Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1330
OAR records in next Year

 

 

Record #004     Date      top of page
1330-07-12
Location Type of Document
OAR11, 13v-a
OAR12, 003v-b
OAR13, 10r-d
Keur
Text
[021] Anno domini m ccc xxx achtedaghe na sinte Maertijns translatio coirden die hyemraders van Rijnlant enen dijc loepende van Zwamerdam tot Catwijc ant hoge vanden sande buten dair of vijf roede voete hoge ende v breet, ii voet vanden wtercant leggende, ende op gaende an beyden siden scoudwijs. [Included in OAR9508: 'Dit is die delinghe ende die hoefslach vanden ambochten nader coer die en houden sullen. Inden Eersten Die van Valkenburch sellen maken al dien dijc van horen ambocht, weghenomen heren Dirc van Zwtdwijc die sel hun nemen vanden mienen sul noertwaert lopende, i-1/2 c roeden. Item heren Dircs ambocht voerscreven sel daer an vanden mienen sul zutwaert lopende int ambocht van Voerscoten, ii c roeden. Item Voerscoten daer an mit alle zinen diken ende Wassenaer daer an Voerscoten lopende tot an die porte('van Leyden' added in another hand) te houden eyghen ghelike. Item Zoeterwoude op die oestside an Leyden mit xviii c xxxiii roeden. Item Hasartsoude daer an mit xi c lxiiii roeden. Item Zegwaerde daer an mit iii c viii roeden. Item Zoetermeer daer an mit iiii c xxx roeden. Item Benthusen daer an i c lxii roeden. (In another hand: 'Alfen viii c lxxii roeden'.) Item Groensvoerde daer an xciii roeden. Item Poelgen daer an i c xlv roeden. Item Sindelwijc daer an i c xi roeden. Item Danels ambocht uten waerde xxviii roeden. Item Middelburch daer an xlix roeden. Item Randenburch daer an lxi roeden. Item Boscop daer an ii c roeden.']
English Summary
Requirement that the Hoge Rijndijk, running along the left or south bank of the Oude Rijn, from Zwammerdam to Katwijk, be maintained at 5 feet (roede voete) high and 5 feet wide and lying 2 feet from the water's edge.
Keywords
hoge rijndijk; specifications; rijndijk; zwammerdam; katwijk; valkenburg; zuidwijk; voorschoten; wassenaar; leiden; zoeterwoude; hazerswoude; zegwaard; zoetermeer; benthuizen; groenswaard; poelien; snijdelwijk; alphen; middelburg; randenburg; boskoop
Notes
These are the oldest-surviving specifications for the Hoge Rijndijk; it was raised and widened in 1424 -- see record #035 and record #036. There is a more complete version found in OAR9508, 9r-v, appended here and published in Fockema Andreae (1932), pp. 639-40.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 2 / 44 1284 1284 1356
benthuizen 1 / 24     1394
boskoop 1 / 21     1356
groenswaard 2 / 15 1284 1284 1422
hazerswoude 1 / 46     1356
hoge rijndijk 1 / 11     1399
katwijk 1 / 10     1384
leiden 1 / 29     1384
middelburg 1 / 7     1437
poelien 1 / 13     1356
randenburg 2 / 11 1284 1284 1437
rijndijk 1 / 34     1356
snijdelwijk 2 / 13 1284 1284 1422
specifications 1 / 48     1406
valkenburg 1 / 6     1371
voorschoten 1 / 16     1371
wassenaar 1 / 8     1447
zegwaard 1 / 28     1394
zoetermeer 1 / 16     1406
zoeterwoude 1 / 37     1384
zuidwijk 1 / 4     1448
zwammerdam 4 / 7 1255 1286 1361

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl