vorige Buurt: 163.Oost Vrouwenkamp 183. Groeneveld volgende Buurt: 184.Weidenwijk

 

133. West Koeëind   135. Nieuw Vredenburg   136. Oud Vredenburg   138. Nazareth   141. Noord Bouwelouwensteeg   142. Zuid Bouwelouwensteeg 
(Klik voor andere kaart) 143. Vossenwal   144. Noord Hooglandsekerksteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg 
(Klik voor andere kaart) 146. Vollersrijk   147. Abcouder Vossenrijk   151. Vossenburg   152. Noord Duizendvrezen   154. Rodenrijk 
(Klik voor andere kaart) 155. Oost Mare   158. West Mare   163. Oost Vrouwenkamp   183. Groeneveld   184. Weidenwijk   185. Reinewei   186. Reinegom   187. West Vogelrijk   188. Oost Vogelrijk   189. Baronie van de Schuur   190. Noord Coleveld   192. Breekhoven   193. Nieuwgesticht   194. Merenrijk   195. Lusthof   196. Kouwenhoven   197. Rijk der Overbatavieren   198. Rijk der Nederbatavieren   199. Singelsoord   207. Fockersrijk  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

In 1616 het bouwblok Langegracht-Nieuwe Mare-Binnenvestgracht-Reineveststeeg, doch vanaf 1617 zonder de huizen aan de Langegracht tussen Mare en Reineveststeeg.

(Zie hieronder)

Geschiedenis:

In juli 1616 verzoeken de gemeene gebuyren, eygenaers ofte inwoonders der huysen onder het 1e taerling van de chaerte H om een buurt te stichten, ... ten eynde de voors. huysen tesamen tot een gebuyrte gemaect onder den name van Groenevelt ende daerover een heer gestelt zoude werden omme zoo in 't begraven van de doden als andersins alle gebuyrlicke ordre te mogen onderhouden ende den quaatwilligen achtervolgens de ordonnan. opte gebuyrten gemaect de boeten affnemen en straffen. Na inspectie ter plaatse door de schepenmeesters Frans Adriaensz. van Leeuwen en Mr. Clemens Baersdorp besluit het Gerecht overeenkomstig het voorstel van de geburen.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 28 vso - 29, 07 en 14-07-1616)

Chaerte H met de perceelnummers 19 tot en met 47 is een onderdeel van een grotere kaart betreffende de gronduitgifte in de stadsvergroting van 1611.

(H. van Oerle, Atlas kaart 44A)

Op 22-06-1617 wordt Groeneveld feitelijk verkleind door stichting van de buurt  Weidenwijk. Ten behoeve van Weidenwijk wordt de bebouwing aan de noordzijde van de Langegracht tussen Mare en Reineveststeeg aan Groeneveld onttrokken. Overigens ontbreekt iedere mededeling over deze splitsing, maar kan ze worden afgeleid uit het stichtingsbericht van Weidenwijk.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 33 - 33 vso)

De heer en raden van de Groeneveldts buert klagen over de onverdraagelijke overlast welke de gantsche buert geduerig overkomt door een paar quaadaardige mensche, zijnde Antoon den Haarlemmer men zijn vrouw in de buert woonagtig. Man en vrouw leven niet alleen met elkaar in onmin, maar hebben regelmatig questie met de eene off de andre gebuer. Er zijn maar weinig inwoners die niet door hen zijn geslaage off geschonde. Er wordt moort geschreeuw in de buert (...) verweckt, godtloosheede gepleegt met schelde, lastere, veghte, vloekke en sweere, dat welleevende hun haare te berge rijsen. Het tweetal heeft geen enkel ontzag voor de heer en zijn raden ondanks overvloedig vermaning, drijgemente, waarschouwinge terwijl ze ook nog met behoorlijke geldtboetens gestraft (zijn) ten eynde zij zig soude ondoen van sulke quaade methodes en ongeregeltheede. Men verzoekt de heren burgemeesters te besluiten om het echtpaar uyt de buert te doen vertrekke en met hun gezag en autoriteit het buurtbestuur te ondersteunen. Het Gerecht weigert om op het voorstel in te gaan (zie ook 'Buurthouden', pag. 82).

(SA II inv.nr. 288 no. 9, 05-03-1720)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Claesz., Jan - 07-07-1616 1 v  
Henrixz., Jan - 17-05-1618 1 v *
Pietersz., Pieter - 07-10-1621 1  
Noot, Jan de - 19-10-1623 1 v *
Brouck, Heyndrik Jansz. - 22-05-1631 2 *
Jaspersz., Heyndrick - 20-08-1652 1  
Wastijn, Dirck - 17-09-1654 2 v  
Edewijn, Pieter - 19-05-1661 1 *
Leeuwen, Quiringh van - 11-01-1680 1 v? *
Versteeg, Jordanis - 17-10-1697 1 *
Tilburg, Abraham - 15-12-1729 1  
Scheere, Florens - 01-07-1734 1 v  
Provoo, Adrianus - 23-11-1769 2 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl