Kruispunt bij de Jan van Hout brug

Zowel ten behoeve van hoogwaardig openbaar vervoer als een goede doorgaande looproute van het Singelpark, dient de kruising aan de stadszijde van de Jan van Houtbrug te worden heringericht. Ook moet rekening worden gehouden met de situering en toegankelijkheid van het zgn. Jan van Hout monument. Daarover heeft in 2015 enige malen constructief overleg plaatsgevonden met de gemeente en enkele andere betrokken partijen. Er is een voor alle betrokkenen goede oplossing gevonden. Der werkzaamheden zijn in de herfst van 2016 gestart en in 2017 afgerond wat betreft de situatie voor het doorgaande verkeer. De beoogde verandering van de aansluiting van het Plantsoen, van belang voor o.a. het Singelpark, is nog niet gerealiseerd.