JACOB DIDDENZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


JACOB DIDDENZ.

ovl. voor 12 juli 1342 (W. 428 f. 8v.).

functie:

H. Geestmr. 1341-42.

woonhuis:

verm. als belender aan de Breestraat of daarachter 23 mrt. 1337 (Ke. 493 f. 40v.). Hij besprak op de ½ van zijn woonhuis aan de Maarsmansteeg 5 s.g.g. rente t.b.v. de H. Geest (W. 429 f. 6 en tafel).

varia:

betaalde 1333 de baljuw van Rijnland 16 s. wegens vechten te Leiden (GvH. 1861 f. 4v.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl