vorige Buurt: 156.Claas Jan Vossenhoek 157. Rode Steen volgende Buurt: 159.Oost Mariënburg

 

64. St. Catharinarijk   65. Kranenburg   66. Steinenburg   67. Rome   68. Paltsgraafschap op de Rijn   69. Oost Kerstenrijk   70. Constantinopolen   73. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 78. Graafschap Prily (Koevoet)   80. West Kerstenrijk   85. Klein Egypte   86. Burgstreng   87. Klein Mariënburg   88. St. Hubert   89. Rijnenburg   91. Mozes   92. Hof van Rusten   93. Boterbuurt   94. Bisdom van Napels   95. Woud zonder Genade   96. Buitenduin   97. West Woudfriezen 
(Klik voor andere kaart) 98. Oud Tuil naar Binnen 
(Klik voor andere kaart) 99. Vredenrijk   100. West Tuil   106. Groenendaal 
(Klik voor andere kaart) 136. Oud Vredenburg 
(Klik voor andere kaart) 137. Oost Ossenland   139. West Ossenland   140. Klein van Macht   142. Zuid Bouwelouwensteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg   146. Vollersrijk 
(Klik voor andere kaart) 148. Vosserschagen   149. Oud Barbarije   150. Klein Barbarije   152. Noord Duizendvrezen 
(Klik voor andere kaart) 153. St. Annenrijk   154. Rodenrijk   156. Claas Jan Vossenhoek   157. Rode Steen   159. Oost Mariënburg   160. Hartenburg   161. Mariënborg   162. Mariënrijk   163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

begrijpende de huysen gelegen in het taerling belent ten noorden Marendorp / ten oosten de Cuypersstege / ten zuyden den Ouden Rijn / ende ten westen de Donckersstege / mitsgaders noch de huysen aen de westsijde van de Donckerstege aen de zuytsijde van Marendorp tusschen de voorn. Donckerstege ende de Marenbrugge staende / noch opte Maren oostsijde beginnende mette huysinge van Aernt Garbrantsz. za. / loopende naer Marendorp den houck om / de noortsijde langs tot aen de huysinge van Jan Dirxz. van Noortsandt, bode.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 20, 06-03-1614)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: Rooden Steen no. xlj / Begint aen de zuytzijde van de cleyne Marenbrugge / tot 't huys van den Drogen incluys / doer de stege daerover ommelopende naer de Donckerstege / dezelve aen beyden zijden / eyndende aen de Marenbrugge / plach te hebben huysen of cameren 31.

(SA II inv. nr. 1220 11 vso)

Op 22-07-1593 wordt Claes Cornelisz. van Noorde, goudsmid, als heer van de Donckerstege benoemd.

(SA II inv. nr. 46 fol. 326)

De buurt neemt in 1596 deel aan de Grote Loterij en legt 128 loten in ter waarde van f 30,- (lotnr. 22266). De prose luidde: Die gebueren van de Rode Steen (fangen ?) sij een goet lot ? De zilveren lepel die zij ontvingen bij de inleg van minstens 100 loten werd getaxeerd op f 4.4.-. De lepel werd omgewisseld voor 14 loten die ook werden ingelegd, zodat men in totaal met 142 loten aan de loterij deelnam (zie ook 'Buurthouden', pag. 108 e.v.).

(AGH inv. nr. 429)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Noort, Claes Cornelisz. van - 22-07-1593 ? *
Noort, Cornelis Claesz. van - 06-03-1614 1 *
Griecken, Jan van - 03-09-1650 1 v  
Buytenvest, Claes Reyersz. van - 09-12-1652 1 *
Cruysseme, Jacob - 31-10-1669 1 *
Suylen, Anthony van - 20-01-1678 1 *
Houwaert, Frederick - 25-02-1683 1  
Sprenge, Nicolaes - 03-12-1692 2 v  
Tielt, Pieter van - 18-05-1693 3  
Houwert, Hendrick - 06-03-1700 1  
Schimmelpenningh, Dirk Hendrik - 07-07-1707 1  
Schepers, Barent - 08-08-1720 1 v *
Schimmelpenningh, Jan - 22-09-1746 1 v  
Vlek, Jan - 22-07-1756 1  
Kaay, Johannes van der - 16-07-1763 1  
Snarenberg, Jacobus - 20-02-1783 1  
Berg, Daniel van den - 21-11-1788 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl