vorige Buurt: 60.Groenendaal 61. Boterbuurt volgende Buurt: 62.Alkey

 

1. Oost Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 2. Middel Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 3. Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 8. Hadrianopolen 
(Klik voor andere kaart) 9. Keizerrijk van Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 10. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 11. Kerstenrijk 
(Klik voor andere kaart) 12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de- 
(Klik voor andere kaart) 13. Steinenburg 
(Klik voor andere kaart) 14. Kranenburg 
(Klik voor andere kaart) 35. Klein Egypte   36. Koeëind   37. Ossenland   38. Patmos   39. Oud Barbarije   40. Klein Van Macht   41. Rode Steen 
(Klik voor andere kaart) 42. Jan Vossenrijk   43. St. Niclaassteeg (Rodenrijk) 
(Klik voor andere kaart) 44. Land van Mirakelen (Sint Annenrijk) 
(Klik voor andere kaart) 45. Mare 
(Klik voor andere kaart) 46. Vliegenthart (Hartenburg) 
(Klik voor andere kaart) 47. Oost Mariënburg 
(Klik voor andere kaart) 52. Gansoord   53. Zwaansoord   54. Rode Veluwe   55. Vrije Veluwe   56. Wilde Veluwe   57. Nieuw (Jonge) Tuil   58. Woudfriezen   59. Oude Tuil   60. Groenendaal   61. Boterbuurt   62. Alkey   63. Woud zonder Genade   64. Middelweg (Napels, Bisdom van-)   65. Mozes   66. Buitenduin   67. Klein Mariënburg   68. Sint Hubert   69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-)   70. Rijnenburg   71. Nieuw (Klein) Barbarije 
(Klik voor andere kaart) 73. Hooglandse Kerksteeg  
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

begrijpende de huysen beginnende aen de westsijde van de Hooygraft mettet huys van Dc. Symonsz. backer ende noortwaers lopende tot aen de Heerenstege (nu Pancrassteeg) / den houck om langs de zuytsijde van de selve stege / ende aen de oostsijde van de Hooygraft weder beginnende mettet noortwaerste huys van Quirijn Jansz. witmaecker / lopende zuytwaers tot aen de lange Groenestege.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 34, 07-07-1617)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: Butterbuyrt no. lxj / Begint opte Hoygraft / van de Groensteech tot de Heerensteech toe / plach te hebben huysen of cameren 16. Overigens zegt J.J. Orlers in zijn Beschrijvinghe van de Stadt Leyden (editie 1641, pag. 70) dat de buurt zich zou uitstrekken van de Herensteeg tot de Choorsteeg.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 8 vso)

Op 15-10-1592 wordt de buurtkaart met enige correcties door het Gerecht goedgekeurd.

(SA II inv. nr. 46 fol. 243)

De buurt neemt in 1596 deel aan de Grote Loterij en legt 62 loten in ter waarde van f 15,- (lotnr. 22730). Ook de vrijsters van de Boterbuurt doen mee met 74 loten voor f 18.3.- (lotnr. 22705). De prose luidde: Hij [...........] diet al geeft met hem eere bewijsen / Geeft die vrijsters in de boterbuert een silveren schaal / sij sullen [..........] (zie ook 'Buurthouden', pag. 108 e.v.)

(AGH inv. nr. 429)

In 1601 wendt de heer van de Butterbuyrt zich met tien andere gebuurten in de omgeving tot het Gerecht met het verzoek om een uurwerk met halve en hele urenslag op de toren van de Hooglandse kerk te plaatsen. Het probleem is dat bij noordelijke en oostelijke wind de stadsklokken niet hoorbaar zijn, waardoor de arbeiders, met name de jongeren meyskens ende knechts te vroeg het werk verlaten, te laat beginnen ende gaen nae haer gelieften. Deze situatie leidt tot veel gekijfs ende oneensheyt met hun patroons. De gezamenlijke buurtbestuurders herinneren er aan dat in tijden des benoutheyts de kerkklok - die er nog steeds hangt - zonodig dag en nacht werd geluid. Het Gerecht belooft om een vast ende geduyrich uyrwerc te laten plaatsen. Maar daar komt niets van terecht en zes jaar later richten dezelfde gebuurten zich opnieuw tot het Gerecht, dat nu twee schepenen, een veertigraad en stadssecretaris Jan van Hout gelast om alsnog te handelen, verdragen ende accorderen opt maecken van een uyrwerc (zonder voorslach) om alleen heele ende halve uyren te slaen (zie 'Buurthouden', pag. 122 e.v.).

(SA II inv. nr. 49 fol. 227 - 228, 19-04-1601 en inv. nr. 50 fol.246 - 247, 14-06-1607)

Het Comité van Veiligheid bericht de provisionele Raad dat Jacobus Beek zijn benoeming als heer van de Boterbuurt weigert. Het verzoek wordt door de Raad niet ingewilligd (zie ook 'Buurthouden', pag. 147).

(SA II inv. nr. 549, 09-11-1795)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Velsen, Jan van - <07-07-1617 ? *
Baelde, Henrick - 07-07-1617 1 *
Iselsteyn, Willem Ponsz. van - 28-08-1625 1  
Casier, Pieter - 21-10-1661 2  
Cabeau, Michiel - 27-10-1667 1  
Bye, Jacob de - 06-01-1670 1 v  
Hoecke, mr. Willem van - 09-12-1678 1  
Meyer, Josua de - 07-11-1686 1  
Adrichem, Adriaen van - 09-10-1687 1  
Wastijn, Johannes - 13-08-1700 1 v  
Driebergen, Adriaen van - 11-07-1715 1  
Outeren, Joachim van - 19-01-1719 1  
Beguin, Bartholomeus - 19-02-1733 1 v  
Lankeren, Martinus van - 02-09-1745 1  
Oyen, Pieter van - 14-08-1755 2 v  
Outeren, Philippus van - 29-07-1756 1 v  
Outeren, Jacobus van - 18-10-1792 1 v  
Beek, Jacobus - 24-11-1795 2 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl