vorige Buurt: 89.Rijnenburg 91. Mozes volgende Buurt: 92.Hof van Rusten

 

64. St. Catharinarijk   65. Kranenburg   66. Steinenburg   67. Rome   68. Paltsgraafschap op de Rijn   69. Oost Kerstenrijk   70. Constantinopolen   73. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 78. Graafschap Prily (Koevoet)   80. West Kerstenrijk   85. Klein Egypte   86. Burgstreng   87. Klein Mariënburg   88. St. Hubert   89. Rijnenburg   91. Mozes   92. Hof van Rusten   93. Boterbuurt   94. Bisdom van Napels   95. Woud zonder Genade   96. Buitenduin   97. West Woudfriezen 
(Klik voor andere kaart) 98. Oud Tuil naar Binnen 
(Klik voor andere kaart) 99. Vredenrijk   100. West Tuil   106. Groenendaal 
(Klik voor andere kaart) 136. Oud Vredenburg 
(Klik voor andere kaart) 137. Oost Ossenland   139. West Ossenland   140. Klein van Macht   142. Zuid Bouwelouwensteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg   146. Vollersrijk 
(Klik voor andere kaart) 148. Vosserschagen   149. Oud Barbarije   150. Klein Barbarije   152. Noord Duizendvrezen 
(Klik voor andere kaart) 153. St. Annenrijk   154. Rodenrijk   156. Claas Jan Vossenhoek   157. Rode Steen   159. Oost Mariënburg   160. Hartenburg   161. Mariënborg   162. Mariënrijk   163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende van de Hogelantsche Toornstege / ende eyndende aen 't Coorsteechgen / in hem begrijpende beyde zijden van de grote Nieustraet

(SA II inv. nr. 5112, 11-03-1599)

beginnende aen St. Pancraeskerchof opten houc van de cleyne Beestemarct mit 't huys ancomende de kerc daer nu de Drie Valcgens uytgangen / ende westwaerts aen loopende langs 't kerchof ende de zuytzijde van de lange Nieustraet / eynt mit 't huys opten houc van de Hoygraft, nu ancomende Augustijn Valckier / ende begint wederom aen de noortzijde van de lange Nieustraet opten houc van de Hoygraft mit 't huys van Claes Lourysz. / aen loopende westwaerts aen den houc van 't kerchof om / eynt mit 't huys daer de Oraenge Appelen uythangen op ten houc van de Koerstege.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 7 vso, 04-08-1604)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: Moyses no. lxv / Begint van de Hoochlantse Toornstege / mitte grote Nieustraet aen beyden zijden / tot 't Cercsteechgeen toe / plach te hebben huysen of cameren 33

(SA II inv. nr. 1220 fol. 10 vso)

In maart 1600 wordt de jurist Van der Mersch gemachtigd door de eiser Cornelis Simonsz., thesaurier der gebuurte en andere geburen om te procederen tegen de buurtheer Sweer Jansz., gedaagde. Laatstgenoemde zou vanwege de begrafenis van een zekere Cuire en Bellycken Maertensdr. elf gulden en een stuiver hebben ontvangen en vervolgens ook nog eens dertig stuivers vanwege de begrafenis van Cornelis Jansz. Kennelijk heeft hij het geld niet afgedragen met het doel om dat mette andere bij de gemeene buerte onderlinge in gebeursamen vrientschap verteert ofte andersins ten behouve van de selve buren verstreckt te werden, volgende het XXe artikel van de Ordonnantie dienaengaende gemaect. Sweer Jansz. verliest en wordt veroordeeld tot betaling van de proceskosten (zie ook 'Buurthouden', pag. 116).

(Rechterlijk Archief 43, Groot Dingboek EE fol. 125 vso, 10-03-1600)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Egmont, Dirc van - 1 <11-03-1599 ? v *
Geerst, Sweer Jansz. van de - 11-03-1599 1 *
Linschoten, Quyrijn Meesz. van - 13-10-1622 1 *
Vloet, Isaac Jansz. van der - 17-01-1625 1 v *
Swieten, Thomas Lambertsz. van - 20-06-1636 2  
Block, Willem Cornelisz. - 18-07-1641 1  
Barbary, Poussain - 22-06-1646 1 *
Ridder, Guillaume de - 26-01-1662 2  
Damme, Laurens van - 19-12-1669 2 ? *
Coolsoon, Pieter - 24-10-1676 1 *
Minne, Amos - 26-01-1679 1 v  
Metere, Pieter de - 29-05-1681 3 v  
Blommendal, Jacob - 20-02-1698 3  
Evenaer, Pieter - 08-03-1708 1  
Coningh, Adriaen - 22-08-1726 1  
Deyster, Adriaen van - 20-01-1746 1 v  
Jong, Hendrik de - 02-10-1749 1  
Beunje, Gijsbert de - 04-01-1759 1  
Snarenberg, Adrianus - 28-02-1771 1 v  
Snarenberg, Pieter - 27-07-1775 1 o  
1 SA II inv. nr. 5112 fol. 101 vso - 102         

 

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl