Singelpark

De HVOL steunt de plannen voor een Singelpark aan de binnenzijde van de singels die sinds 1659 de Leidse binnenstad omspoelen en vroeger onderdeel waren van de vestingwerken om de stad te beschermen. Om een goede doorgaande route te bewerkstelligen dienen een vijftal nieuwe bruggen te worden gebouwd. De inpassing daarvan aan de rand van de historische binnenstad luistert uiteraard nauw. De HVOL is intensief betrokken geweest bij de keuze van de architect voor deze bruggen. Voor de naamgeving van de bruggen is een prijsvraag uitgeschreven. De HVOL is vertegenwoordigd in de jury die daarvoor gevormd is. Het gemeentebestuur heeft de namen van de bruggen in voorjaar 2017 conform aanbeveling van de jury vastgesteld.

De website van het Singelpark vindt u hier: http://www.singelpark.nl/

Over de parkbruggen vindt u (ook) informatie op website van de gemeente: http://gemeente.leiden.nl/projecten/bouwenaandestad/singelpark/parkbruggen/