IJSAC

 

Previous PageHome PageNext Page


IJSAC

I. WILLEM IJSAC

functie:

is hij de Willem IJsac die het schrijfambt van 's-Gravenhage bekleedde? (zie bij zijn zoon Pieter).

familie:

tr. Duve, wrsch. dr. van Huge Batseleer (Kam, 'Memorieboek', 190).

kinderen:

1. Frank IJsac, volgt II.

2. Coen Willem IJsacsz.

ovl. wrsch. voor 30 sep. 1372 (W. 428 f. 44).

woonhuis:

aan St. Pieterskerksteeg (hier woonde zijn vrouw 1372, zie hierna), 25 juli 1368 belendend aan het huis dat Meine uten Waerde bestemde voor vrouwen en weduwen (DuO. 606, zie ook Van der Hant I: Floris heren Jacobsz.).

huisbezit:

op een huis en erf aan de Vollersgracht afkomstig van hem, bezat de H. Geest in 1380 9 p. 2 miten pay. rente (W. 1765 f. 5).

rentebezit:

18 s. 4 p.pay. op Dirk Poes Jan Pietersz.' huis en erf (W. 1765 f. 6).

familie:

tr. Lisebet, zij woonde 30 sep. 1372 aan St. Pieterskerksteeg (W. 428 f. 44).

3. Pieter IJsac

functie:

is hij de Pieter Willem IJsacsz. die 2 apr. 1351 en 3 okt. 1358 het schrijfambt van 's-Gravenhage ontving van de graaf? (GvH. 244 f. 2 en 226 f. 5v.).

woonhuis:

aan de Hooigracht in Gansoord, verm. 15 mei 1369; in 1380 had de H. Geest hier 1 £ pay. rente op (Ke. 415 f. 13 en 26; W. 1765 f. 12v., Blok, Hollandsche stad, 324).

huisbezit:

verklaarde 30 nov. 1362 de H. Geest 20 s.pay. rente schuldig te zijn op een huis en erf op het Hogeland (W. 428 f. 19).

rentebezit:

25 juni 1389 2 s.pay. op een huis en erf in de Groensteeg (Ga. 980 f. 9).

borgstelling:

16 mrt. 1391 Dirk Gerritsz., de lijnmaker (Secr. 19 f. 86v.).

familie:

tr. Lijsbeth (Secr. 84 f. 254). Zoons:

a. Claas Pieter IJsacsz.z.

zijn huis 2 nov. 1404 door het gerecht verkocht voor 337 £ pay., erop rustte 37½ groot met houde t.b.v. Willem Simonsz., 3 groten met houde t.b.v. Jan Hugenz. alsmede een groot aantal andere renten (RA. 50 f. 48v. e.v.).

b. IJsac Pietersz.

kocht 6 aug. 1404 1 £ pay. rente van Jacob Franken IJsacsz. (zie ald.).

FRANK IJSAC

ovl. na 15 jan. 1412 (DuO. 2033 f. 2; Ga. 455 f. 80v.).

functies:

schepen 1380-81, 82-83, 94-95; H. Geestmr. 1398-99.

beroep:

handelde op Engeland (verm. 1 apr. 1380, Smit, Bronnen handel met Engeland, I nr. 580).

woonhuis:

verkoop door het gerecht van zijn huis en erf met daarop 16 groten en 40 s. rente p.j. tegen 10 £ (1404, RA. 50 f. 51v.).

huisbezit:

1399-1400 een huis en erf met voorhuur voor St. Pieterskerk van 16 s.pay. (Ke. 323 (2) f. 12).

landbezit:

* 21 jan. 1379 7½ morgen, de Vinck, te Koudekerk a.d. Rijn in de Hoge Waard; 4 morgen land, Valckenborch te Leiderdorp; 7 hond land, de Waert, aan de Rijndijk te Zoeterwoude; 5 hond land ald. tussen Rijndijk en Oude weg; alle 4 de percelen Polaans leen (Nass. Dom. 44 (6461) f. 324).

* 25 apr. 1380 2 morgen land te Koudekerk a.d. Rijn in de Hoge Waard, gekocht (Klo. 1469 f. 3).

* land te Koudekerk a.d. Rijn, gemene voor gelegen met land van Floris van Tol (na 3 jan. 1392 door deze verkocht aan Franks zoon Jacob), Jan van Tol, diens broer en Ermgard Floris Jansz.dr.; belendend aan of liggend in Wigghersweer. Het land van zijn zoon kocht hij 13 apr. 1400 (3 morgen ½ hond land; Klo. 1469 f. 7).

* 27 nov. 1401 6½ hond land in Wigghersweer voornoemd (Klo. 1469 f. 7v.).

* land te Oegstgeest, verm. 27 aug. 1385 en 8 sep. 1399 (W. 428 f. 57 en 88v.).

* land te Leiden buiten de vest, verm. 12 aug. 1379 (Ke. 493 f. 72v.).

* 81 roeden land, gehuurd van de stad voor 8 p. per roede, in Levendaal; door hem verpacht, huur 8 dec. 1390 afgekocht met 32 £ (Secr. 84 f. 290v. en 318; Secr. 1491).

rentebezit:

* 29 juni 1363 7 £ Holl. op een nog te betimmeren erf aan de westzijde van de haven te Gouda (Taal, Archieven Goudse Kloosters, reg. 42).

* 19 nov. 1369 pandrente van 5 s. 6 p.pay. op een huis en erf aan de Rijn, i.v.m. een schuld van 10 £ 16 p.; 12 feb. 1375 vermaakt aan de H. Geest (W. 428 f. 35v.).

* 29 nov. 1371 14 s.pay. op een huis en erf aan de Middelste Gracht (RA. 50 f. 18 v.).

* 14 dec. 1383 10 s.pay. op een huis en erf te Leiden (RA. 50 f. 18v.).

* 23 jan. 1384 1 £ g.g. met houde op een huis en erf op het Hogeland bij de Middelweg, achter: de Oude Rijn, gekocht (Secr. 1434).

* 9 nov. 1384 2x 4 s.g.g. met houde op Gansoorde (1 betrof Willem Beselisz. huis, 29 mrt. 1416 van Claas Willem Beselisz., dan sprake van 28 groten met houde; Secr. 1422; RA. 50 f. 164).

* 21 feb. 1387 1 £ g.g. op een huis en erf achter het grfl. Hof (Ga. 455 f. 80 en v.).

* 27 feb. 1387 5 p.g.g. met houde op een huis en erf op de Hogewoerd, strekkend tot de Rijn (Ke. 537).

* 6 mrt. 1388 1 £ pay. op een huis en erf aan de Uiterste gracht, 24 mrt. 1408 door hem, samen met Hendrik van der Does, Jan van Tetrode en Jacob Frankenz. overgedragen aan Dirk van Alkemade t.b.v. diens dr. Alijd (Ga. 456 p. 49).

* 24 dec. 1388 40 s.pay. op een huis en erf aan de Oestgracht, 25 mrt. 1408 overgedragen als boven (W. 428 f. 104v.).

* 30 apr. 1391 1 £ pay. op een huis en erf aan de Oude Rijn; deze rente was later in handen van Dirk van Alkemade, Jan van Tetrode, zijn zoon Jacob Franken IJsacsz. en zijn schoonzoon Hendrik van der Does en werd door hen 27 mrt. 1408 weer aan Frank IJsac overgedragen, die de rente 15 jan. 1412 overdroeg aan St. Catharinagasthuis (Ga. 456 p. 51).

* 2 okt. 1394 40 s.pay. op een huis en erf aan de Oude Rijn, 8 sep. 1408 door hem met Hendrik van der Does, Jan van Tetrode en Jacob Franken IJsacsz. overgedragen aan Dirk van Alkemade t.b.v. diens dr. Alijd (Agn.bhf. 48).

* 18 okt. 1394 40 s.pay. en recht op 15 groten voorhuur op een huis en erf te Leiden (hiervan waren pandbrieven, RA. 50 f. 17v.).

* 26 mei 1396 12 s. 4 p.pay. met houde op een huis en erf te Leiden (RA. 50 f. 19v.).

* 8 jan. 1398 pandbrief van 27 p.pay. op voornoemd huis en erf (ibidem).

* 20 jan. 1398 1 £ pay. op 2 huizen en erven resp. aan de Mare en aan de achterzijde daaraan grenzend (Ga. 456 p. 50).

* 15 aug. 1399 35 groten 2 p.g.g. met houde op een huis en erf te Leiden (RA. 50 f. 98).

* 3 feb. 1410 tevens hierop een pandbrief van 21 p.g.g. en 3 s. 5 p.g.g. (ibidem).

* 13 groten met houde op een huis en erf, verm. 30 jan. 1410 (RA. 50 f. 34).

* 12 mrt. 1405 1 £ g.g. met houde op een huis en erf te Leiden (RA. 50 f. 65).

* 1 £ g.g. op een huis en erf te Leiden, 27 sep. 1410 afgeschat tegen 9 Eng. nobel (Ga. 456 p. 81).

* 4 s. 8 p.pay. op een huis en erf dat St. Pieterskerk verhuurde, verm. 1398-99 (Ke. 323 (1) f. 15).

* 28 s.pay. op een huis en erf in Levendaal, verm. 28 feb. 1402 (Secr. 1491, zie landbezit).

* 48 s.pay. met houde op een huis en erf te Leiden, verm. 14 mei 1396 (RA. 50 f. 9).

* 40 s.pay. op een huis en erf te Leiden, verm. 31 dec. 1396 (RA. 50 f. 13).

* 46 s.g.g. op een huis en erf en 2 achterhuizen te Leiden, verm. 8 okt. 1396 (RA. 50 f. 14).

* 23 comans groten met houde op een huis en erf te Leiden, verm. wrsch. 1407 (RA. 50 f. 62).

* 1 £ pay. op een huis en erf te Leiden, 12 aug. 1408 afgeschat (RA. 50 f. 67).

* 9 s.g.g. rente op het huis en erf van zoon Coen in Crauwelssteeg (RA. 50 f. 146v.).

* het recht van de houde op een huis en erf te Leiden, verm. 28 juni 1416 (RA. 50 f. 168).

borgstelling:

* 12 juli 1384 Dirk IJsbrandsz. (Secr. 19 f. 62v.).

* 4 okt. 1391 Gijsbrecht Coenenz. (Secr. 19 f. 88).

varia:

zegel: een lopende haas met halsband (W. 967, 15 jan. 1381).

familie:

tr. Fie, dr. van Dirk van Alkemade (zie ald., slot; Kam, 'Memorieboek', 175, 190; Ga. 440 f. 26).

kinderen:

1. Jacob Franken(z.) (IJsacsz.).

functies:

schepen 1397-98, 99-1400; H. Geestmr. 1395-96.

beroep:

exploiteerde veenland te Benthorn (1411-12 lastgeldbetaling door hem, GvH. 1487 f. 8, 1488 f. 7).

landbezit:

* 3½ morgen 77 gaarden 9 voet te Zoeterwoude, gemengde voor gelegen met land van Katrijn Aarnd Jacobsz. weduwe, samen bezeten met zijn broer en zwager alsmede met Lutgard Dirks weduwe van Alkemade, Alijd Dirksdr. van Alkemade en Jan van Tetrode en door hen 6-5-1419 verkocht (RAZH, Familiearchief Cousebant 1006 f. 22).

* 20 aug. 1393 5 morgen land te Zoeterwoude, grfl. leen (GvH. 228 f. 93v.).

