vorige Buurt: 40.St. Joris 41. Middel Kaarskorf volgende Buurt: 42.Koenekoop

 

11. ´t Nieuwe Rijk van Pallas 
(Klik voor andere kaart) 19. Land van Belofte   20. West Vliet   21. Oost Vliet   22. Koeieneiland   23. Koeienfort   24. Koeienstein   25. Nieuwland   26. St. Jacobsrijk   27. Nieuw Compostel   28. Galicië   29. Knotterveld   30. Oosterlingplaats   31. Nieuw Oostenrijk   32. Korte Hoefstraat   33. Huis te Brem   34. West Zijtgracht   35. Zuid Brem   36. Luchtenburg   37. Vluchtenburg   38. Kaarskorf   39. St. Barbarenrijk   40. St. Joris   41. Middel Kaarskorf   42. Koenekoop   43. Krauweldaal   45. Kikkenburg   60. Gerestein 
(Klik voor andere kaart) 70. Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 71. Oost Blik op de Aaszak   72. Keizerrijk van Constantinopolen   73. Witsermouw   74. de Boomgaard   81. Zevenhuizen 
(Klik voor andere kaart) 82. Heren - en Salomonstraten   83. Oost Friesland   84. West Blik op de Aaszak   90. Zwaansoord   91. Mozes 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende aen de noortzijde van de Hogewuert mit de steech van de Gansoortbrugge oostwerts aen / eyndende mitte huyzing opten houc van de watergang / beneffens de Vrouwensteech / ende weder beginnende aen de zuytzijde van de Hogewuert mitten houc van de Vrouwensteech westwerts lopende / eyndende mitten huuc van Sint Joryssteech

(SA II inv. nr. 44 fol. 148 vso, 12-01-1582)

beginnende in de Watersteech aen de Gansoortbrugge aen de zuytoostzijde / ende den houck om de Hogewoert langs zuytoostwaerts aen tot aen de Vrouwewatersteech toe / ende overspringende / begint weder met de Vrouwensteech ende noortwaerts aen verbij de Coene- ende Crauwelsteech tot aen den houck van de Sint Jorissteech toe daer het varcken uutsteect.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 63, 08-06-1623)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: Middel Kaerskorf no. 2 / Begint van Jacop Willemsz. van de Burch / de Hogewoert aen beyden zijden tot St. Jorysstege / ende 't naetste huys van de steyger in 't Waterstecchgen / plach te hebben huysen of cameren 36.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 9 vso)

De naam Kaarskorf zal zijn ontleend aan het beeldmerk van het bon Hogewoerd.

(SA II inv. nr. 1104)

Op 12-01-1582 keurt het Gerecht de buurtkaart goed. Volgens Jan van Hout die de registratie uitvoert wordt een kopie geborgen aen de coppel van gildebrieven ende ordonnantien.

(SA II inv. nr. 44 fol. 148 vso)

De vrijsters van de Middelkaerskorff nemen in 1596 deel aan de Grote Loterij en leggen 76 loten in ter waarde van ƒ 18,- (lotnr. 18055). De prose luidde: De vrijster van de Middelkaerskorff van Leyden / haer hoetgelt ingeleyt hoepen een goet lot te verbeyden (zie ook 'Buurthouden', pag. 108 e.v.).

(AGH inv. nr. 429)

In 1734 verzoeken de raden van Krauweldaal dat hun buurt wordt opgeheven en onder Kikkenburg en Middel Kaarskorf worden gebracht Het Gerecht stemt toe en besluit dat de 13 huizen aan weerszijden van de Krauwelsteeg, beginnende met het huis van Hendrik Guldenhuys op de Hogewoerd tot aan het huis van Jacob Lepoole worden ingelijfd bij Middel Kaarskorf, de resterende huizen moeten bij de buurt Kikkenburg worden gevoegd.

(SA II inv. nr. 115 fol. 22, 05-08-1734)

Notaris Klinkenbergh krijgt toestemming om met zijn buurt Middel Kaarskorf te hoven.

(SA II inv. nr. 215 fol. 43 vso, 20-06-1771)

De burgers Bruyns, van Klinkenberg en van Staphorst schenken namens de buurt ƒ 180,- aan het stadsbestuur ter verlichting van de noodlijdende stadskas.

(SA II inv. nr. 549, 12-06-1795)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Swyeten, Lambert Thomasz. van - <11-12-1622 ? *
Dircsz., Arent - 08-06-1623 3 v *
Clocq, (An)Teunis Dircsz. - 21-06-1629 1 *
Cabbeljou, Michiel - 22-01-1649 2  
Baeme, Balthasar de - 05-07-1657 1  
Eyck, Thijs Thijsz. van der - 26-01-1668 1  
Kruystingh, Hendrick - 28-12-1678 2  
Huyst, Matthijs - 27-09-1691 1  
Paauw, Willem de - 14-09-1719 1 *
Gerrevinck, Jan van - 03-11-1741 1 *
Poole, Jacob le - 15-10-1744 1  
Staverton, Huufre (Goffrey ?) - 22-10-1750 1  
Poole, Jacob le - 01-08-1771 1 v  
Hogewal, Jacob - 28-04-1774 1  
Bruinsz., Gerard Johannes - 26-02-1789 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl