vorige Buurt: 154.Rodenrijk 156. Claas Jan Vossenhoek volgende Buurt: 157.Rode Steen

 

64. St. Catharinarijk   65. Kranenburg   66. Steinenburg   67. Rome   68. Paltsgraafschap op de Rijn   69. Oost Kerstenrijk   70. Constantinopolen   73. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 78. Graafschap Prily (Koevoet)   80. West Kerstenrijk   85. Klein Egypte   86. Burgstreng   87. Klein Mariënburg   88. St. Hubert   89. Rijnenburg   91. Mozes   92. Hof van Rusten   93. Boterbuurt   94. Bisdom van Napels   95. Woud zonder Genade   96. Buitenduin   97. West Woudfriezen 
(Klik voor andere kaart) 98. Oud Tuil naar Binnen 
(Klik voor andere kaart) 99. Vredenrijk   100. West Tuil   106. Groenendaal 
(Klik voor andere kaart) 136. Oud Vredenburg 
(Klik voor andere kaart) 137. Oost Ossenland   139. West Ossenland   140. Klein van Macht   142. Zuid Bouwelouwensteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg   146. Vollersrijk 
(Klik voor andere kaart) 148. Vosserschagen   149. Oud Barbarije   150. Klein Barbarije   152. Noord Duizendvrezen 
(Klik voor andere kaart) 153. St. Annenrijk   154. Rodenrijk   156. Claas Jan Vossenhoek   157. Rode Steen   159. Oost Mariënburg   160. Hartenburg   161. Mariënborg   162. Mariënrijk   163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

zal beginnen mitte westsijde van Jan Vossensteech aen 't Cabbelausbruggetgen / ende loopende noortwaers aen tot de Claesstege toe / den houck van dien om / begrijpende de zuydtsijde van dien ende eyndende met 't huys van Mathijs Jacobsz. brouwersknecht / belopen huysen of cameren lj

(SA II inv. nr. 1216 fol. 12, 14-05-1609)

Op 19-08-1660 vergroot met de helft van de Olyslagerspoort, afkomstig van de buurt St. Annenrijk.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 107 vso, i.m.)

Geschiedenis:

De buurt is op 14-05-1609 afgesplitst van Jan Vossenrijk. In de buurtnaam wordt de ligging, deels in de Janvossensteeg, deels in de Claessteeg (nu Klarensteeg) tot uitdrukking gebracht.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 12)

Buurtheer Pieter van Gijsele slootmaecker brengt een ouderloos geworden kind aan bij het H.G. Weeshuis.

(Archief H.G. Weeshuis inv.nr. 3386 fol. 71, 30-11-1612)

In 1650 verzochten de geburen het Gerecht om uit een voordracht een buurtheer te benoemen. De tekst van het request luidt: Aen de Achtba. Heeren de E.E. heeren van de Gerechte der Stadt Leyden / Verthoont met schuldige eerbiedinge U E.E. onderdanige de gemeene gebuyren van de buyrte genaemt Claes Jan Vossenhouck / dat Dirck Thomasz. Van de Tient, haeren gewesen heer, deser werelt is overleden / sulcx dat de voors. Gebuyrte tegenwoordich van een heer is ontblotet / hebben derhalve sij suppl. nae gewoonte vergaerdert geweest ende met meerheyt van stemme dese drye volgende personen op de nominatie gebrach / te weten:

- Philips Pietersz. Bellevaer, outraet : 14 stemmen

- Jan Eeuwitsz :. 15 stemmen

- Jan Harmansz. Swart : 6 stemmen

ten eynde dat haere E.E. daeruyt een nae haer welgevalle tot heer over de voors. gebuyrte gelieve te verkiesen ende committeren / `t welck doendend etc.

Het Gerecht besluit om Jan Harmansz. Swart te benoemen.

(SA II inv. nr. 1221, 14-04-1650, zie ook 'Buurthouden', pag. 72)

Buurtheer Abraham Vrijslag, 73 jaar, verzoekt en verkrijgt ontslag wegens ouderdom.

(SA II inv. nr. 125 fol. 103, 15-09-1757)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
*        
Heyndricksz., Egbert - 28-11-1624 1 o *
Maerlant, Jan Arentsz. van - 27-07-1634 1 v *
Tient, Dirck Thomasz. van der - 21-06-1640 1 *
Swart, Jan Harmensz. - 14-04-1650 3 *
Gosebus, Guilliaumes- 17-05-1674 1 ? *
Ho(u)ppa, Franchois (de) - 11-10-1675 1 v *
Nieuwenhuys, Matthijs - 01-06-1679 2 +? *
Pardoe, Noë - 03-03-1695 1 v *
Mansar, Paulus - 27-05-1717 3  
Velde, Daniel van der - 12-12-1726 1 v  
Vrijslagh, Abraham - 27-05-1728 3 o *
Staveren, Pieter van - 06-10-1757 1 v  
Sondag, Barent - 23-02-1768 1 v *
Arends, Hendrik Christoffel - 11-04-1776 1 v  
Swart, Johannes - 01-03-1792 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl