vorige Buurt: 44.Land van Mirakelen (Sint Annenrijk) 45. Mare volgende Buurt: 46.Vliegenthart (Hartenburg)

 

9. Keizerrijk van Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 11. Kerstenrijk 
(Klik voor andere kaart) 12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de-   13. Steinenburg   14. Kranenburg   15. Sint Catharinarijk   16. Paplepel   17. Nieuwe Rijk 
(Klik voor andere kaart) 18. Prily (Koevoet), Graafschap- 
(Klik voor andere kaart) 19. Billenburg   20. Meyenburg   35. Klein Egypte 
(Klik voor andere kaart) 39. Oud Barbarije 
(Klik voor andere kaart) 41. Rode Steen   42. Jan Vossenrijk 
(Klik voor andere kaart) 43. St. Niclaassteeg (Rodenrijk)   44. Land van Mirakelen (Sint Annenrijk)   45. Mare   46. Vliegenthart (Hartenburg)   47. Oost Mariënburg   48. Middel Mariënburg (Mariëndaal)    49. West Mariënburg (Mariënburg)   50. Vrouwenrijn (Mariënschans)   51. Vrouwenkamp   69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-) 
(Klik voor andere kaart) 71. Nieuw (Klein) Barbarije   72. Ommariënburg (Mariënborg)   73. Hooglandse Kerksteeg 
(Klik voor andere kaart)
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

Beginnende van 't Marengat ten zuyden tot aen de Marenbrugge / daerinne begrepen de Coerstege / ende ten oosten aen 't bruggetgen opte Maren over d'Achtergraft des de huysinge staende over 't bruggetgen jegenwoordich bij Claes Lenertsz. cuper bewoont werden daer inne mede begrepen es

(SA II inv. nr. 45 fol. 240 vso, 30-11-1589)

dewelcke begint met 't huys van Claes Lenertsz. cuyper, staende aen de oostzijde van de Maren opten houc van de Achtergraft / ende de graft overgesprongen noortwaerts aen loopt tot aen de Marenpoort toe / ende weder beginnende aen de westzijde van de Maren met 't huys van Floris Willebartsz. / ende suytwaerts aen lopende / ende mede begrijpende beyde de sijden van de Choursteeg / eynt met 't huys van Rembrant Jansz. van Rossum.

(SA II inv. nr. 9 vso, 16-08-1607 en fol. 15, 18-08-1611)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: Maren no. xlv / Begint aen de cleyne Marenbrugge / beyde de zijden van der Maren totter Vest toe / plach te hebben huysen of cameren 39

(SA II inv. nr. 1220 fol. 10 vso)

Op 30-11-1589 wordt de buurtkaart door het Gerecht bevestigd.

(SA II inv. nr. 45 fol. 240 vso)

De buurt neemt in 1596 deel aan de Grote Loterij en legt 52 loten in (lotnr. 25332). De prose luidde: Die bueren van de Maren die drincken bij malcanderen garen / crijgen sij een guet lot / den armen. (zie ook 'Buurthouden', pag. 108 e.v.).

(AGH inv. nr. 429)

Op 10-10-1619 besluit het Gerecht op verzoek van de geburen tot splitsing in Oost Mare en West Mare, stellende tottet scheyt 't water van de Maren

(SA II 1216 fol. 45 vso - 46, 10-10-1619)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Garbrantsz., Jan - <16-08-1611 ? *
Vliet, Gerrit Claesz. van - 16-08-1607 1 v  
Bosch, Arent Willemsz. van - 18-08-1611 3 s *

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl