vorige Buurt: 133.West Koeëind 135. Nieuw Vredenburg volgende Buurt: 136.Oud Vredenburg

 

133. West Koeëind   135. Nieuw Vredenburg   136. Oud Vredenburg   138. Nazareth   141. Noord Bouwelouwensteeg   142. Zuid Bouwelouwensteeg 
(Klik voor andere kaart) 143. Vossenwal   144. Noord Hooglandsekerksteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg 
(Klik voor andere kaart) 146. Vollersrijk   147. Abcouder Vossenrijk   151. Vossenburg   152. Noord Duizendvrezen   154. Rodenrijk 
(Klik voor andere kaart) 155. Oost Mare   158. West Mare   163. Oost Vrouwenkamp   183. Groeneveld   184. Weidenwijk   185. Reinewei   186. Reinegom   187. West Vogelrijk   188. Oost Vogelrijk   189. Baronie van de Schuur   190. Noord Coleveld   192. Breekhoven   193. Nieuwgesticht   194. Merenrijk   195. Lusthof   196. Kouwenhoven   197. Rijk der Overbatavieren   198. Rijk der Nederbatavieren   199. Singelsoord   207. Fockersrijk  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende op de nedergeleyde walle aen den westhouck van de Pellicaenstraet met de huysinge ende brouwerie genaemt De Paeuw, werd bewoent bij Gillis de Roy / westwaerts tot aen de Duysentraetsteech / ende voorts van de nedergeleyde walle af begrijpende omtrent de helfte van de Duysenraetsteech te wedersijden / eyndende aen de oostsijde met de huysinge van Gerryt Willemsz. coornmeter / ende aen de westsijde met het partye no. 26, toecomende Jacob Melgersz. / begrijpende mede de huysen aen de nedergeleyde walle beginnende van de Duysentraetsteech tot aen den houck van de inganck van het Mierenest.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 110 - 110 vso, 05-05-1634)

Geschiedenis:

Op 05-05-1634 ontstaan door afsplitsing van de buurt Vredenburg.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 110 - 110 vso, 05-05-1634)

Pieter de Kuyper, heer van Nieuw Vredenburg, en Jan Dircxz. van Alphen, oudraad, verklaren op verzoek van Hendrick Michielsz., rogetreder, dat Hendrick Michielsz. (ook wel Isaac Michielsz. genoemd) gelegerd is in het garnizoen van Den Briel, maar al drie weken ziek te bed ligt.

(Rechterlijk Archief inv. nr. 39, Getuigenisboek Y fol. 153 vso, 24-09-1665)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Rijckewaert, David - 05-05-1634 2  
Werckhoven, Wigger Gijsbertsz. van - 22-11-1635 1 *
Cuyper, Pieter de - 09-12-1655 3 *
Idsert, Heyndrick van de - 19-11-1671 3 v  
Kervel, Pauls - 05-07-1691 1 v  
Langepee, Sacharias - 28-12-1693 2 v  
Leupen, Harmanus - 15-05-1696 2 v  
Tilburgh, Laurens - 20-05-1717 2  
Callifies, Jacob - 14-06-1731 1  
Mobagh, Dirk - 10-12-1750 1 v  
Prins, Jan - 13-06-1765 1 o *
Dolizier, Jan - 14-07-1795 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl