   94. Bisdom van Napels   95. Woud zonder Genade   96. Buitenduin   97. West Woudfriezen 
(Klik voor andere kaart) 98. Oud Tuil naar Binnen 
(Klik voor andere kaart) 99. Vredenrijk   100. West Tuil   106. Groenendaal 
(Klik voor andere kaart) 136. Oud Vredenburg 
(Klik voor andere kaart) 137. Oost Ossenland   139. West Ossenland   140. Klein van Macht   142. Zuid Bouwelouwensteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg   146. Vollersrijk 
(Klik voor andere kaart) 148. Vosserschagen   149. Oud Barbarije   150. Klein Barbarije   152. Noord Duizendvrezen 
(Klik voor andere kaart) 153. St. Annenrijk   154. Rodenrijk   156. Claas Jan Vossenhoek   157. Rode Steen   159. Oost Mariënburg   160. Hartenburg   161. Mariënborg   162. Mariënrijk   163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

Er wordt niets anders vermeld dan gelegen in de Coddesteech.

Geschiedenis:

Op 10-09-1615 ontstaan door de gebueren van de Coddestege. De buurt heet dan nog Coddenrijk en pas in 1619 vindt de naam Rodenrijk algemeen ingang.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 26 vso)

In de 16e eeuw bestonden in deze omgeving twee buurten, t.w. St. Niclaessteeg (nu Clarensteeg) en de Miraeckelsteech of 't Landt van Miraeckelen. Volgens de opgave ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553) werd de ligging van de St. Nicleassteeg omschreven als: Begint aen de Maren, totte huysinge toe daer St. Niclaes plach uyt te hangen. De ligging van de Miraeckelsteech of 't Landt van Miraeckelen was: Begint opten houck van de Claesstege tot de Vest toe / plach te hebben huysen of cameren 16.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 10)

Onduidelijk is dus tot welke van de twee buurten de bewoners van de Koddesteeg behoorden, maar waarschijnlijk was het de St. Niclaessteeg. Een aanwijzing hiervoor is de mededeling dat de inwoners van de Claessteeg (nu Clarensteeg) en de Koddesteeg, starc omtrent 37 personen zich in 1603 afscheiden van de buurt Mirakelsteeg (of St. Annenrijk zoals de buurt inmiddels wordt genoemd), starc 25 huysgens en een afzonderlijke buurt willen stichten. Met personen en huysgens zullen wel huishoudens zijn bedoeld. Het Gerecht reageert furieus en eist dat de gebuyrt zulx die nu ter tijt es bij den anderen en ongescheyden zal blijven. De betrokkenen, zowel gesamentlicken ende elcken van hem in 't bijsonder (zal) den heer van de gebuyrte die 't nu es ende in tijden en wijlen mogen wesen, in allen gebuyrlicken zaecken ter kennen ende te gehoorsamen. Het Gerecht dreigt zelfs met arrestatie en gevangenis jegens onwillige ende ongehoorsame personen. Hoewel daar niets over wordt gezegd, zou het kunnen zijn dat de bewoners voordien waren georganiseerd in de buurt St. Niclaessteeg, maar dat - al dan niet door toedoen van het stadsbestuur - deze buurt was opgeheven, want ze wordt niet meer genoemd (zie ook 'Buurthouden', pag. 77).

(SA II inv. nr. 1216 fol. 6, 16-10-1603)

In 1615 doen de bewoners van de Koddesteeg, in getalle van omtrent XL huysen, een nieuwe poging om zich los te maken uit St. Annenrijk. Zij voeren aan dat zij al enige jaren sware onvrede ende twist hebben met Jan Cornelisz. 't Groen en zijn echtgenote, heere ende vrouwe van de zelve buyrte. Man en vrouw zouden onbehoorl(ick) kijffachtig ende twistich leven, zoowel jegens elcanderen als andere buyren. Bovendien zou 't Groen de buurtkas hebben gebroocken ende 't gelt daeruyt genomen hebben, waerdeur den meesten twist gereezen off gecoomen is. Verder wordt opgemerkt dat de buurt nu veel te groot is, want de bewoners uit de verschillende stegen kunnen niet vergaderen door de menichte van de persoonen.

Na inspectie door schepenmeesteren besluit het Gerecht om de buurt te delen. De gehele Koddesteeg en de Claessteeg (nu Clarensteeg) aan weerszijden tussen de Koddesteeg en de Mare worden afgesplitst en herkennen we als Coddenrijk, wat later als de buurt Rodenrijk. Het andere deel, bestaande uit de gehele Mirakelsteeg of St. Annenstraat en de Claessteeg (nu Clarensteeg) aan weerskanten tussen de Koddesteeg en de Mirakelsteeg behoudt de naam St. Annenrijk (zie ook 'Buurthouden', pag. 77).

(SA II 1216 fol. 26 - 26 vso, 10-09-1615)

In 1618 verzoekt de buurt om bijvoeging van de huysen aen de nedergeleyde walle tusschen de Maren ende Mirakelsteech, alrede getimmert ende noch te timmeren. Het Gerecht gaat akkoord. In 1620 blijken de bedoelde huizen aan de Oude Vest echter tot de nieuw gestichte buurt Vossenburg te behoren.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 43, 10-10-1618 en inv. nr. fol. 48, 16-07-1620)

Carel van Bonten, heer van Rodenrijk, verzoekt en verkrijgt ontslag wegens zwakheid.

(SA II inv. nr. 139 fol. 96, 18-08-1785)

Hermanus Stikkelman, raad van Rodenrijk, meldt dat de heer is vertrokken en dat de buurt te klein is om een nieuwe heer te kiezen. Ook is de buurtkas ontoereikend. Stikkelman stelt voor om Rodenrijk met de buurt St. Annenrijk te combineren. Het Gerecht gaat akkoord (zie ook 'Buurthouden', pag. 138).

(SA II inv. nr. 140 fol. 158, 05-06-1788)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Cortyl, Sebastiaen - 17-09-1615 1 o *
Bavelaer, Isaac Marcusz. - 24-01-1619 1 v *
Wagemaecker, Abraham - 06-03-1631 1 v  
Willemsz., Pieter - 01-06-1634 1 v  
Brug(ge), Quyryn Jansz. van der - 02-03-1636 3 v  
Coningh, Willem de - 07-05-1637 2 o *
Brey, Pieter la - 05-06-1664 1 v  
Jong, Jeremie de - 17-03-1672 1 v? *
Todt, Jozias - 26-10-1714 1  
Raam, Maarten de - 29-07-1723 1  
Cler, David le - 21-05-1728 1  
Matthijse, Burger - 15-09-1735 1 v  
Goosen, Isaac - 01-06-1741 1 v  
Levens, Daniel des - 25-04-1743 1  
Rook, Ary - 20-03-1749 1 v  
Nagtegaal, Johannes - 27-05-1751 1 v  
Meerman, Jakobus - 06-05-1756 1 v  
Dool, Jan - 27-05-1762 1 v  
Hobbezak, Johannes - 19-06-1766 1 v  
Bink, Denys de - 11-05-1769 1 v  
Bonten (Benten), Carel van - 15-05-1778 1 o *
Kortekaas, Willem Jan - 08-09-1785 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl