Leidse verhalen:

Bang voor mooi weer - Oorlogssporen in Leiden en omgeving

Namens de Historische Vereniging Oud Leiden maakte Sleutelstad deze documentaire-lezing met Ruurd Kok over herinneringsplaatsen en -objecten in de regio die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben. Over dit onderwerp schreef hij het boek 'Bang voor mooi weer – Oorlogssporen in Leiden en omgeving'.

De titel is ontleend aan de herinneringen van Gerdi van de Poel uit Leiden. Ze maakte de oorlog als meisje mee vanuit haar ouderlijk huis aan de Hoge Morsweg en alleen bij mooi weer kwamen de bommenwerpers.

Productie: Historische Vereniging Oud Leiden, Sleutelstad en Kleef & Koop

De Pilgrims

door Jan Hein van Dierendonck, augustus 2015pelgrims

De hoofdrolspelers

De oorsprong ligt in de omgeving van het gehucht Scrooby, in het Engelse

Nottinghamshire en gelegen langs de Great Northern Road. In Scrooby stond een imposant herenhuis dat ook dienst deed als knooppunt van de koninklijke posterijen.

In de 16e eeuw is hier een zekere William Brewster de postmeester en zijn in 1566 geboren zoon William junior mag naar de Universiteit van Cambridge. Die komt daar in aanraking met een groepje radicale academici en (Anglicaanse) geestelijken die op het randje van religieus extremisme balanceren: deze ‘puriteinen’ vonden hun kerk nog veel te Rooms, eisten een strikte zondagsheiliging en eisten veel meer vrijheid bij het interpreteren van de bijbel. Vooral Robert Brown maakt indruk: die ziet niets in hervorming, maar wil een volledige afscheiding! Andere geradicaliseerde Cambridgestudenten, allen afkomstig uit de streek rond Scrooby, zijn pastoor Richard Clyfton, priester John Smyth en de (latere) pastoor John Robinson.