vorige Buurt: 60.Gerestein 101. Gansoord  

 

37. Vluchtenburg 
(Klik voor andere kaart) 41. Middel Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 43. Krauweldaal 
(Klik voor andere kaart) 44. Vesthoek   45. Kikkenburg 
(Klik voor andere kaart) 46. Oost Kaarskorf   47. Spillenburg   48. Zwaanswijk   49. Houtenburg   50. Bolwerksoord   51. Staveren   52. Pietershoek   53. Pakkenburg   54. Hofbuurt   55. Kraaienstein   56. Hanenburg   57. Kraaienvest   58. Gorstenburg   59. Haverenburg   60. Gerestein   101. Gansoord   112. Zuid Rode Zee 
(Klik voor andere kaart) 130. Rijnewaard 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende op 't Gansoorde aen de Hoygraftsbrugge mette huysinge van Willem Mathijsz. van Tol, kouckebacker / ende oostwaers aen lopende langs den Rijn tot aen deser stede walle

SA II inv. nr. 1216 fol. 20, 27-02-1614)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: Gansoorde no. lij / Begint opten houc van de Hoygraft tot der Vest toe / ende plach te hebben aen huysen of cameren 22.

Overigens behoorde de oostzijde van de Korte Hooigracht (d.w.z. de Hooigracht tussen de Nieuwe Rijn en de Nieuwstraat aan weerszijden) bij Gansoord, maar rond 1550 speelde dat nog geen rol, waarschijnlijk omdat het oostelijk hoekperceel Nieuwe Rijn/Hooigracht doorliep tot tegenover de ingang van de Nieuwstraat. Zo behoorde de westzijde van de Korte Hooigracht tot Zwaansoord.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 9)

De buurt neemt in 1596 deel aan de Grote Loterij en legt 256 loten in ter waarde van f 60,- (lotnr. 16779). De prose luidde: De gebuuren van de Gansoort / bennen gesloten met goedt acoort / om allemis an den armen te bewijsen / ende verwachten daerom goede prijsen (zie ook 'Buurthouden', pag. 108 e.v.).

(AGH inv. nr. 429)

In een bericht van de buurt  (West) Rode Zee wordt de begrenzing met Gansoord nauwkeurig aangegeven: van de poort off 't cleyn huysken van Haesgen Dircxs Steen, welck huysgen mede sal wesen onder de buyrt van 't Gansoort.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 47 vso, 18-06-1620)

In de omschrijving van de aangrenzende buurt aan de oostzijde van de Uiterstegracht Zuid Rode Zee wordt gesproken over de huysen aen de voet van de Hogewoertsebrugge beginnende. Daarmee kan niets anders zijn bedoeld dan de bebouwing aan de Nieuwe Rijn tussen de Uiterstegracht en de tegenwoordige Vestestraat, die toentertijd de stadsgrens vormde. Maar deze zes huizen ressorteerden reeds in de 16e eeuw onder Gansoord en dat wordt in 1614 nog eens bevestigd (zie boven). Ook de oudere omschrijvingen van Rode Zee en Oost Rode Zee (waaruit Zuid Rode Zee is voortgekomen) blijken zich te beperken tot bebouwing aan de Uiterstegracht.

(SA II inv.nr. 1216 fol. 91 vso - 92, 19-07-1629)

De burgers Mulder en Sampejon schenken namens de gebuurte f 75,- aan het stadsbestuur ter verlichting van de noodlijdende stadskas (zie ook 'Buurthouden', pag. 148).

(SA II inv. nr. 549, 09-06-1795)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Ouwelant, Willem Willemsz. - 27-02-1614 ? *
Swanenburch, Huych Claesz. van - 10-08-1635 3  
Bosch, Arent Willemsz. van - 22-08-1636 2 *
Toll, Claes Willemsz. van - 20-07-1656 2 v  
Burch, Jacob Dircksz. van de - 17-07-1664 3  
Putmans, Heyndrick - 04-12-1669 2 v  
Pyaet, Gydeon - 24-09-1671 1 v  
Houtijn, Pieter - 23-08-1674 2  
Putmans, Heyndrick - 29-11-1691 1  
Dauw, Jan - 06-07-1696 1  
Coup, David de - 19-08-1700 1  
Walle, Pieter van der - 14-01-1723 1  
Coup, Jacob de - 31-01-1726 1  
Swanenburg, Clemens van - 08-12-1740 1  
Bekesteyn, Johannes van - 24-03-1746 3 v  
Kaathoven, Hendrik van - 05-12-1748 1  
Kaathoven, Hendrik van - 25-07-1771 1  
Akersloot, Pieter van - 08-10-1772 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl