Excursies

Onze excursies voor 2022 kunnen eindelijk van start gaan!
De HVOL heeft voor haar leden een gevarieerd aanbod aan excursies, zoals wandelingen, fietstochten en bootexcursies in Leiden en/of buurgemeenten.


Inschrijven voor de excursies

Via het formulier in onderstaande link(s).
Per HVOL (duo)lid kunt u één introducé inschrijven. Heeft u moeite met het invullen? Bel dan 06-12261897 (Patricia van der Lecq) of 06-17487728 (Liesbeth Brugman). De commissie regelt dan uw inschrijving.

Betalen

Graag direct na de aanmelding de excursiekosten overmaken op bankrekening NL67 INGB 0005 9012 64 t.n.v. Vereniging Oud Leiden. U bent pas definitief ingeschreven na betaling. (Pas op: dit is een ander nummer dan dat waar u de contributie naar overmaakt!). Vermeld bij de betaling uw HVOL-lidmaatschapsnummer, de excursie waarvoor u inschrijft en de naam van uw evt. introducé.
Tot 10 dagen voor de excursiedatum kunt u kosteloos annuleren. 

Verzekeringen

De HVOL heeft geen aparte verzekering voor de deelnemers aan excursies. Het bestuur gaat ervan uit dat de deelnemers aan de excursies zelf een ongevallen- en WA-verzekering hebben afgesloten.  

NIEUWE EXCURSIES 
  • 17 juni '22
  • 08:00
  • Langs Leidse bruggen
  •