* 3 jan. 1392 3 morgen 1 hond land te Koudekerk in de Hoge Waard (Wigghersweer), gekocht van Floris van Tol, gemeen liggend met land van diens broer Jan van Tol, Frank IJsac en Ermgard Floris Jansz.dr. Hij verkocht dit 13 apr. 1400 aan zijn vader (Klo. 1469 f. 7).

rentebezit:

17 okt. 1402 1 £ pay. op Jan Dirk Bruynen tseriaersz. huis en erf aan Gerrit Betkijnssteeg, 6 aug. 1404 door hem overgedragen op IJsac Pietersz. (Secr. 1423).

borgstelling:

26 dec. 1398 Willem Simon Frederiksz. (bij een koop door deze; RA. 50 f. 20v.).

varia:

zegel: een lopende haas met halsband, linksboven een adelaar (Ga. 557, 20 jan. 1398); pachtte 1399 de Leidse hop (GvH. 1477 f. 12v., Ga. 334 (5) f. 12v.).

familie:

tr. Katrine Simon Frederiksdr., die hij 20 aug. 1393 tochtte aan de mindere helft van 5 morgen land te Zoeterwoude (GvH. 228 f. 93v.). Kinderen:

a. IJde

bezat 1412-13 samen met haar moeder een lijfrente van 1 nobel ten laste van de stad (Secr. 513 f. 21) en met haar oom Coen een van 3 nobel, 3 kwarten 1½ groot (Secr. 513 f. 19).

b. N.N.;

haar zoon Pieter was 22 mrt. 1429 leenvolger van haar vader (GvH. 712 f. 75v.).

2. Coen Franken(z.) IJsacsz.

(Ga. 440 f. 26).

beroep:

bierkoper (1417, Rek. Lei. I, 283), exploiteerde veenland te Benthorn (1405 lastgeldbetaling door hem, GvH. 1482 f. 6) en een kalkbranderij (1417-19, Ke. 323 (11) f. 29, GvH. 11492 f. 49).

woonhuis:

in het Wanthuisbon verm. 1407-08 (Ke. 323 (7) f. 48v.) en aan het Rapenburg 1417-18 (Ke. 323 (11) f. 43v.).

huisbezit:

een klein huis in Crauwelssteeg, hierop had zijn vader 9 s.g.g. rente; verkocht 10 mrt. 1415 (RA. 50 f. 146v.).

landbezit (zie ook bij zijn broer): 5 jan. 1418 11 hond land te Zoeterwoude (DuO. 1978 f. 62v.-63).

rentebezit:

* 14 s.pay. op een huis en erf te Leiden;

* 1 £ pay. op een huis en erf aan de Oude Rijn en:

* 1 £ pay. op 2 huizen en erven aan de Mare;

genoemde 3 renten, alle afkomstig van zijn vader, droeg hij 1 juli 1422 over aan Jan van Tetrode (Ga. 456 p. 52; Ga. 557).

* 12 p.pay. op een huis en erf te Leiden (W. 1765 f. 5).

* 3 gouden Eng. nobel op 11½ hond land te Zoeterwoude, 4 febr. 1419 verkocht (RAZH, Familiearchief Cousebant 1006 f. 21v.).

* 9 p. 2 miten pay. op een huis en erf aan de Vollersgracht, 1380 in handen van de H. Geest (W. 1765 f. 5).

* 3 nobel 3 kwarten 1½ groot lijfrente t.l.v. de stad, samen met zijn nicht IJde Jacob Frankenz.dr., verm. 1412-13 (Secr. 513 f. 19).

varia:

pachter van de wijnaccijns 19 feb.-16 apr. 1399 en van de wol- en velleaccijns 6 aug. 1399-1 okt. 1399 (Rek. Lei., I 57-58).

3. Machteld

(Ga. 440 f. 26)

tr. Hendrik van der Does, zoon van Dirk en Lijsbeth heren Dirksz.dr. (Van Groesbeek, 'Ter Does', tabel naast 78); door deze 13 jan. 1387 getocht aan de mindere helft van 12 morgen land achter de Zijl en 3 morgen land in Jan Nissenboomgaard (GvH. 226 f. 268v.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl