Regenten Weeshuis Leiden
Muller Massis

 

Muller Massis: Personalia
<bron
1>
             
1   Muller Massis, mr. Dirk, regent van 1817-1828 (oranjegezind)  
2   geb. Den Bosch 1-9-1758  
3   overl. L. 18-9-1828  
4   ingeschreven als student universiteit 31-1-1782, J., 23 jaar  
5   groot-poorter van Leiden 7-5-1784  
6   kapitein van de schutterij 1787  
7   lid van de veertigraad en schepen 6.2.1788-1795  
8   secretaris van de weeskamer 23.7.1791-1795  
9   secretaris van de Hoge Vierschaar van Rijnland 1791-1795 en geremoveerd uit al zijn ambten januari 1795  
10   vertrekt naar het huis de Rollecate te Vollenhove waar zijn schoonouders woonden  
11   secretaris van Kampen 1808-1815  
12   hersteld als secretaris van de weeskamer te Leiden 1815  
13   lid van de stedelijke raad 1816-1828  
14   burgemeester 1822  
15   regent van Bethaniënhof of Emaüshof  
16   lid van MSG en Maatschappij van Weldadigheid  
17   gelegenheidsdichter  
18   woonde na zijn terugkeer in Leiden met zijn gezin in een huurhuis op de Haarlemmerstraat en aan de Rijn over de Waag, in 1824 werd hij eigenaar van Rapenburg 40 dat hij met zijn vrouw, drie kinderen, zijn schoonmoeder en twee dienstboden bewoonde,  
19   zoon van Gherard Wilhelm Muller en Hester Theodora Luycx Massis  
20   x Vollenhove 25-9-1794 Berendina Lucia Engelenburg
geb. Vollenhove op huize Rollecate 28-12-1775
overl. L. 28-3-1835
dochter van Jan Vredenrijk en Maria Catharina Albertina van Braam
 
21   Uit dit huwelijk:  
22   1. Gerard Willem
geb. Vollenhove 1795
 
23   2 Frederik Jan
geb. Vollenhove 1797
 
24   3. Theodoor
geb. Kampen 8-9-1810; overl. De Bilt 17-1-1887
 
             
 

 

Muller Massis: Notitie 1
<pers
2>
             
1   Op 31-1-1782 als student ingeschreven aan de juridische faculteit van de Universiteit Leiden, 23 jaar.  
             
   
ELO, Album Studiosorum, 1139
 
 

 

Muller Massis: Notitie 2
<1
3>
             
1   Dirk Muller voegde in 1784 de naam van zijn moeder Massis achter de zijne.  
             
   
Nederlands Patriciaat 3 (1912) 276-279
 
 

 

Muller Massis: Notitie 3
<2
4>
             
1   Dirk Muller Massis, student, geboren 's-Hertogenbosch is op getuigenisse van de heer mr. Adriaan van Heusden, grootpoorter en Johan Andreas Cunaeus, regerend schepen dezer stad tot groot-poorter dezer stad aangenomen op 7-5-1784.  
             
   
ELO, Poorterboek 1718-1789, f. 223
 
 

 

Muller Massis: Notitie 4
<3
5>
             
1   In meerdere steden bestond het groot en klein burgerschap. De groot-burger had onmiddellijk na eedsaflegging recht op verkiezing in bestuursfuncties en soms op een bijzonder voorrecht.  
             
   
A. Versprille, 'Het Leidsche Poorterschap' in: Leids Jaarboekje 36 (1944) 76-100
 
 

 

Muller Massis: Notitie 5
<4
6>
             
1   In Leiden golden als formele benoemingscriteria dat men minstens zeven jaar poorter van de stad moest zijn en tenminste 28 jaar oud. Op de eis van een poorterschap van minimaal zeven jaar vonden in de praktijk nauwelijks overtredingen plaats.  
             
   
D.J. Noordam, Geringe buffels, 11, 13
 
 

 

Muller Massis: Notitie 6
<5
7>
             
1   Dirk Muller Massis werd in 1788 tot lid van de veertigraad benoemd i.p.v. de afgezette patriotsgezinde regenten. In 1795 werd hij door de patriotten in hechtenis genomen en elf dagen door twee gewapende burgers bewaakt.  
2   Zijn toekomstige vrouw logeerde met het oog op haar opvoeding vaak bij een oom en tante te Leiden, waar Dirk Muller Massis haar heeft leren kennen.  
3   In 1824 vermaakte Elisabeth du Pon voor f. 7000,-- aan mr. Dirk Muller Massis Rapenburg 40 en 42 onder voorwaarde dat haar dienstbode levenslang in het huis op nr. 42 mocht blijven wonen. Laatstgenoemd pand was door de vorige eigenaar Elisabeth du Pon verheeld met nr. 40.  
4   De moeder van Dirk Muller Massis had haar jeugd in het huis Rapenburg 40 doorgebracht.  
             
   
Rapenburg, 's Gravensteyn. (Leiden 1990) Va,326-327, 336, 344-348 en Vb, 393
 
 

 

Muller Massis: Notitie 7
<6
bron>
             
1   Zoon Theodoor, geb. Kampen 8-9-1810, overl. De Bilt 17-1-1887, medisch dokter en lid van de gemeenteraad Leiden.  
2   x L. 4-8-1836 Catharina Maria Justina van Dam, geb. L. 26-10-1804, overl. De Bilt 11-1-1878, dochter van mr. Ysbrand van Dam em Elisabeth Adriana Wijckerheld Bisdom (regentes van 1831).  
             
   
Nederlands Patriciaat 3 (1912) 276-279 en 43 (1957) 117
 
 

 

Muller Massis: Bronnen
             
1   ELO, Album Studiosorum, 1139.
2   ELO, Nederlands Patriciaat 3 (1912) 276-279 en 43 (1957) 117.
3   ELO, Poorterboek 1718-1789, f. 223.
4   Rapenburg, 's Gravensteyn (Leiden 1990) Va, 326-327, 336, 344-348 en Vb, 393.
5   ELO, HGW, inv.nr. 69, verg. 22-9-1828, overlijdensbericht van Muller Massis.
6   A. Versprille, 'Het Leidsche Poorterschap' in: Leids Jaarboekje 36 (1944) 76-100.
7   D.J. Noordam, Geringe buffels of heren van stand, 11, 13.
             
 

 

Publicatie Auteur Home
Leiden Weeshuis Regenten Antoinette Frijns 2008 www.oudleiden.nl