vorige Buurt: 57.Nieuw (Jonge) Tuil 58. Woudfriezen volgende Buurt: 59.Oude Tuil

 

1. Oost Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 2. Middel Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 3. Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 8. Hadrianopolen 
(Klik voor andere kaart) 9. Keizerrijk van Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 10. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 11. Kerstenrijk 
(Klik voor andere kaart) 12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de- 
(Klik voor andere kaart) 13. Steinenburg 
(Klik voor andere kaart) 14. Kranenburg 
(Klik voor andere kaart) 35. Klein Egypte   36. Koeëind   37. Ossenland   38. Patmos   39. Oud Barbarije   40. Klein Van Macht   41. Rode Steen 
(Klik voor andere kaart) 42. Jan Vossenrijk   43. St. Niclaassteeg (Rodenrijk) 
(Klik voor andere kaart) 44. Land van Mirakelen (Sint Annenrijk) 
(Klik voor andere kaart) 45. Mare 
(Klik voor andere kaart) 46. Vliegenthart (Hartenburg) 
(Klik voor andere kaart) 47. Oost Mariënburg 
(Klik voor andere kaart) 52. Gansoord   53. Zwaansoord   54. Rode Veluwe   55. Vrije Veluwe   56. Wilde Veluwe   57. Nieuw (Jonge) Tuil   58. Woudfriezen   59. Oude Tuil   60. Groenendaal   61. Boterbuurt   62. Alkey   63. Woud zonder Genade   64. Middelweg (Napels, Bisdom van-)   65. Mozes   66. Buitenduin   67. Klein Mariënburg   68. Sint Hubert   69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-)   70. Rijnenburg   71. Nieuw (Klein) Barbarije 
(Klik voor andere kaart) 73. Hooglandse Kerksteeg  
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende aen de suytsijde van den Ouden Rijn mettet huys van Mees Cornelisz., backer / ende westwaers aen lopende den houck van de Middelstegraft om / de oostsijde van de selve langs tot aen de Vleerensteech / ende weder daertegenover aen de westsijde van de Middelstegraft beginnende / loopende noortwaers aen den houck aen den Ouden Rijn om / ende langs de zuytsijde van den Ouden Rijn westwaers aen tot het huys van Quirijn Dirxz., warmoesman.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 14, 24-03-1611)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: Woutvriesen no. lviij / Begint opte Middelstegraft / van de Vleerenbrugge tot opten Ouden Rijn / van Aelbert Henrixz. schoemaecker of tot Jan Henriixz. backer toe / plach te hebben huysen of cameren 48.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 12)

In 1630 ontstaat er tussen de buurtheren van Woudvriezen en de buurt  Wilde Ooster Veluwe een meningsverschil over de vraag tot welke gebuurte het huis van de weduwe en erfgenamen van Claes Dircksz. Moey behoorde. Het Gerecht meent dat de twee buurtheren er in aanwezigheid van burgemeesteren maar om moeten loten. Het lot beslist dat de woning bij de gebuurte Woudfriezen wordt gevoegd (zie ook `Buurthouden', pag. 64-65. De mededeling dat zich na 1619 geen `grensgeschillen' meer hebben voorgedaan, klopt dus niet).

Er staat: Wilde Veluwe. Dat is óf een misverstand, óf het gevolg van de mogelijkheid dat de naam van de Wilde Veluwe in 1630 nog voortleefde, terwijl deze buurt al in 1615 werd gesplitst in de buurten Wester Wilde Veluwe en Wilde Ooster Veluwe. Laatstgenoemde buurt grensde aan Woudfriezen.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 14 en 47, i.m. 06-09-1630)

In 1632 verzoeken de bewoners om de buurt als veel te groot zijnde te splitsen. Het Gerecht stemt na schepeninspectie in. Het ene deel krijgt de naam West Woudfriezen, het andere deel wordt Oost Woudfriezen genoemd.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 103 vso - 104, 29-04-1632)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Roynasz., Gerridt - <24-03-1611 ? *
Cornelisz., Mees - 24-03-1611 1 *
Block, Dirck Dircksz. - 05-06-1614 1 v  
Paesschen, Baerent Claesz. van - 11-06-1620 2  
Block, Samuel Dircxz. - 11-03-1632 1 s *

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl