WILLEM TEDENZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


WILLEM TEDENZ.

functies:

schepen 1391-92; homan van het bon Zevenhuysen ca. 1400 (Secr. 84 f. 271).

beroep:

drapenier (1385, GvH. 1240 I f. 114v.).

huisbezit:

een huis en erf in de Weversteeg, op de hoek van de Vollersgracht, verm. 24 juni 1392, hierop had de H. Geest 10 s.g.g. rente (W. 428 f. 60).

landbezit:

* 8 dec. 1375 3½ morgen land te Zoeterwoude, door zijn echtgenote aan St. Pancraskapittel vermaakt (Ke. 415 f. 91).

* land te Leiderdorp, verm. 19 apr. 1382 (RANBrab., Arch. v.h. Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1 f. 177v.).

borgstelling:

8 feb. 1370 Volprecht Jansz. (Secr. 19 f. 21).

varia:

pachter van de Leidse Hal 1 feb. 1392-93 samen met Pieter Wit (Rek. Lei., I 5).

familie:

tr. Aagte, ovl. 26 nov. 1383, begr. St. Pancraskerk, dr. van Pieter die Asinc (Ke. 415 f. 91; Ga. 440 f. 19, zie Die Bruun III).

kinderen:

1. Pieter Willem Tedenz.z

woonhuis:

aan het Rapenburg verm. 1417-18 (Ke. 323 (11) f. 43v.).

rentebezit:

17 mrt. 1411 28 nobel schuldbrief op een huis en erf te Leiden, afgeschat 19 okt. 1411 (RA. 50 f. 117).

borgstelling:

10 mei 1417 Willem Hendriksz. (Secr. 20 f. 56).

familie:

tr. Aagte, ovl. 19 sep. 1420, begr. St. Pancraskerk in het graf van haar oom Pieter Poes; wrsch. dr. van Dirk Hoogstraat (Ke. 416 f. 63v., zie Pieter Gobburgenz. c.s. en Hoogstraat). Zij bezat 1412-13 met Geertruud Aarnd heren Jansz. een lijfrente van 2 nobel 33 groten t.l.v. de stad (Secr. 513 f. 20v.) en met Katrijn, dr. van Gerrit Hoogstraat een van 3 nobel (ibidem).

2. Katrijn Willem Tedenz.dr.

ovl. na 5 mrt. 1430 (GvH. 712 f. 116v.). tr. Jan Dirk Coenenz. (Secr. 513 f. 19 en 22).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl