HEER PIETER STEVENSZ. VAN LEYDEN.

 

Previous PageHome PageNext Page


HEER PIETER STEVENSZ. VAN LEYDEN.

functie:

vicaris van een kapelanie in St. Pieterskerk, verm. 29 mei 1305 (DuO. 1981**); grfl. hofkapelaan, verm. 1320-44; missch. ook kapelaan van Johanna van Brabant (1346; zie hfdst. 6). Is hij de Pieter van Leyden die 13 dec. 1344 de zielzorg van de kerk van Wemeldinge ontving van het kapittel van Oudmunster te Utrecht, nooit het bezit kon aanvaarden en voor wie daarom 26 mrt. 1349 een kanunnikaat in de St. Mariakerk te Utrecht werd gereserveerd? (Muller, Regesta Hannonensia, 296 en Brom, Bullarium, II 14).

woonhuis:

21 mei 1320 verm. te 's-Gravenhage (Kapt. St. Maria 59 f. 62v.); 5 feb. 1337 droeg hij zijn woonhuis onder bepaalde voorwaarden over aan zijn kapelanie (ibidem, f. 62).

landbezit:

* 21 mei 1320 een erf te 's-Gravenhage bij zijn huis (ibidem, f. 62).

* 1½ morgen 1 hond land te Rijswijk, 11 feb. 1337 overgedragen aan zijn kapelanie (ibidem, f. 63).

* 9 morgen land te Haagambacht 5 feb. 1339 overgedragen op zijn kapelanie (ibidem, f. 62).

rentebezit:

* 14 feb. 1335 1 £ op een huis en erf te Den Haag,

* 1 £ op een huis en erf en:

* 1 £ op 2 morgen land, deze renten droeg hij 5 feb. 1337 over op zijn kapelanie (ibidem, f. 62 en 63).

* 10 £ 15 s. op land onder Zuidwijk (Wassenaar), 7 feb. 1337 overgedragen op zijn kapelanie (ibidem, f. 62v.).

stichting:

voor 20 jan. 1337 een kapelanie in de Hofkapel te 's-Gravenhage (schenkingen daaraan: zie hoger; ibidem, f. 62).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl