bis_1502_patroniem Leiden 1502

Vermogensbelasting

Gegevens per
Patroniem
bis_1502_patroniem

 

 

 

Z Patroniem:A B
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 37r 18 Rapenburg Huge Abelick Leven -- 0,60   [not.TB: Rapenburg]  
2 48r 13 Nicolaasgracht Cornelis Adriaensz. -- 0,60      
3 50v 53 Marendorp Rijnzijde Geryt Adriaensz. schuitenmaker 1,50   met zijn zoon Cornelis  
4 40r 19 Over 't Hof Huge Adriaensz. -- 0,50      
5 53r 35 Overmare Rijnzijde Jan Adriaensz. brouwer 8,00      
6 33v 54 Hogewoerd Phillips Adriaensz. -- 0,75      
7 33r 1 Hogewoerd Jan Jan Adriaensz.z. -- 5,00      
8 50r 36 Marendorp Rijnzijde Alydt Claes Aelwynsz., weduwe (van) -- 138,00      
9 32v 84 Wanthuis Geryt Aelwynsz. bonmeester 18,00      
10 37v 59 Rapenburg Jan Aelwynsz. -- 3,00   woont in Levendaal
[not.TB: in die Blaustege]
 
11 30v 42 Wolhuis Mees Aelwynsz. -- 27,00   met zijn kinderen en de kinderen van Florys Keysers  
12 30v 30 Wolhuis Ysack Aelwynsz. -- 108,00      
13 41v 39 Vleeshuis Jacop Aernstz. snijder 1,80      
14 52v 81 Marendorp Landzijde Griete Willem Aerntsdr. -- 2,00   met haar zwager Symon Claesz.  
15 47v 58 Gansoord Adriaen Aerntsz. schoenmaker 2,00      
16 32r 49 Wanthuis Claes Aerntsz. wantsnijder 3,00   met zijn kinderen  
17 34v 4 Nieuwland Claes Aerntsz. koster 14,00      
18 46v 85 Kerkvierendeel Claes Aerntsz. bakker 1,50      
19 51v 23 Marendorp Landzijde Claes Aerntsz. -- 0,60      
20 49v 97 Nicolaasgracht Claes Dirck Aerntsz. -- 22,00      
21 51v 32 Marendorp Landzijde Cornelis Aerntsz. Crauwel -- 1,00      
22 52r 55 Marendorp Landzijde Dirck Aerntsz. slotenmaker 1,20      
23 53r 19 Overmare Rijnzijde Dirck Aerntsz. van Tetroede -- 8,00      
24 49v 8 Marendorp Rijnzijde Engel Aerntsz. -- 1,20      
25 35r 39 Nieuwland Florys Claes Aerntsz. -- 7,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
26 30v 34 Wolhuis Geryt Aerntsz. lange printer 1,00      
27 33v 51 Hogewoerd Geryt Aerntsz. smid 0,50      
28 39v 46 Zevenhuizen Geryt Aerntsz. coecker 0,60      
29 43r 72 Gasthuis Geryt Aerntsz. wantsnijder 2,25      
30 38v 97 Rapenburg Jacop Aerntsz. -- 0,75   [not.TB: in die Nonnenstege]  
31 36r 92 Nieuwland Jan [Aerntsz.] de snijder snijder 0,00   was 0,5 pauper
[not.TB: in die Molenstege]
 
32 31r 69 Wolhuis Jan Aerntsz. messenmaker 0,50      
33 32v 70 Wanthuis Jan Aerntsz. smid 0,75      
34 34v 110 Hogewoerd Jan Aerntsz. bonmeester 4,50      
35 50v 52 Marendorp Rijnzijde Jan Aerntsz. schuitenmaker 1,00      
36 34v 13 Nieuwland Jan Aerntsz. van Beringen -- 10,00      
37 51r 74 Marendorp Rijnzijde Jan Aerntsz. van Tetroede bonmeester 22,00      
38 32r 47 Wanthuis Jannetgen Dirck Aerntsz., weduwe (van) -- 27,00      
39 42r 15 Gasthuis Kerstant Aerntsz. -- 1,50      
40 38r 84 Rapenburg Lysbet Jan Aerntsz., weduwe (van) -- 1,50   [not.TB: in die Nonnenstege]  
41 49r 55 Nicolaasgracht Lysbet Willem Aerntsz., weduwe (van) -- 21,00      
42 33r 26 Hogewoerd Margriet Aernt Aerntsz., weduwe (van) -- 0,60      
43 36r 94 Nieuwland Pieter Aerntsz. -- 0,60   [not.TB: opte Vliet]  
44 49r 68 Nicolaasgracht Pieter Aerntsz. -- 0,75      
45 52r 65 Marendorp Landzijde Pieter Aerntsz. -- 0,60      
46 47v 38 Gansoord Reyer Jan Willem Aerntsz. -- 10,00      
47 46v 76 Kerkvierendeel Roetgen Aerntsz. -- 1,50      
48 35r 34 Nieuwland Thonis Aerntsz. voller 0,50   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
49 53r 14 Overmare Rijnzijde Truy Jan Aerntsz., weduwe (van) -- 1,00      
50 37r 17 Rapenburg Willem Aerntsz. -- 0,50      
51 44r 33 Burgstreng Wouter Aerntsz. -- 1,00      
52 31v 8 Wanthuis Aechte Willem Aerntsz.dr. -- 1,00   was 2, met haar broer 'hoir broeder is uyter stede'  
53 46v 6 Gansoord Dirck Jan Willem Aerntsz.z. -- 3,00      
54 40v 45 Over 't Hof Dirck Albrechtsz. -- 0,60      
55 52r 72 Marendorp Landzijde Geryt Albrechtsz. -- 18,00      
56 46v 88 Kerkvierendeel Vranck Albrechtsz. bonmeester 6,00      
57 36r 95 Nieuwland Willem Albrechtsz. -- 1,00   [not.TB: opte Vliet]  
58 48v 23 Nicolaasgracht Willem Albrechtsz. bakker 0,75      
59 43v 27 Burgstreng Wormbout Albrechtsz. -- 12,00      
60 37v 56 Rapenburg Adriaen Allertsz. -- 0,00   was 2,5 'uuyter stede ende was van buyte ingecomen'
[not.TB: in die Blaustege]
 
61 45v 42 Kerkvierendeel Claes Allertsz. -- 1,00      
62 36v 9 Levendaal Cornelis Allertsz. -- 0,50      
63 53v 44 Overmare Rijnzijde Jan Allertsz. dekker 0,75      
64 32v 55 Wanthuis Jan Allertsz., weduwe (van) koopman 9,00      
65 32v 67 Wanthuis Luytgert Willem Allertsz., weduwe (van) -- 0,50      
66 35v 46 Nieuwland Dirck Andries -- 26,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
67 34r 86 Hogewoerd Cornelis Andriesz. voller 1,00   [not.TB: Levendaal]  
68 34v 12 Nieuwland Huge Andriesz. [Kempens] [bakker] 17,00      
69 36r 106 Nieuwland Jacop Andriesz. -- 3,00   [not.TB: opte Vliet]  
70 38r 75 Rapenburg Pancaes Andriesz. -- 0,80   [not.TB: in die Blaustege]  
71 30v 38 Wolhuis Willem Andriesz. -- 3,00      
72 47r 17 Gansoord Willem Andriesz. voller 2,50      
73 50v 54 Marendorp Rijnzijde Willem Andriesz. schuitenmaker 2,50   met zijn zoon Walich  
74 39r 32 Zevenhuizen Melis Apersz. -- 7,50   met een weeskind  
     

 

 

A Patroniem:B C
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 46r 46 Kerkvierendeel Marytgen Baerntsdr. -- 0,80      
2 43r 62 Gasthuis Heynrick Baerntsz. -- 0,50      
3 52r 67 Marendorp Landzijde Jacop Baerntsz. -- 2,00      
4 52r 74 Marendorp Landzijde Wernaer Baerntsz. -- 0,60      
5 49r 66 Nicolaasgracht Geryt Berenz. schoenmaker 0,75      
6 37v 33 Rapenburg Bette Bertelmeesdr. -- 2,50   en haar zuster, en oom Ghysbrecht Govertsz.
[not.TB: hoek Rapenburg/Groenhazengr.?]
 
7 45v 30 Kerkvierendeel Willem Bertelmeesz. snijder 1,50      
8 49v 108 Nicolaasgracht Janne Evert Beyersz., weduwe (van) -- 3,00      
9 50r 11 Marendorp Rijnzijde Allert Bezelisz. -- 0,75      
10 48r 3 Nicolaasgracht Geryt Boenenz. -- 1,00      
11 35r 41 Nieuwland Cornelis Geryt Boeyenz., heer -- 24,00   'van zyns moeder goeden, mitten wesekinderen van Jan Geryt Boeynensz.'
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
12 40v 43 Over 't Hof Marytgen Bouwensdr. -- 0,60      
13 32r 27 Wanthuis Geryt Bouwensz. -- 0,00   was 2,5  
14 53v 60 Overmare Rijnzijde Claes Broersz. bonmeester 1,00      
15 47r 9 Gansoord Dirck Bruynenz. -- 14,00      
16 42r 7 Gasthuis Willem Bueckelsz. -- 0,00   was 0,75 'verdragen tot hy comt tot beter fortune'  
     

 

 

B Patroniem:C D
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 31v 77 Wolhuis Bertelmees Andries Cellenz. -- 1,50      
2 51r 14 Marendorp Landzijde Lievyne Christoffelsdr. -- 0,75      
3 42v 28 Gasthuis Agniese Claesdr. -- 0,60   met haar zuster Aechte  
4 49v 98 Nicolaasgracht Geertrude Claesdr. -- 0,60      
5 42v 42 Gasthuis Alydt Dirck Claesz., weduwe (van) -- 4,80   voir dit ende 't voirgaende jair  
6 37r 25 Rapenburg Bouwen Claesz. kuiper 1,00      
7 52v 1 Overmare Rijnzijde Bruyn Claesz. bakker 0,75      
8 35v 73 Nieuwland Claes Claesz. koopman 4,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
9 37v 37 Rapenburg Claes Jan Claesz. [verver] 33,00      
10 33r 31 Hogewoerd Cornelis Claesz. Oosterling -- 1,00      
11 37v 39 Rapenburg Cornelis Claesz. -- 4,00   met zijn moeder  
12 42r 19 Gasthuis Cornelis Claesz. -- 0,75      
13 43r 78 Gasthuis Cornelis Claesz. goudsmid 1,50      
14 48r 74 Gansoord Cornelis Claesz. vleeshouwer 16,00      
15 50r 18 Marendorp Rijnzijde Cornelis Claesz. -- 1,50      
16 51r 19 Marendorp Landzijde Cornelis Claesz. witmakersknecht 0,60      
17 41v 34 Vleeshuis Cornelis Claesz. Copall -- 3,00      
18 31r 65 Wolhuis Dammes Claesz. -- 1,00      
19 49v 91 Nicolaasgracht Dirck Claesz. Gell -- 14,00      
20 36v 17 Levendaal Ewout Claesz. -- 2,00   met zijn kinderen  
21 49r 57 Nicolaasgracht Florys Claesz., weduwe (van) -- 1,00   met haar weeskinderen  
22 46v 81 Kerkvierendeel Geryt Claesz. verver 0,75      
23 53r 33 Overmare Rijnzijde Geryt Claesz. metselaar 0,75      
24 44v 72 Burgstreng Geryt Claesz. Egmont -- 36,00      
25 38v 104 Rapenburg Gillis Claesz. koopman 1,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
26 48r 78 Gansoord Griet Jan Claesz., weduwe (van) -- 1,50   met haar 3 kinderen  
27 37r 31 Rapenburg Heynrick Claesz. bakker 11,00      
28 42r 9 Gasthuis Heynrick Claesz. -- 5,00      
29 38v 110 Rapenburg Heynrick Claesz. Thierloot bonmeester 3,00      
30 36v 10 Levendaal Heynrick Dirck Claesz., weduwe (van) -- 0,50   en haar dochter  
31 52r 54 Marendorp Landzijde Hillegond Jacop Claesz., weduwe (van) -- 2,00      
32 53r 26 Overmare Rijnzijde Huge Claesz. -- 3,00   met een kind  
33 39r 23 Zevenhuizen Jacop Claesz. vleeshouwer 2,25      
34 45v 37 Kerkvierendeel Jacop Claesz. verver 0,75   in de ververij van Jan Kerstantsz.  
35 46r 70 Kerkvierendeel Jacop Claesz. -- 0,75      
36 33r 8 Hogewoerd Jan Claesz. koopman 3,00      
37 38r 65 Rapenburg Jan Claesz. -- 1,25   [not.TB: in die Blaustege]  
38 39r 21 Zevenhuizen Jan Claesz. bontwerker 1,20      
39 49v 4 Marendorp Rijnzijde Jan Claesz. metselaar 0,80      
40 51v 44 Marendorp Landzijde Jan Claesz. brouwer 0,00   blank  
41 53r 16 Overmare Rijnzijde Jan Claesz. bontwerker 1,00      
42 35v 71 Nieuwland Jan Claesz. Keyser [drapenier] 6,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
43 47r 29 Gansoord Jan Claesz. van Delff -- 4,00      
44 46v 79 Kerkvierendeel Jan Claesz. Veen -- 36,00      
45 39r 22 Zevenhuizen Katryn Dirck Claesz., weduwe (van) -- 5,00   met haar kinderen  
46 34r 90 Hogewoerd Lambrecht Claesz. voller 0,75   [not.TB: Levendaal]  
47 32r 48 Wanthuis Lysbet Florys Claesz., weduwe (van) -- 4,00      
48 33r 29 Hogewoerd Martyn Claesz. voller 1,00      
49 45v 20 Kerkvierendeel Martyn Claesz. snijder 5,00   met zijn kind en zijn moeder  
50 52v 91 Marendorp Landzijde Mathys Claesz. witmaker 4,00      
51 47v 39 Gansoord Mourijn Claesz. -- 12,00      
52 30v 16 Wolhuis Pieter Claesz. goudsmid 0,00   was 1, pauper  
53 48r 1 Nicolaasgracht Pieter Claesz. bostelman 0,60      
54 51v 41 Marendorp Landzijde Pieter Claesz. bakker 4,00      
55 35r 37 Nieuwland Pieter Claesz. in Den Raem -- 0,75   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
56 39r 31 Zevenhuizen Pieter Claesz. Paedze -- 60,00      
57 44r 52 Burgstreng Reyer Claesz. verver 48,00   met zijn moeder  
58 41v 42 Vleeshuis Symon Claesz. koopman 2,00      
59 47r 27 Gansoord Symon Claesz. -- 0,75   en Cornelis Jacopsz.  
60 48v 28 Nicolaasgracht Thonis Claesz. koeman 1,00      
61 45v 39 Kerkvierendeel Willem Claesz. smid 0,75      
62 54r 18 Overmare Landzijde Willem Claesz. vogelkoper 0,60      
63 54r 19 Overmare Landzijde Willem Claesz. wagenaer 0,60      
64 54r 31 Overmare Landzijde Willem Claesz. -- 0,50      
65 39r 35 Zevenhuizen Jan Heynrick Claesz.z. -- 7,00      
66 32r 41 Wanthuis Huge Clementsz., weeskinderen -- 14,00      
67 39v 63 Zevenhuizen Claes Cornelisz. -- 10,00      
68 42v 30 Gasthuis Cornelis Cornelisz. Croen -- 2,50      
69 50v 47 Marendorp Rijnzijde Gillis Cornelisz. koopman 1,00      
70 46v 72 Kerkvierendeel Lourijs Cornelisz. witmaker 3,00      
71 48v 42 Nicolaasgracht Pieter Cornelisz. -- 1,00      
72 42r 18 Gasthuis Willem Cornelisz. bakker 1,50      
     

 

 

C Patroniem:D E
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 44r 29 Burgstreng Andries Damenz., meester -- 9,00      
2 42v 39 Gasthuis Erm Dammesdr. -- 1,80      
3 40v 20 Over 't Hof Erm Dammesz. -- 0,30   was 0,6 'overmits hoir armoede wordt gepasseert op 0,3'  
4 51v 51 Marendorp Landzijde Ghysbrecht Dammesz. de Bose -- 0,00   was 0,75 pauper, met zijn kinderen  
5 30v 21 Wolhuis Haze Willem Dammesz., weduwe (van) -- 2,00      
6 50v 48 Marendorp Rijnzijde Jacop Danelsz. van Tetroede -- 16,00      
7 44v 64 Burgstreng Wouter Danelsz. -- 1,00      
8 34r 75 Hogewoerd Joest Dibboutsz. -- 15,00      
9 31r 66 Wolhuis Bosch Dircksdr. -- 1,20      
10 42v 50 Gasthuis Nelle Dircksdr. -- 4,00      
11 41v 23 Vleeshuis Truytgen Dircksdr. -- 1,50      
12 34r 88 Hogewoerd Adriaen Dircxz. voller 1,50   [not.TB: Levendaal]  
13 34v 1 Nieuwland Adriaen Dircxz. -- 84,00      
14 33v 52 Hogewoerd Adriaen Dircxz. Knotter, vrouw van -- 0,50      
15 47v 68 Gansoord Aeff Albrecht Dircxz., weduwe (van) -- 18,00      
16 48r 15 Nicolaasgracht Allert Dircxz. -- 1,00      
17 30v 19 Wolhuis Claes Dircxz. houtkoper 16,00      
18 42v 36 Gasthuis Claes Dircxz. -- 0,75      
19 42v 54 Gasthuis Claes Dircxz. houtkoper 6,00   met zijn zwager  
20 49r 69 Nicolaasgracht Claes Dircxz. houtzager 0,60      
21 52v 82 Marendorp Landzijde Claes Dircxz. -- 1,50      
22 54r 32 Overmare Landzijde Claes Dircxz. schoenlapper 0,60      
23 46r 56 Kerkvierendeel Cornelis Dircxz. -- 1,00      
24 53v 58 Overmare Rijnzijde Cornelis Dircxz. -- 0,75      
25 54r 8 Overmare Landzijde Cornelis Dircxz. blokhouwer 1,00      
26 37r 23 Rapenburg Cornelis Dircxz. de bakker bakker 0,75      
27 47v 66 Gansoord Cornelis Dircxz. den Dubbelden -- 2,00      
28 37r 30 Rapenburg Cornelis Dircxz., was Aernt [wever] 0,50      
29 33r 14 Hogewoerd Daem Dircxz. -- 3,00      
30 39r 12 Zevenhuizen Dirck Dircxz. printer 0,50   (= op de achtergracht!)  
31 45r 2 Kerkvierendeel Dirck Dircxz. -- 0,75      
32 46v 90 Kerkvierendeel Dirck Dircxz. bonmeester, snijder 1,00      
33 41v 35 Vleeshuis Dirck Dircxz., weduwe (van) -- 0,00   blank  
34 46r 60 Kerkvierendeel Ermgaard Andries Dircxz., weduwe (van) -- 20,00      
35 36r 100 Nieuwland Ewout [Dircxz.] de metselaar metselaar 0,75   [not.TB: opte Vliet]  
36 46r 45 Kerkvierendeel Geryt Dircxz. -- 1,20      
37 48v 45 Nicolaasgracht Geryt Dircxz. -- 2,00      
38 49r 88 Nicolaasgracht Geryt Dircxz. bakker 0,75      
39 54v 36 Overmare Landzijde Goossen Dircxz. -- 0,60      
40 47v 57 Gansoord Griete Dirck Dircxz., weduwe (van) -- 2,00      
41 36r 97 Nieuwland Heyn Dircxz. koopman 0,60   [not.TB: opte Vliet]  
42 33r 21 Hogewoerd Heynrick Dircxz. kuiper 3,00      
43 38v 95 Rapenburg Heynrick Dircxz. -- 1,20   [not.TB: in die Nonnenstege]  
44 44r 54 Burgstreng Heynrick Dircxz. vleeshouwer 5,00      
45 47v 45 Gansoord Heynrick Dircxz. brouwer 0,75      
46 46v 86 Kerkvierendeel Heynrick Dircxz. van der Goude -- 3,00      
47 34r 84 Hogewoerd Huge Dircxz. voller 0,60   [not.TB: Levendaal]  
48 33v 48 Hogewoerd Jacop Dircxz. vleeshouwer 1,50      
49 35r 32 Nieuwland Jacop Dircxz. voller 0,90   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
50 35r 40 Nieuwland Jan Dircxz. koopman 1,80   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
51 40r 14 Over 't Hof Jan Dircxz. stoeldraaier 0,50      
52 42r 5 Gasthuis Jan Dircxz. glazenmaker 1,00      
53 44v 63 Burgstreng Jan Dircxz. koopman 1,50      
54 48v 31 Nicolaasgracht Jan Dircxz. -- 0,75      
55 49v 101 Nicolaasgracht Jan Dircxz. voller 0,60      
56 50r 14 Marendorp Rijnzijde Jan Dircxz. -- 0,60      
57 50v 71 Marendorp Rijnzijde Jan Dircxz. -- 0,60      
58 51v 27 Marendorp Landzijde Jan Dircxz. verversknecht 0,75      
59 52r 70 Marendorp Landzijde Jan Dircxz. witmaker 0,90      
60 52r 77 Marendorp Landzijde Jan Dircxz. -- 0,75      
61 43r 63 Gasthuis Jan Dircxz. Cleeff -- 0,45      
62 39r 17 Zevenhuizen Jan Dircxz. Stryckelinck -- 4,00      
63 42r 23 Gasthuis Jan Dircxz. van Katwijk -- 0,75      
64 45r 90 Burgstreng Jan Dircxz. van Toll -- 15,00      
65 39v 53 Zevenhuizen Jan Dircxz. Withemdetgen -- 0,50      
66 44v 75 Burgstreng Jan Reyer Dircxz. -- 9,00      
67 50v 51 Marendorp Rijnzijde Joerdyn Dircxz. witmaker 13,00      
68 48v 48 Nicolaasgracht Kers Dircxz. -- 2,50      
69 41r 6 Vleeshuis Koen Dircxz. vleeshouwer 1,50      
70 45r 3 Kerkvierendeel Koen Dircxz. -- 1,20      
71 37r 28 Rapenburg Machteld Florys Dircxz., weduwe (van) -- 3,00      
72 51v 40 Marendorp Landzijde Nanne Dircxz. schoenmaker 1,50      
73 49v 110 Nicolaasgracht Oloff Dircxz. schipper 10,00      
74 49v 103 Nicolaasgracht Outgert Dircxz. -- 2,00   met zijn moeder  
75 33v 57 Hogewoerd Pieter Dircxz. koopman 1,00      
76 35r 25 Nieuwland Pieter Dircxz. -- 2,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
77 41v 24 Vleeshuis Pieter Dircxz. vleeshouwer 2,00      
78 45v 15 Kerkvierendeel Pieter Dircxz. koopman 18,00      
79 49v 100 Nicolaasgracht Pieter Dircxz. snijder 1,00      
80 50v 61 Marendorp Rijnzijde Pieter Dircxz. -- 0,60      
81 53r 40 Overmare Rijnzijde Pieter Dircxz. schrijnmaker 1,60      
82 43r 74 Gasthuis Pieter Dircxz. Keyser -- 2,00   met zijn moeder  
83 48v 32 Nicolaasgracht Pieter Dircxz. van Nieuwkoop -- 1,00      
84 50v 65 Marendorp Rijnzijde Quiryn Dircxz. brouwer 18,00      
85 32r 42 Wanthuis Reyer Dircxz. -- 18,00      
86 53v 46 Overmare Rijnzijde Rippert Dircxz. -- 0,75      
87 43v 18 Burgstreng Symon Dircxz. lichter 2,50      
88 53v 3 Overmare Landzijde Symon Dircxz. -- 1,00      
89 52r 53 Marendorp Landzijde Volprecht Dircxz. -- 0,60      
90 33v 58 Hogewoerd Willem Dircxz. kuiper 1,50      
91 43r 77 Gasthuis Willem Dircxz. goudsmid 1,00      
92 53v 49 Overmare Rijnzijde Willem Dircxz. -- 0,60      
93 35v 76 Nieuwland Wouter Dircxz. -- 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
94 48v 51 Nicolaasgracht Zybrant Dircxz. -- 0,00   was 0,5 'uyter stede'  
95 44r 34 Burgstreng Lysbet Geryt Dircxz.dr. -- 2,50      
96 41r 2 Vleeshuis Cornelis Doez. -- 0,50      
97 35r 17 Nieuwland Geryt Claes Doez. -- 0,60      
98 35v 57 Nieuwland Harck Doez. -- 0,60   [not.TB: Raemstege]  
99 40r 3 Over 't Hof Willem Doez. -- 1,50      
100 32r 44 Wanthuis Willem Geryt Doez. -- 0,00   was 1,2, pauper  
     

 

 

D Patroniem:E F
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 33r 33 Hogewoerd Beselis Egbairtsz. -- 1,50   met zijn vrouw  
2 35r 33 Nieuwland Dirck Egbertsz. voller 3,50   met zijn vrouw
[not.TB: d'oestzyde van die plaetse]
 
3 33v 39 Hogewoerd Marytgen Geryt Egbertsz., weduwe (van) -- 0,75      
4 33v 45 Hogewoerd Willem Egbertsz. -- 1,50      
5 34r 79 Hogewoerd Willem Egbertsz. -- 4,00      
6 38v 108 Rapenburg Pieter Ellez. -- 3,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
7 53r 41 Overmare Rijnzijde Claes Engebrechtsz. -- 0,80      
8 45r 91 Burgstreng Cornelis Engebrechtsz. schilder 2,00   met zijn zuster  
9 30v 37 Wolhuis Dirck Engebrechtsz. -- 48,00      
10 47v 67 Gansoord Jacop Engebrechtsz., weduwe (van) -- 2,50      
11 32v 74 Wanthuis Aernt Evertsz. glazenmaker 2,00      
12 41v 26 Vleeshuis Cornelis Evertsz. -- 2,50   met Alydt meester Ghysbrechts zijn schoonmoeder  
13 53r 13 Overmare Rijnzijde Jan Evertsz. -- 0,75      
14 45v 23 Kerkvierendeel Lysbet Ewouts -- 4,00   met haar weeskinderen  
15 45v 44 Kerkvierendeel Frans Ewoutsz. -- 0,80      
16 39v 75 Zevenhuizen Geertrude Jacop Ewoutsz., weduwe (van) -- 22,00      
17 35v 58 Nieuwland Geryt Ewoutsz. -- 0,75   [not.TB: Raemstege]  
18 49v 93 Nicolaasgracht Geryt Ewoutsz. -- 2,00      
19 38r 92 Rapenburg Heer Ewoutsz. -- 0,75   [not.TB: in die Nonnenstege]  
20 36r 103 Nieuwland Joest Ewoutsz. -- 1,25   [not.TB: opte Vliet]  
21 45v 27 Kerkvierendeel Vranck Ewoutsz. -- 3,00      
22 39v 65 Zevenhuizen Vredrick Ewoutsz. schipper 1,20      
23 35v 51 Nieuwland Willem Ewoutsz. -- 0,00   was 6, 'in surceance tot hy comt tot beter fortune'
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
24 37v 45 Rapenburg Jan Eylertsz. -- 0,00   was 0,6, pauper  
     

 

 

E Patroniem:F G
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 43v 15 Burgstreng Margriete Florysdr. -- 8,00      
2 35r 29 Nieuwland Adriaen Florysz. van Adrychem -- 27,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
3 36r 105 Nieuwland Andries Florysz. van Velde -- 13,00   'van den jaeren 1500 ende 1501 elck jaer 5 ende voir desen jaere 3'
[not.TB: opte Vliet]
 
4 39v 64 Zevenhuizen Cornelis Florysz. -- 15,00      
5 54r 21 Overmare Landzijde Cornelis Florysz. -- 0,75      
6 46v 73 Kerkvierendeel Danel Florysz. -- 1,60      
7 38v 94 Rapenburg Dirck Florysz. -- 2,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
8 39r 15 Zevenhuizen Dirck Florysz. -- 2,00      
9 45v 28 Kerkvierendeel Dirck Florysz. van Oeyen -- 1,50      
10 41r 7 Vleeshuis Florys Florysz. -- 5,00      
11 44v 57 Burgstreng Geryt Florysz. -- 15,00      
12 50r 29 Marendorp Rijnzijde Geryt Florysz., weduwe (van) -- 3,00   met Jan Gerytsz, haar zwager  
13 33r 19 Hogewoerd Herper Florysz. -- 1,20      
14 38v 7 Zevenhuizen Heynrick Florysz. -- 16,00      
15 45v 35 Kerkvierendeel Jan Florysz. timmerman 1,20      
16 37v 41 Rapenburg Symon Jude Florysz. -- 7,50   'voir den jaren 1500 ende 1501 elc jair 3 ende voir dit jair 1,5  
17 35v 70 Nieuwland Weyn Ewout Florysz., weduwe (van) -- 1,50   met haar kinderen
[not.TB: op te Coepoortsgraft]
 
18 38r 82 Rapenburg Willem Florysz. -- 4,00   [not.TB: opte Broergensgraft]  
19 38v 102 Rapenburg Willem Florysz. -- 3,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
20 35r 16 Nieuwland Jacop Foeytgensz. -- 1,50      
     

 

 

F Patroniem:G H
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 51v 29 Marendorp Landzijde Dieuwer Claes Garbrants, weduwe (van) -- 0,60      
2 34r 87 Hogewoerd Garbrant Garbrantsz. -- 6,00   [not.TB: Levendaal]  
3 48r 16 Nicolaasgracht Garbrant Garbrantsz. -- 1,50      
4 34r 80 Hogewoerd Ewout Geerlofsz. voller 5,00   [not.TB: Levendaal]  
5 47r 7 Gansoord Gheert Gerytsdr. -- 1,20      
6 39r 25 Zevenhuizen Adriaen Geryt Gerytsz., weduwe (van) -- 1,00      
7 31r 56 Wolhuis Adriaen Gerytsz. -- 1,50   met zijn weeskinderen  
8 39r 37 Zevenhuizen Aelwyn Gerytsz. -- 2,00      
9 47v 51 Gansoord Aelwyn Gerytsz. Goelen -- 15,00      
10 47r 16 Gansoord Aernt Gerytsz. brouwer 1,00      
11 34r 93 Hogewoerd Albrecht Gerytsz. voller 0,50   [not.TB: Levendaal]  
12 33r 2 Hogewoerd Bueckel Gerytsz. -- 6,00      
13 34r 70 Hogewoerd Claes Gerytsz. smid 1,80      
14 41r 1 Vleeshuis Claes Gerytsz. orgelmaker 0,75      
15 44v 73 Burgstreng Claes Gerytsz. Egmont -- 24,00      
16 37r 12 Rapenburg Claes Gerytsz. Moeyclaes -- 1,80      
17 47r 11 Gansoord Claes Gerytsz. van Bancken -- 6,00      
18 46v 80 Kerkvierendeel Cornelis Gerytsz. -- 0,75      
19 47v 47 Gansoord Cornelis Gerytsz. -- 18,00      
20 46v 77 Kerkvierendeel Dirck Gerytsz. Doe -- 0,75      
21 51r 2 Marendorp Landzijde Dirck Gerytsz. van Oudewater -- 1,00      
22 45r 8 Kerkvierendeel Frans Gerytsz. scheerder 0,75      
23 45v 40 Kerkvierendeel Frans Gerytsz. Doe -- 10,00      
24 38v 105 Rapenburg Geryt Gerytsz. koopman 8,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
25 41r 3 Vleeshuis Geryt Gerytsz. 'gezworen van de weverye' 0,50      
26 46v 83 Kerkvierendeel Geryt Gerytsz. -- 2,00      
27 51v 36 Marendorp Landzijde Geryt Gerytsz. -- 0,75      
28 34v 102 Hogewoerd Geryt Gerytsz. Koevoet -- 0,60   [not.TB: Crauwelssteeg]  
29 44v 82 Burgstreng Ghysbrecht Gerytsz. Goelen -- 8,00   met het weeskind van zijn vrouw  
30 48r 18 Nicolaasgracht Heynrick Gerytsz. metselaar 1,00      
31 35v 56 Nieuwland Jacop Gerytsz. bakker 13,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
32 49v 105 Nicolaasgracht Jacop Gerytsz. -- 1,80      
33 53v 61 Overmare Rijnzijde Jacop Gerytsz. bonmeester 0,75      
34 30r 6 Wolhuis Jacop Gerytsz. Heylich -- 1,60      
35 33r 23 Hogewoerd Jan Gerytsz. schipper 0,75      
36 34r 89 Hogewoerd Jan Gerytsz. voller 'sonder clinck' 0,60   [not.TB: Levendaal]  
37 45r 9 Kerkvierendeel Jan Gerytsz. snijder 1,60      
38 50r 35 Marendorp Rijnzijde Jan Gerytsz. -- 1,20      
39 34r 73 Hogewoerd Jan Gerytsz. Smalinck -- 10,00      
40 33v 50 Hogewoerd Katryn Aernt Gerytsz., weduwe (van) -- 4,00      
41 45v 38 Kerkvierendeel Katryn Dirck Gerytsz., weduwe (van) -- 0,75      
42 41r 51 Over 't Hof Katryn Pieter Gerytsz., weduwe (van) -- 26,00      
43 35v 54 Nieuwland Lysbet Geryt Gerytsz., weduwe (van) -- 16,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
44 30v 18 Wolhuis Marytgen Willem Gerytsz., weduwe (van) -- 0,50      
45 34v 109 Hogewoerd Mathys Gerytsz. -- 0,60   [not.TB: St.-Barbarasteeg]  
46 32v 81 Wanthuis Michiel Gerytsz. bonmeester 3,00      
47 52r 68 Marendorp Landzijde Nyclaes Gerytsz. -- 1,50      
48 45r 99 Burgstreng Pieter Gerytsz. Bolse bonmeester 1,10      
49 40v 44 Over 't Hof Pieter Gerytsz. Goelen -- 18,00      
50 51r 16 Marendorp Landzijde Reyer Gerytsz. -- 0,80      
51 51v 50 Marendorp Landzijde Symon Gerytsz. -- 0,60      
52 51r 18 Marendorp Landzijde Thomas Gerytsz. verversknecht 0,00   was 0,6 pauper  
53 49v 95 Nicolaasgracht Volprecht Gerytsz. -- 0,60      
54 49r 59 Nicolaasgracht Vranck Gerytsz. -- 0,50      
55 50r 19 Marendorp Rijnzijde Vrydach Gerytsz. -- 1,50      
56 30v 27 Wolhuis Willem Gerytsz. timmerman 4,00      
57 32v 71 Wanthuis Willem Gerytsz. slotenmaker 1,00      
58 35v 75 Nieuwland Willem Gerytsz. voller 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
59 46r 47 Kerkvierendeel Willem Gerytsz. -- 0,00   was 0,75 pauper  
60 49r 67 Nicolaasgracht Willem Gerytsz. schipper 2,50      
61 48r 72 Gansoord Willem Gerytsz. de apotheker apotheker 3,00   met zijn vrouw weduwe Marytgen Aernt Lourijsz.  
62 54r 27 Overmare Landzijde Willem Gerytsz. Heeren -- 3,00      
63 39v 50 Zevenhuizen Willem Jan Gerytsz. -- 1,50      
64 49r 79 Nicolaasgracht Ysbrant Gerytsz. -- 4,00      
65 37v 46 Rapenburg Bouwen Willem Gerytsz.z. -- 6,00      
66 53v 55 Overmare Rijnzijde Dirck Ghyenz. -- 0,80      
67 34r 92 Hogewoerd Aernt Ghysbrechtsz. voller 1,20   [not.TB: Levendaal]  
68 45v 16 Kerkvierendeel Aernt Ghysbrechtsz. -- 6,00      
69 47r 23 Gansoord Aernt Ghysbrechtsz. schoenlapper 0,80      
70 45r 13 Kerkvierendeel Claes Ghysbrechtsz. -- 3,00      
71 44v 66 Burgstreng Cornelis Ghysbrechtsz. Vinck -- 15,00   met zijn weeskind  
72 40r 84 Zevenhuizen Ghysgen Ghysbrechtsz., weeskind -- 2,00      
73 35r 15 Nieuwland Heynrick Ghysbrechtsz. -- 6,00      
74 35r 28 Nieuwland Jan Ghysbrechtsz. -- 0,00   was 1,5 'uyter stede ende woent tot Haerlem'
[not.TB: d'oestzyde van die plaetse]
 
75 37r 14 Rapenburg Jan Ghysbrechtsz. -- 0,75      
76 46v 4 Gansoord Jan Ghysbrechtsz. schoenmaker 0,60      
77 36v 8 Levendaal Jan Ghysbrechtsz. Hagen -- 0,75      
78 47v 54 Gansoord Jan Pieter Ghysbrechtsz. -- 100,00      
79 43r 83 Gasthuis Kerstant Ghysbrechtsz. bonmeester 3,00      
80 33v 49 Hogewoerd Lysbet Dirck Ghysbrechtsz., weduwe (van) -- 1,50   met haar weeskinderen  
81 42v 38 Gasthuis Martyn Ghysbrechtsz. bierdrager 2,00      
82 34r 81 Hogewoerd Pieter Ghysbrechtsz. -- 2,00   [not.TB: Levendaal]  
83 35r 27 Nieuwland Pieter Ghysbrechtsz. -- 1,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
84 53r 39 Overmare Rijnzijde Pieter Ghysbrechtsz. -- 2,00      
85 43r 71 Gasthuis Reyer Ghysbrechtsz. bakker 2,40      
86 49v 99 Nicolaasgracht Wigger Ghysbrechtsz. schipper 8,00      
87 47v 56 Gansoord Willemer Ghysbrechtsz. -- 4,00      
88 34v 3 Nieuwland Ysbrant Ghysbrechtsz. -- 0,60      
89 33r 27 Hogewoerd Jan Ghysen koopman 0,75      
90 33r 9 Hogewoerd Jan Gillisz. -- 8,00      
91 34v 101 Hogewoerd Pieter Gillisz. steenvoerder 0,50   [not.TB: Levendaal]  
92 47v 62 Gansoord Jan Goossensz. bakker 3,00      
93 48v 47 Nicolaasgracht Heynrick Goossenz. -- 3,00      
94 53r 36 Overmare Rijnzijde Brechte Jan Govertsz., weduwe (van) koopman 1,50      
95 43r 67 Gasthuis Dirck Govertsz. -- 1,50      
96 37v 34 Rapenburg Ghysbrecht Govertsz. -- 2,50   [not.TB: hoek Rapenburg/Groenhazengr.?]  
97 34v 99 Hogewoerd Martyn Govertsz. metselaar 0,60   [not.TB: Levendaal]  
98 53v 42 Overmare Rijnzijde Pieter Govertsz. -- 0,80      
99 40r 15 Over 't Hof Truye Gruyters -- 0,50      
100 40v 41 Over 't Hof Marytgen Gwilleyns -- 3,00      
     

 

 

G Patroniem:H J
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 47v 50 Gansoord Ewout Harckenz. -- 0,60      
2 38r 68 Rapenburg Jacop Haviksz. -- 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
3 48v 40 Nicolaasgracht Willem Haviksz. -- 1,80      
4 30v 17 Wolhuis Jan Geryt Heerenz. -- 2,50      
5 38v 99 Rapenburg Claes Heermansz. -- 1,25   [not.TB: in die Nonnenstege]  
6 44r 43 Burgstreng Barbara Pieter Hermans, weduwe (van) -- 2,00      
7 45v 36 Kerkvierendeel Cornelis Hermansz. -- 0,75      
8 50v 58 Marendorp Rijnzijde Dirck Hermansz. koekenbakker 0,60      
9 51r 10 Marendorp Landzijde Dirck Hermansz. -- 0,60      
10 51v 31 Marendorp Landzijde Frans Hermansz. -- 2,50      
11 35v 67 Nieuwland Jacop Hermansz. -- 9,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
12 33v 47 Hogewoerd Jan Hermansz. lijndraaier 1,20      
13 52v 2 Overmare Rijnzijde Jan Hermansz. wielmaker 0,60      
14 48r 7 Nicolaasgracht Kerstant Hermansz. -- 0,60      
15 42r 8 Gasthuis Machteld Dibbout Hermansz., weduwe (van) -- 0,00   blank  
16 51v 47 Marendorp Landzijde Willem Hermansz. -- 0,75      
17 34v 107 Hogewoerd Jan Herpersz. -- 0,50   [not.TB: St.-Jorissteeg]  
18 41r 57 Over 't Hof Griete Heynricksdr. (meester) -- 0,50   dochter van meester Heynrick  
19 41v 13 Vleeshuis Adriaen Heynricxsz. droogscheerder 0,60      
20 31v 3 Wanthuis Aernt Heynricxsz. bakker 1,50      
21 33v 67 Hogewoerd Aernt Heynricxsz. snijder 1,00      
22 33r 20 Hogewoerd Albrecht Heynricxsz. schoenmaker 1,20      
23 43v 19 Burgstreng Allert Heynricxsz. -- 5,00      
24 40v 36 Over 't Hof Claes Heynricxsz. -- 3,00      
25 49r 56 Nicolaasgracht Claes Heynricxsz. wever 0,75      
26 49r 89 Nicolaasgracht Claes Heynricxsz. koopman 4,00   met een weeskind  
27 32r 43 Wanthuis Cornelis Heynricxsz. tinnegieter 0,60      
28 37r 27 Rapenburg Cornelis Heynricxsz. [metselaar] 1,00      
29 49r 58 Nicolaasgracht Cornelis Heynricxsz. -- 0,75      
30 33v 53 Hogewoerd Frans Heynricxsz. -- 15,00      
31 51v 24 Marendorp Landzijde Geryt Heynricxsz. wever 0,75      
32 52v 85 Marendorp Landzijde Geryt Heynricxsz. -- 6,00      
33 50v 66 Marendorp Rijnzijde Geryt Heynricxsz. de verver verver 1,20      
34 34r 77 Hogewoerd Geryt Heynricxsz. Zwaan -- 3,00      
35 36r 85 Nieuwland Griete Jan Heynricxsz., weduwe (van) -- 1,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
36 43r 79 Gasthuis Harck Heynricxsz. -- 4,00      
37 39v 58 Zevenhuizen Herman Heynricxsz. appelkoper 1,50      
38 37r 2 Rapenburg Heynrick Heynricxsz. timmerman 0,50      
39 35v 78 Nieuwland Huybrecht Heynricxsz. -- 0,75   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
40 37r 3 Rapenburg Huybrecht Heynricxsz. -- 2,40      
41 33v 42 Hogewoerd Jacop Heynricxsz. lijndraaier 0,75      
42 49r 83 Nicolaasgracht Jacop Heynricxsz. grafmaker 1,00      
43 35v 59 Nieuwland Jan Heynricxsz. voller 0,50   [not.TB: Raemstege]  
44 37r 1 Rapenburg Jan Heynricxsz. -- 0,60      
45 41v 20 Vleeshuis Jan Heynricxsz. snijder 3,00      
46 50r 10 Marendorp Rijnzijde Jan Heynricxsz. verversknecht 1,00      
47 53v 53 Overmare Rijnzijde Jan Heynricxsz. timmerman 1,00      
48 39r 30 Zevenhuizen Jan Heynricxsz. van Warmond -- 5,00      
49 42v 37 Gasthuis Lourijs Heynricxsz. metselaar 1,50      
50 40v 39 Over 't Hof Margriet Jan Heynricxsz., weduwe (van) jonkvrouw -- 7,00      
51 31v 5 Wanthuis Pieter "rijke" Heynricxsz. -- 9,00      
52 34v 108 Hogewoerd Pieter Heynricxsz. -- 0,60   [not.TB: St.-Jorissteeg]  
53 54r 11 Overmare Landzijde Pieter Heynricxsz. in de Kaatsbaan kaatsbaanhouder (?) 2,50      
54 51v 26 Marendorp Landzijde Pouwels Heynricxsz. -- 0,75      
55 51v 42 Marendorp Landzijde Willem Heynricxsz. -- 28,00      
56 41v 25 Vleeshuis Wolbrant Heynricxsz. -- 1,50      
57 43v 24 Burgstreng Wouter Heynricxsz. glazenmaker 1,50      
58 54r 29 Overmare Landzijde Wouter Heynricxsz. -- 0,60      
59 48r 73 Gansoord Ymme Ott Heynricxsz., weduwe (van) -- 5,00      
60 47v 64 Gansoord Zyvert Heynricxsz. -- 4,00      
61 36v 24 Levendaal Claes Claes Heynricxsz.z. -- 1,00      
62 41v 30 Vleeshuis Cornelis Jan Heynricxsz.z. -- 6,00      
63 31r 53 Wolhuis Jan Claes Heynricxsz.z. -- 15,00      
64 44v 88 Burgstreng Pieter Pieter Heynricxsz.z. -- 6,00   'voir desen ende 2 voirgaende jaeren'  
65 35v 66 Nieuwland Willem Claes Heynricxsz.z. -- 7,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
66 34r 76 Hogewoerd Geryt Heynsz. Zalen -- 0,00   was 0,6 pauper  
67 37v 60 Rapenburg Geryt Hillebrantsz. -- 5,00   [not.TB: in die Blaustege]  
68 49r 78 Nicolaasgracht Willem Hillebrantsz. -- 2,50      
69 40v 28 Over 't Hof Griete Hugendr. Boelinck -- 0,60      
70 30v 36 Wolhuis Claes Hugenz. -- 54,00      
71 34v 100 Hogewoerd Cornelis Hugenz. van Noorde -- 0,80   [not.TB: Levendaal]  
72 31v 7 Wanthuis Geryt Hugenz. goudsmid 2,50      
73 39v 42 Zevenhuizen Jacop Hugenz. voller 5,00      
74 32v 57 Wanthuis Joest Hugenz. bakker 3,00      
75 31v 74 Wolhuis Marytgen Geryt Hugenz., weduwe (van) -- 0,75      
76 41v 36 Vleeshuis Paedze Hugenz. -- 4,00      
77 34v 98 Hogewoerd Symon Hugenz. voller 0,50   [not.TB: Levendaal]  
78 33v 43 Hogewoerd Willem Hugenz. van Noorde -- 0,50      
79 30r 3 Wolhuis Huge Hugez. van Zwieten -- 15,00      
     

 

 

H Patroniem:J K
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 43r 59 Gasthuis Katryn Jacopsdr. -- 0,50      
2 37v 32 Rapenburg Aernt Jacopsz. -- 0,75      
3 30r 8 Wolhuis Allert Jacopsz. -- 0,60      
4 52r 75 Marendorp Landzijde Alydt Mees Jacopsz., weduwe (van) -- 5,00      
5 37v 40 Rapenburg Barbara, Geryt Jacopsz., weduwe (van) -- 1,00      
6 31r 46 Wolhuis Claes Jacopsz. koopman 1,20      
7 34v 9 Nieuwland Claes Jacopsz. -- 30,00      
8 40r 81 Zevenhuizen Claes Jacopsz. beeldensnijder 2,00   met zijn zuster  
9 46r 69 Kerkvierendeel Claes Jacopsz. -- 1,50      
10 46v 87 Kerkvierendeel Claes Jacopsz. bonmeester, koopman 18,00      
11 46v 2 Gansoord Claes Jacopsz. van Noorde -- 2,00      
12 38v 107 Rapenburg Cornelis Jacopsz. -- 1,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
13 48v 39 Nicolaasgracht Cornelis Jacopsz. koeman 1,60      
14 43v 10 Burgstreng Dirck Jacopsz. -- 0,50   was 0,75 'overmits zyn armoede'  
15 53r 32 Overmare Rijnzijde Dirck Jacopsz. -- 2,00   met zijn zusters en zijn nicht Machteld  
16 30v 28 Wolhuis Engebrecht Jacopsz. -- 1,50      
17 31r 49 Wolhuis Florys Jacopsz. -- 6,00      
18 53v 54 Overmare Rijnzijde Florys Jacopsz. viskoper 1,20      
19 30v 26 Wolhuis Foey Jacopsz. glazenmaker 1,20      
20 35v 47 Nieuwland Geryt Jacopsz. warmoesman 26,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
21 47r 22 Gansoord Geryt Jacopsz. snijder 0,75      
22 47r 31 Gansoord Geryt Jacopsz. voller 4,00      
23 47r 30 Gansoord Geryt Jacopsz. de Vries voller 1,60      
24 32r 28 Wanthuis Geryt Jacopsz. van der Dell -- 1,60      
25 30v 23 Wolhuis Geryt Jacopsz., weduwe (van) kuiper 3,00   met haar 2 kinderen  
26 44r 37 Burgstreng Heynrick Jacopsz. bontwerker 1,20      
27 48v 37 Nicolaasgracht Heynrick Jacopsz. -- 0,60      
28 54r 30 Overmare Landzijde Hobbe Jacopsz. -- 0,50      
29 41v 31 Vleeshuis Huge Jacopsz. schilder 1,80      
30 34v 104 Hogewoerd Jan Jacopsz. -- 0,50   [not.TB: Crauwelssteeg]  
31 38v 111 Rapenburg Jan Jacopsz. bonmeester, bontmaker 2,00      
32 52v 86 Marendorp Landzijde Jan Jacopsz. -- 0,60      
33 54r 7 Overmare Landzijde Jan Jacopsz. van der Morsch -- 2,00      
34 46r 58 Kerkvierendeel Jannetgen Dirck Jacopsz., weduwe (van) -- 5,00   met haar kinderen  
35 53r 23 Overmare Rijnzijde Joest Jacopsz. bakker 2,00      
36 51r 20 Marendorp Landzijde Kerstant Jacopsz. -- 1,20      
37 32r 35 Wanthuis Lourijs Jacopsz. goudsmid 1,80      
38 36r 81 Nieuwland Lourijs Jacopsz. -- 1,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
39 32r 39 Wanthuis Marie Zeger Jacopsz., weduwe (van) -- 29,00      
40 36r 102 Nieuwland Meynse Jan Jacopsz., weduwe (van) -- 4,50   met haar kinderen
[not.TB: opte Vliet]
 
41 47r 25 Gansoord Pieter Jacopsz. bakker 0,75      
42 47v 60 Gansoord Pieter Jacopsz. Keyser -- 2,00      
43 34v 103 Hogewoerd Quiryn Jacopsz. -- 0,50   [not.TB: Crauwelssteeg]  
44 47v 52 Gansoord Reyer Jacopsz. -- 8,00      
45 49v 96 Nicolaasgracht Reyer Jacopsz. -- 0,60      
46 50v 68 Marendorp Rijnzijde Thijs Jacopsz. schipper 0,60      
47 50r 20 Marendorp Rijnzijde Volckert Jacopsz. gorter 1,50      
48 48v 52 Nicolaasgracht Vos Jacopsz. -- 1,00      
49 47r 36 Gansoord Vredrick Jacopsz. koopman 1,00      
50 31r 45 Wolhuis Willem Jacopsz. koopman 2,00      
51 32r 22 Wanthuis Willem Jacopsz. mandenmaker 0,60      
52 32v 83 Wanthuis Willem Jacopsz. bonmeester, koopman 7,00      
53 54r 22 Overmare Landzijde Willem Jacopsz. -- 10,00   met zijn zwager  
54 35r 18 Nieuwland Wouter Jacopsz. -- 0,75      
55 45v 18 Kerkvierendeel Wouter Jacopsz. -- 32,00      
56 32r 37 Wanthuis Claes Claes Jacopsz.z. bontwerker 4,00      
57 44v 85 Burgstreng Cornelis Claes Jacopsz.z. -- 9,00      
58 44r 40 Burgstreng Aechte Jan Domen -- 2,25      
59 43r 69 Gasthuis Katryn Jansdr. Riddelof -- 3,00   met haar zuster  
60 40v 42 Over 't Hof Marytgen Jansdr. -- 1,20   met haar zuster  
61 31r 58 Wolhuis Reymburch Jansdr. -- 1,50   met haar kinderen  
62 54r 20 Overmare Landzijde Aeff Claes Jansz. Loyck, weduwe (van) -- 0,75      
63 34v 14 Nieuwland Aernt Jansz. -- 6,00      
64 44r 50 Burgstreng Aernt Jansz. brouwer 11,00   met zijn weeskinderen  
65 53r 18 Overmare Rijnzijde Aernt Jansz. van Katwijk -- 20,00      
66 31r 50 Wolhuis Albrecht Jansz. Fem -- 1,00      
67 47r 37 Gansoord Andries Jansz. schuitenmaker 3,00      
68 35r 36 Nieuwland Bouwen Jansz. voller 2,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
69 35r 30 Nieuwland Brechte Cornelis Jansz., weduwe (van) tinnegieter 28,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
70 31r 47 Wolhuis Claes Jansz. bakker 1,00      
71 33r 6 Hogewoerd Claes Jansz. -- 6,00      
72 36r 93 Nieuwland Claes Jansz. bakker 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
73 37r 26 Rapenburg Claes Jansz. wielmaker 2,00      
74 41v 38 Vleeshuis Claes Jansz. snijder 1,00      
75 47v 65 Gansoord Claes Jansz. -- 1,30      
76 49r 86 Nicolaasgracht Claes Jansz. roodzieder 2,00      
77 51r 17 Marendorp Landzijde Claes Jansz. metselaar 0,75      
78 51v 35 Marendorp Landzijde Claes Jansz. bierdrager 1,50      
79 53r 34 Overmare Rijnzijde Claes Jansz. appelkoper 1,60      
80 39v 57 Zevenhuizen Claes Jansz. Riddelof, weduwe (van) -- 0,75      
81 34r 83 Hogewoerd Cornelis Jansz. koeckelaer 0,60   [not.TB: Levendaal]  
82 43r 58 Gasthuis Cornelis Jansz. schoenlapper 0,50      
83 43v 16 Burgstreng Cornelis Jansz. -- 0,60      
84 48v 44 Nicolaasgracht Cornelis Jansz. voller 1,50      
85 51r 21 Marendorp Landzijde Cornelis Jansz. bierdrager 1,20      
86 51v 22 Marendorp Landzijde Cornelis Jansz. -- 1,20      
87 36v 14 Levendaal Cornelis Jansz. de Wilde -- 6,00      
88 31v 15 Wanthuis Cornelis Jansz. Joncker -- 9,00      
89 42r 21 Gasthuis Cornelis Jansz. van Delff -- 22,00      
90 30v 31 Wolhuis Cornelis Jansz., meester barbier 0,60      
91 38r 81 Rapenburg Dammes Jansz. -- 1,50   [not.TB: opte Broergensgraft]  
92 32v 54 Wanthuis Dirck Jansz. droogscheerder 1,50      
93 33r 22 Hogewoerd Dirck Jansz. witmaker 0,75      
94 35r 31 Nieuwland Dirck Jansz. voller 1,20   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
95 36r 89 Nieuwland Dirck Jansz. -- 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
96 42v 27 Gasthuis Dirck Jansz. slotenmaker 4,00      
97 48v 43 Nicolaasgracht Dirck Jansz. -- 0,75      
98 48r 71 Gansoord Dirck Jansz. de verver verver 1,60      
99 50r 32 Marendorp Rijnzijde Dirck Jansz. Duyff -- 1,00      
100 47r 14 Gansoord Dirck Jansz. van Eyck -- 11,00      
101 48v 38 Nicolaasgracht Dirck Jansz. van Sande -- 0,75      
102 36v 6 Levendaal Dirck Jansz. Voet, Jonge -- 0,60      
103 35v 65 Nieuwland Ewout Jansz. -- 4,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
104 35v 64 Nieuwland Frans Jansz. voller 1,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
105 48r 11 Nicolaasgracht Geertrude Pieter Jansz., weduwe (van) -- 0,75      
106 54v 34 Overmare Landzijde Geertrude Pieter Jansz., weduwe (van) -- 2,00      
107 37v 54 Rapenburg Geryt Jansz. bontmaker 0,75   [not.TB: in Zegersstege]  
108 50r 38 Marendorp Rijnzijde Geryt Jansz. vleeshouwer 0,75      
109 51v 49 Marendorp Landzijde Geryt Jansz. -- 0,60      
110 34r 71 Hogewoerd Ghysbrecht Jansz. koopman 1,50      
111 46v 75 Kerkvierendeel Gillis Jansz. witmaker 20,00      
112 31v 4 Wanthuis Govert Jansz. schoenmaker 2,00      
113 39v 61 Zevenhuizen Herman Jansz. -- 3,00      
114 42v 47 Gasthuis Heyl Jan Jansz., weduwe (van) -- 2,00      
115 33r 15 Hogewoerd Heynrick Jansz. -- 1,20      
116 33v 60 Hogewoerd Heynrick Jansz. koopman 5,00      
117 50v 49 Marendorp Rijnzijde Hillegont Danel Jansz. de houtkoper, weduwe (van) houtkoper 14,00   'mit Katryn ende Hillegont Jansdr.'  
118 38v 96 Rapenburg Hoeff Jansz. -- 2,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
119 38r 64 Rapenburg Huge Jansz. -- 0,75   [not.TB: in die Blaustege]  
120 39v 56 Zevenhuizen Huge Jansz. glazenmaker 0,75      
121 37r 19 Rapenburg Jacop Jansz. -- 1,50      
122 38r 72 Rapenburg Jacop Jansz. -- 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
123 38r 90 Rapenburg Jacop Jansz. bontwerker 1,80   [not.TB: in die Nonnenstege]  
124 42v 55 Gasthuis Jacop Jansz. -- 0,60   met zijn broers en zusters  
125 44v 77 Burgstreng Jacop Jansz. korenkoper 4,00      
126 34r 85 Hogewoerd Jan "de oude" Jansz. Moeyt -- 4,00   [not.TB: Levendaal]  
127 32v 78 Wanthuis Jan Jansz. koopman 0,75   met zijn schoonmoeder  
128 33r 28 Hogewoerd Jan Jansz. appelman 1,00      
129 33v 40 Hogewoerd Jan Jansz. olieslager 1,20      
130 35r 45 Nieuwland Jan Jansz. -- 13,00   zwager van Michiel Meesz.
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
131 35v 49 Nieuwland Jan Jansz. timmerman 4,00   met zijn vrouw
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
132 37v 44 Rapenburg Jan Jansz. koopman 2,50      
133 38r 85 Rapenburg Jan Jansz. -- 0,80   [not.TB: in die Nonnenstege]  
134 39v 54 Zevenhuizen Jan Jansz. bakker 1,50      
135 40v 25 Over 't Hof Jan Jansz. schilder 1,00      
136 45v 26 Kerkvierendeel Jan Jansz. verver 5,00      
137 47r 20 Gansoord Jan Jansz. snijder 0,75      
138 48v 27 Nicolaasgracht Jan Jansz. 'franchynmaker' 0,75      
139 49r 64 Nicolaasgracht Jan Jansz. roodzieder 120,00      
140 49v 2 Marendorp Rijnzijde Jan Jansz. appelman 1,25      
141 50r 37 Marendorp Rijnzijde Jan Jansz. warmoesman 2,50      
142 54r 13 Overmare Landzijde Jan Jansz. schoenmaker 2,00      
143 50v 56 Marendorp Rijnzijde Jan Jansz. de verver, weduwe (van) verver 14,00      
144 51r 8 Marendorp Landzijde Jan Jansz. Knoep -- 1,00      
145 36v 16 Levendaal Jan Jansz. Roothooft -- 1,00      
146 39r 38 Zevenhuizen Jannetgen Pieter Jansz., weduwe (van) -- 42,00      
147 45r 12 Kerkvierendeel Joris Jansz. -- 24,00   met weduwe Aechte Pieter Jansz.  
148 36v 7 Levendaal Joris Jansz. Hagen -- 0,60      
149 43v 17 Burgstreng Jutte Pieter Jansz., weduwe (van) -- 18,00      
150 41r 8 Vleeshuis Katryn Ghysbrecht Jansz. -- 27,00      
151 54r 17 Overmare Landzijde Koen Jansz. vogelkoper 1,25      
152 39v 47 Zevenhuizen Machteld Claes Jansz. Paedze, weduwe (van) -- 16,00      
153 38r 71 Rapenburg Martyn Jansz. voller 0,60   [not.TB: in die Blaustege]  
154 42v 53 Gasthuis Martyn Jansz. kuiper 2,00      
155 52r 59 Marendorp Landzijde Matheus Jansz. -- 0,80      
156 33r 16 Hogewoerd Mees Jansz. -- 0,60      
157 40v 30 Over 't Hof Mees Jansz. smid 9,00      
158 33r 4 Hogewoerd Ott Jansz. -- 0,60   met zijn moeder  
159 33v 44 Hogewoerd Pieter Jansz. bakker 1,50      
160 42r 13 Gasthuis Pieter Jansz. scheerder 0,75      
161 44r 38 Burgstreng Pieter Jansz. schilder 1,00      
162 44r 39 Burgstreng Pieter Jansz. schrijnmaker 0,75      
163 46r 61 Kerkvierendeel Pieter Jansz. verver 1,00      
164 47v 59 Gansoord Pieter Jansz. -- 36,00      
165 49v 3 Marendorp Rijnzijde Pieter Jansz. -- 3,00      
166 52v 87 Marendorp Landzijde Pieter Jansz. -- 0,50      
167 47v 42 Gansoord Pieter Jansz. Elsbien -- 16,00      
168 37v 58 Rapenburg Pieter Jansz. Koedyck -- 5,00   [not.TB: in die Blaustege]  
169 39r 36 Zevenhuizen Pieter Jansz. Reynsburch -- 1,00      
170 46r 62 Kerkvierendeel Pieter Jansz. van Noortich -- 16,00      
171 30v 33 Wolhuis Pieter Jansz., zwager -- 9,00   (K02 wa h 32)  
172 43r 76 Gasthuis Pouwels Jansz. bontwerker 1,20      
173 48r 10 Nicolaasgracht Roeloff Jansz. -- 1,50      
174 41r 54 Over 't Hof Splinter Jansz. van Rossem -- 6,00      
175 31r 43 Wolhuis Symon Jansz. schoenlapper 0,60      
176 31r 63 Wolhuis Symon Jansz. -- 0,60      
177 39v 48 Zevenhuizen Symon Jansz. bontwerker 0,75      
178 52v 90 Marendorp Landzijde Symon Jansz. -- 0,75      
179 44v 71 Burgstreng Tabbe Jansz. -- 1,50      
180 33v 64 Hogewoerd Thonis Jansz. -- 3,00      
181 37v 36 Rapenburg Weyn Willem Jansz., weduwe (van) -- 12,00   met haar dochter  
182 31r 72 Wolhuis Willem Jansz. metselaar 0,75      
183 31v 16 Wanthuis Willem Jansz. goudsmid 20,00      
184 33r 34 Hogewoerd Willem Jansz. koopman 0,75      
185 36v 26 Levendaal Willem Jansz. -- 0,50      
186 43v 13 Burgstreng Willem Jansz. kuiper 1,50      
187 44v 65 Burgstreng Willem Jansz. droogscheerder 1,50      
188 48r 5 Nicolaasgracht Willem Jansz. houtzager 0,60      
189 51r 12 Marendorp Landzijde Willem Jansz. -- 0,00   was 0,75 pauper  
190 52v 88 Marendorp Landzijde Willem Jansz. -- 1,00      
191 53r 22 Overmare Rijnzijde Willem Jansz. schilder 0,50      
192 54r 24 Overmare Landzijde Willem Jansz. verver 1,60      
193 54v 35 Overmare Landzijde Willem Jansz. kuiper 1,00      
194 40v 46 Over 't Hof Willem Jansz. Conincx -- 6,00   'als in de voorgaende rekeningen'  
195 45v 19 Kerkvierendeel Willem Jansz. de Wijze -- 2,40   met Dirck Jansz zijn zwager  
196 33r 7 Hogewoerd Willem Jansz. van Alphen -- 8,00      
197 47v 49 Gansoord Willem Jansz. van Delff -- 12,00      
198 48r 77 Gansoord Willem Jansz. van Warmond -- 13,00      
199 37r 24 Rapenburg Wolfert Jansz. -- 0,60      
200 48v 49 Nicolaasgracht Zybrant Jansz. -- 3,00      
201 34r 91 Hogewoerd Jan Geryt Jansz.z. -- 1,00   met zijn zwager, elk 10 stuivers, samen 1 gl.
[not.TB: Levendaal]
 
202 52v 84 Marendorp Landzijde Adriaen Joerdynsz. -- 0,75      
203 36r 80 Nieuwland Dirck Joest -- 1,00   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
204 35r 21 Nieuwland Claes Joestz. -- 1,20      
205 32r 46 Wanthuis Jan Symon Judenz. -- 1,00      
     

 

 

J Patroniem:K L
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 47r 12 Gansoord Dirck Kerstantsz. -- 1,00      
2 47v 48 Gansoord Geertrude Geryt Kerstantsz., weduwe (van) -- 22,00      
3 44r 45 Burgstreng Jan Kerstantsz. -- 0,00   blank  
4 53v 51 Overmare Rijnzijde Jan Kerstantsz. koopman, viskoper 0,75      
5 38v 5 Zevenhuizen Jan Kerstantsz. Stoop -- 72,00      
6 53r 29 Overmare Rijnzijde Pieter Kerstantsz. koopman 1,20   met zijn moeder  
7 53r 31 Overmare Rijnzijde Rombout Kerstantsz. -- 0,60      
8 47v 44 Gansoord Willem Jan Kerstantsz. -- 15,00      
9 47v 41 Gansoord Willem Kerstantsz. -- 0,00   was 48 'buyten der stede woent'  
     

 

 

K Patroniem:L M
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 41r 10 Vleeshuis Aechte Lambrechtsdr. -- 2,00      
2 32v 82 Wanthuis Adriaen Lambrechtsz. bonmeester 9,00      
3 33v 38 Hogewoerd Claes Lambrechtsz. schoenmaker 0,60      
4 35v 72 Nieuwland Claes Lambrechtsz. voller 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
5 30r 5 Wolhuis Jan Lambrechtsz. -- 1,50   met echtgenote  
6 49r 81 Nicolaasgracht Jan Lambrechtsz. -- 10,00      
7 46v 84 Kerkvierendeel Jan Lambrechtsz., meester -- 1,50      
8 34r 97 Hogewoerd Jacop Lenaertsz. voller 2,00   [not.TB: Levendaal]  
9 35v 79 Nieuwland Michiel Lenaertsz. -- 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
10 49v 106 Nicolaasgracht Marie Jacop Leyssen, weduwe (van) -- 0,75      
11 52v 11 Overmare Rijnzijde Claes Lievensz. schoenmaker 0,75      
12 35v 53 Nieuwland Cornelis Lourijsz. -- 5,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
13 38r 70 Rapenburg Cornelis Lourijsz. voller 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
14 36r 86 Nieuwland Dieuwer Lourijsz. -- 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
15 30v 15 Wolhuis Jacop Lourijsz., weduwe (van) -- 4,00   met haar zoon de priester  
16 36r 98 Nieuwland Jan Lourijsz. -- 1,50   [not.TB: opte Vliet]  
17 40v 22 Over 't Hof Lourijs Lourijsz. -- 1,40      
18 41r 60 Over 't Hof Ysbrant Lourijsz. -- 0,60      
19 42v 44 Gasthuis Dirck Louwez. -- 2,50      
20 46r 65 Kerkvierendeel Katryn Lubberts -- 1,00      
21 43v 3 Burgstreng Andries Lubbertsz. -- 12,00      
     

 

 

L Patroniem:M N
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 49r 72 Nicolaasgracht Claes Martynsz. -- 11,00      
2 38r 77 Rapenburg Dirck Martynsz. -- 0,00   was 0,6 pauper
[not.TB: in die Blaustege]
 
3 34v 112 Hogewoerd Florys Martynsz. bonmeester 1,00      
4 45r 1 Kerkvierendeel Jan Martynsz. mandenmaker 1,00      
5 43v 20 Burgstreng Machteld Pieter Martynsz., weduwe (van) -- 10,00      
6 33r 13 Hogewoerd Pieter Martynsz. -- 0,50      
7 52v 8 Overmare Rijnzijde Willem Martynsz. timmerman 0,75      
8 48v 25 Nicolaasgracht Wouter Martynsz. -- 6,00   met zijn moeder  
9 39v 68 Zevenhuizen Jan Pieter Jan Martynsz.z. -- 12,00      
10 37v 50 Rapenburg Ewout Mathysz. -- 2,50      
11 51v 25 Marendorp Landzijde Geryt Mathysz. -- 0,60      
12 50r 41 Marendorp Rijnzijde Jacop Mathysz. -- 0,75      
13 31r 60 Wolhuis Jan Mathysz. metselaar 1,20      
14 31v 12 Wanthuis Jan Mathysz. viskoper 1,00      
15 30v 41 Wolhuis Jan Mathysz., weduwe (van) -- 8,00      
16 40r 8 Over 't Hof Pieter Mathysz. schoenmaker 2,25      
17 53v 5 Overmare Landzijde Willem Mathysz. -- 0,60      
18 50v 50 Marendorp Rijnzijde Allert Meesz. -- 3,00      
19 35v 55 Nieuwland Baerte Michiel Meesz., weduwe (van) -- 18,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
20 46r 48 Kerkvierendeel Bouwen Meesz. -- 0,75   en Heyl Joestenz.  
21 46v 82 Kerkvierendeel Claer Cornelis Meesz., weduwe (van) -- 0,75      
22 46r 57 Kerkvierendeel Claes Meesz. -- 1,20      
23 34v 8 Nieuwland Dirck Meesz. -- 20,00      
24 38r 66 Rapenburg Dirck Meesz. -- 1,00   [not.TB: in die Blaustege]  
25 49r 63 Nicolaasgracht Dirck Meesz. -- 10,00   met zijn moeder  
26 37r 16 Rapenburg Ewout Meesz. Natschoe -- 0,60      
27 47r 15 Gansoord Heynrick Meesz. van Eyck -- 10,00      
28 46r 54 Kerkvierendeel Hillegont Heynrick Meesz., weduwe (van) -- 12,00      
29 32v 52 Wanthuis Huge Meesz. -- 34,00      
30 43r 56 Gasthuis Jacop Meesz. -- 12,00   met zijn kinderen  
31 34r 94 Hogewoerd Vranck Meesz. voller 1,00   [not.TB: Levendaal]  
32 31v 2 Wanthuis Willem Meesz. timmerman 0,75      
33 36v 25 Levendaal Wychman Meesz. -- 0,60      
34 40v 40 Over 't Hof Katryn Pieter Meynertsz., weduwe (van) -- 1,20      
35 35r 20 Nieuwland Andries Michielsz. -- 7,00   met zijn kinderen  
36 49r 71 Nicolaasgracht Roeloff Michielsz. -- 2,00      
37 37r 20 Rapenburg Willem Michielsz. -- 0,75      
38 42v 29 Gasthuis Pieter Mourijnsz. -- 6,00      
39 33r 24 Hogewoerd Truyde Mouwerynsdr. -- 0,75      
40 36r 96 Nieuwland Cornelis Ghysbrecht Mouwerynsz. -- 1,25   [not.TB: opte Vliet]  
41 34v 10 Nieuwland Frans Ghysbrecht Mouwerynsz. -- 5,00   met zijn zuster  
     

 

 

M Patroniem:N O
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 38r 80 Rapenburg Marie Nannen -- 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
     

 

 

N Patroniem:O P
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 38v 101 Rapenburg Phillips Oliviersz. -- 1,20   [not.TB: in die Nonnenstege]  
2 37v 61 Rapenburg Claes Ottenz. -- 1,50   [not.TB: in die Blaustege]  
3 44r 36 Burgstreng Cornelis Ottenz. -- 2,00      
4 49v 90 Nicolaasgracht Dirck Ottenz. -- 10,00      
5 54v 38 Overmare Landzijde Jan Ottenz. bonmeester 1,00      
6 30r 11 Wolhuis Pieter Heynrick Ottenz. -- 15,00      
     

 

 

O Patroniem:P Q
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 31r 54 Wolhuis Jan Phillipsz. stadssecretaris 0,00   was 18, verdragen jegen gemaicte rentebrieven  
2 37r 11 Rapenburg Jan Phillipsz. wagenaer 0,75      
3 42v 35 Gasthuis Willem Phillipsz. -- 0,50      
4 37r 5 Rapenburg Willem Phillipsz., idem -- 1,50      
5 34r 68 Hogewoerd Barbara Pietersdr. -- 1,00   met haar twee zusters  
6 47r 18 Gansoord Weyn Pietersdr. -- 0,60      
7 40r 2 Over 't Hof Aelwyn Pietersz. -- 9,00      
8 35r 43 Nieuwland Aernt Pietersz. Reynsburch [drapenier] 3,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
9 45r 6 Kerkvierendeel Albrecht Pietersz. Tromper -- 10,00      
10 32v 58 Wanthuis Andries Pietersz. -- 12,00      
11 31v 75 Wolhuis Claes Pietersz. droogscheerder 0,60      
12 37r 4 Rapenburg Claes Pietersz. -- 0,75      
13 44v 62 Burgstreng Claes Pietersz. schoenmaker 4,50      
14 39r 34 Zevenhuizen Cornelis Pietersz. -- 0,00   'heeft zyn goeden gevryt betalende exue of 't pontgelde'  
15 48r 9 Nicolaasgracht Cornelis Pietersz. -- 1,80      
16 32r 51 Wanthuis Dammes Pietersz. koopman 6,00      
17 46r 63 Kerkvierendeel Danel Pietersz. -- 18,00      
18 36v 15 Levendaal Dirck Pietersz. koopman 2,00      
19 45r 92 Burgstreng Dirck Pietersz. -- 0,75      
20 46v 5 Gansoord Dirck Pietersz. koopman 60,00      
21 39r 29 Zevenhuizen Dirck Pietersz. Graeff -- 6,00      
22 38r 93 Rapenburg Ewout Pietersz. de blinde -- 3,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
23 38v 100 Rapenburg Ewout Pietersz. Monck -- 4,00   [not.TB: in die Nonnenstege]  
24 34v 5 Nieuwland Eylaert Pietersz. -- 7,00      
25 52r 71 Marendorp Landzijde Florys Pietersz. -- 2,50      
26 32r 45 Wanthuis Geryt Pietersz. wantsnijder 3,00      
27 46r 67 Kerkvierendeel Geryt Pietersz. -- 13,00      
28 51r 1 Marendorp Landzijde Geryt Pietersz. -- 1,25      
29 52v 3 Overmare Rijnzijde Geryt Pietersz. vogelkoper 0,75   met zijn zoon  
30 30v 39 Wolhuis Haze Florys Pietersz., weduwe (van) -- 12,00      
31 34v 11 Nieuwland Heynrick Pietersz. -- 5,00      
32 44r 35 Burgstreng Heynrick Pietersz. bontwerker 1,00      
33 53v 1 Overmare Landzijde Heynrick Pietersz. koopman 6,00      
34 42r 11 Gasthuis Hobbe Pietersz. -- 5,00      
35 52r 60 Marendorp Landzijde Huge Pietersz. -- 1,50      
36 45v 22 Kerkvierendeel Huge Pietersz., meester -- 1,20      
37 35v 74 Nieuwland Jacop Pietersz. -- 1,20   en Jan Claesz.
[not.TB: op te Coepoortsgraft]
 
38 47r 32 Gansoord Jacop Pietersz. -- 10,00      
39 48v 50 Nicolaasgracht Jacop Pietersz. -- 0,75      
40 45r 5 Kerkvierendeel Jacop Pietersz. Tromper -- 0,00   in 1504 'ontfanck maken van zyn exye ende andere contribucien'  
41 31r 48 Wolhuis Jan Pietersz. -- 0,60      
42 33r 10 Hogewoerd Jan Pietersz. -- 0,00   pauper  
43 42r 6 Gasthuis Jan Pietersz. -- 2,50      
44 44r 32 Burgstreng Jan Pietersz. verversknecht 0,75      
45 51r 4 Marendorp Landzijde Jan Pietersz. vleeshouwer 1,80      
46 51v 34 Marendorp Landzijde Jan Pietersz. -- 0,75      
47 45r 7 Kerkvierendeel Jan Pietersz. Tromper -- 10,00      
48 36v 29 Levendaal Kerstant Pietersz. bonmeester 2,40      
49 32v 68 Wanthuis Lambrecht Pietersz. brouwer 0,60      
50 39r 33 Zevenhuizen Martyn Pietersz. -- 26,00      
51 44v 83 Burgstreng Martyn Pietersz. brouwer 10,00      
52 44v 84 Burgstreng Martyn Pietersz., weeskinderen van de 1e twee vrouwen van -- 6,00      
53 52r 73 Marendorp Landzijde Marytgen Pieter Pietersz., weduwe (van) -- 10,00      
54 43r 80 Gasthuis Paridom Pietersz. bonmeester 3,50      
55 36v 21 Levendaal Pieter Pietersz. koopman, voller 3,00      
56 49v 102 Nicolaasgracht Pieter Pietersz. -- 0,75      
57 46v 1 Gansoord Pouwels Pietersz. -- 60,00      
58 48r 6 Nicolaasgracht Quiryn Pietersz. -- 2,25      
59 49r 73 Nicolaasgracht Reyner Pietersz. -- 1,20      
60 31r 55 Wolhuis Thonis Pietersz. snijder 1,20      
61 40v 26 Over 't Hof Willem Pietersz. -- 6,50      
62 52r 57 Marendorp Landzijde Willem Pietersz. -- 0,60      
63 45r 4 Kerkvierendeel Willem Pietersz. Tromper -- 10,00      
64 36r 88 Nieuwland Wouter Pietersz. -- 0,50   [not.TB: in die Molenstege]  
65 43v 28 Burgstreng Wouter Pietersz. -- 6,00   'voir desen ende 2 voirgaende jaeren'  
66 31r 52 Wolhuis Claes Pouwelsz. -- 0,60      
67 32r 32 Wanthuis Erkenraet Willem Pouwelsz., weduwe (van) -- 1,50      
68 44r 42 Burgstreng Geertrude Symon Pouwelsz., weduwe (van) -- 6,00      
69 43v 1 Burgstreng Jan Pouwelsz. -- 12,00      
70 48r 14 Nicolaasgracht Pieter Claes Pouwelsz. -- 1,50   met zijn moeder  
71 47r 10 Gansoord Pieter Pouwelsz. -- 0,75      
72 43v 2 Burgstreng Willem Jan Pouwelsz. -- 16,00      
73 30r 10 Wolhuis Jan Aernt Pouwelsz.z. -- 6,00   met zijn kinderen  
     

 

 

P Patroniem:Q R
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 42v 49 Gasthuis Marytgen Quirynsdr. -- 0,50      
2 35r 23 Nieuwland Jacop Quirynsz. -- 0,80   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
     

 

 

Q Patroniem:R S
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 52r 62 Marendorp Landzijde Reinoud Reinoudsz. -- 7,00      
2 43v 11 Burgstreng Willem Reinoudsz. -- 10,00      
3 49r 70 Nicolaasgracht Claes Rennetsz. -- 1,50      
4 49r 74 Nicolaasgracht Dirck Rennoutsz. -- 0,75      
5 50v 55 Marendorp Rijnzijde Pieter Rennoutsz. -- 2,50      
6 53v 52 Overmare Rijnzijde Adam Reyersz. -- 0,60      
7 44r 53 Burgstreng Allert Reyersz. -- 3,00      
8 53r 25 Overmare Rijnzijde Alydt Valck Reyersz., weduwe (van) -- 0,90      
9 50r 28 Marendorp Rijnzijde Andries Reyersz. -- 0,75      
10 33v 55 Hogewoerd Clement Reyersz. bakker 0,75      
11 35v 61 Nieuwland Geryt Reyersz. -- 0,60   [not.TB: Raemstege]  
12 31v 10 Wanthuis Jacop Reyersz. schoenmaker 1,00      
13 45v 25 Kerkvierendeel Jacop Reyersz. -- 0,75      
14 53v 59 Overmare Rijnzijde Ryck Reyersz. -- 3,00      
15 44v 78 Burgstreng Pieter Heynrick Reyersz.z. -- 10,00      
16 42v 52 Gasthuis Claes Reymbrandsz. -- 2,25      
17 31r 57 Wolhuis Pieter Pieter Reymbrandsz.z. -- 36,00      
18 30v 35 Wolhuis Claes Reynersz. -- 1,50      
19 44v 70 Burgstreng Willem Reynersz. -- 16,00      
20 41r 61 Over 't Hof Bette Rippertsdr. -- 0,60      
21 48r 20 Nicolaasgracht Pieter Robbrechtsz. in Blanckenburg -- 1,00      
22 33v 56 Hogewoerd Ermgaert Roelen -- 3,00      
23 45v 43 Kerkvierendeel Baernt Roelofsz. -- 0,75      
24 35r 44 Nieuwland Geryt Roelofsz. -- 10,00   met zijn vrouw
[not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]
 
25 52r 64 Marendorp Landzijde Geryt Roelofsz. -- 1,80      
26 39r 18 Zevenhuizen Jan Roelofsz. -- 0,60      
27 52v 89 Marendorp Landzijde Jan Roelofsz. -- 4,00      
28 46r 59 Kerkvierendeel Martyn Roelofsz. -- 25,00      
29 30v 32 Wolhuis Volpert Roelofsz. -- 18,00      
30 30v 24 Wolhuis Jacop Romboutsz. -- 0,60      
31 49r 76 Nicolaasgracht Pieter Romboutsz. -- 3,00      
32 50r 22 Marendorp Rijnzijde Pieter Romboutsz. -- 0,60      
     

 

 

R Patroniem:S T
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 47v 61 Gansoord Claes Sandersz. -- 1,20      
2 38r 74 Rapenburg Hobbe Sandersz. -- 0,50   [not.TB: in die Blaustege]  
3 35v 52 Nieuwland Florys Schoutenz. -- 5,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
4 53v 56 Overmare Rijnzijde Pieter Schoutenz. -- 0,80      
5 38r 67 Rapenburg Jacop Screvelsz. -- 0,60   [not.TB: in die Blaustege]  
6 49v 92 Nicolaasgracht Willem Screvelsz. -- 4,00      
7 34r 96 Hogewoerd Jan Splintersz. voller 2,10   [not.TB: Levendaal]  
8 30v 29 Wolhuis Lambrecht Splintersz. bakker 1,20      
9 43r 82 Gasthuis Oudzier Sproncxz. bonmeester 6,00      
10 35r 35 Nieuwland Cornelie Aernt Stevensz., weduwe (van) -- 0,60   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
11 36v 13 Levendaal Steven Stevensz. -- 1,00      
12 49r 62 Nicolaasgracht Steven Stevensz. -- 1,00      
13 54r 28 Overmare Landzijde Neeltgen Symonsdr. -- 0,75   met haar zuster  
14 45r 95 Burgstreng Alydt Jacop Symonsz., weduwe (van) koopman 10,00      
15 36r 83 Nieuwland Claes Symonsz. -- 1,50   met zijn zoon [of met zijn broer Lambrecht?]
[not.TB: op te Coepoortsgraft]
 
16 40r 5 Over 't Hof Claes Symonsz. -- 1,50      
17 53r 28 Overmare Rijnzijde Cornelis Symonsz. beyerman 0,50      
18 52v 7 Overmare Rijnzijde Dirck Symonsz. Taey -- 0,60      
19 34r 95 Hogewoerd Ewout Symonsz. voller 0,90   [not.TB: Levendaal]  
20 47r 34 Gansoord Ewout Symonsz. -- 1,20      
21 35r 22 Nieuwland Geryt Symonsz. voller 1,50      
22 47r 26 Gansoord Herman Symonsz. -- 0,60      
23 30v 40 Wolhuis Jacop Symonsz. -- 84,00   met zijn zuster  
24 50r 40 Marendorp Rijnzijde Jacop Symonsz. -- 1,80      
25 38r 87 Rapenburg Jacop Symonsz. van Sonnevelt -- 9,50   'voir dit jair 1,5 ende voir de jaeren 1500 ende 1501 elck jair 4'
[not.TB: in die Nonnenstege]
 
26 52v 92 Marendorp Landzijde Lysbet Dirck Symonsz., weduwe (van) -- 0,75      
27 44v 60 Burgstreng Peynse Dirck Symonsz., weduwe (van) -- 18,00      
28 39v 76 Zevenhuizen Pieter Symonsz. -- 5,00      
29 46r 68 Kerkvierendeel Pieter Symonsz. koopman 17,00      
30 36v 19 Levendaal Pieter Symonsz. Sast -- 3,00      
31 48v 26 Nicolaasgracht Sap Symonsz. -- 0,80      
32 49r 80 Nicolaasgracht Volckert Symonsz. -- 0,60      
33 48v 33 Nicolaasgracht Wermer Symonsz. -- 9,00      
34 41r 5 Vleeshuis Willem Symonsz. -- 1,40      
35 50r 9 Marendorp Rijnzijde Willem Symonsz. brouwer 8,00      
36 37r 22 Rapenburg Geryt Symonz. -- 0,60      
     

 

 

S Patroniem:T V
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 36r 82 Nieuwland Claes Thijsz. -- 0,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
2 50r 15 Marendorp Rijnzijde Martyn Thomasz. -- 0,75      
3 39v 69 Zevenhuizen Nanne Thomasz. huikmaker 2,00      
4 31v 20 Wanthuis Cornelis Thonisz. -- 0,75      
5 34r 82 Hogewoerd Lourijs Tyelmansz. -- 1,50   [not.TB: Levendaal]  
     

 

 

T Patroniem:V W
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 54v 37 Overmare Landzijde Reyer Valckenz. bonmeester 1,00      
2 43v 8 Burgstreng Aernt Volckertsz. schipper 0,00   was 1,2, gestorven  
3 43v 9 Burgstreng Yeff Volprechtsdr. -- 1,00      
4 49v 94 Nicolaasgracht Dirck Volprechtsz. -- 0,50      
5 54r 10 Overmare Landzijde Dirck Volprechtsz. vleeshouwer 2,50      
6 54r 15 Overmare Landzijde Florys Volprechtsz. -- 6,00      
7 40r 18 Over 't Hof Cornelis Voppenz. -- 0,50      
8 46r 55 Kerkvierendeel Marytgen Claes Claes Vranckenz., weduwe (van) -- 1,00      
9 32v 76 Wanthuis Aechte Bouwen Vranckenz.z., weduwe (van) -- 1,50      
10 36v 11 Levendaal Claes Vranckenz.z. -- 0,75      
11 43v 5 Burgstreng Claes Vrankenz. -- 0,60      
12 52r 80 Marendorp Landzijde Joerden Vrankenz. -- 4,00      
13 50v 42 Marendorp Rijnzijde Willem Vrankenz. -- 3,00      
14 32v 63 Wanthuis Andries Vredricxz. -- 0,50      
15 38r 91 Rapenburg Vredrick Vredricxz. -- 1,20   [not.TB: in die Nonnenstege]  
     

 

 

V Patroniem:W Y
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 38v 9 Zevenhuizen Nanne Wiggers -- 20,00      
2 39r 41 Zevenhuizen Jacop Wiggersz. schoenmaker 0,50      
3 32v 66 Wanthuis Jan Wiggersz. slotenmaker 0,50      
4 41r 4 Vleeshuis Jan Wiggersz. schoenmaker 0,90      
5 49v 109 Nicolaasgracht Pieter Wiggersz. schipper 0,80      
6 52v 6 Overmare Rijnzijde Pieter Wiggersz. -- 1,00      
7 50v 62 Marendorp Rijnzijde Symon Wiggersz. -- 0,00   was 1,5 'in surceance tot hy comt tot beter fortune'  
8 40r 83 Zevenhuizen Joris Willeboertsz. -- 1,20      
9 48v 22 Nicolaasgracht Geertrude Willem Doe, weduwe (van) -- 1,50      
10 52r 79 Marendorp Landzijde Ewout Willemersz. -- 8,00      
11 40r 9 Over 't Hof Celie Willemsdr. -- 0,75   met haar zuster  
12 44v 81 Burgstreng Griete Willemsdr. Bolsen -- 15,00      
13 49v 5 Marendorp Rijnzijde Grietgen Willemsdr. -- 1,00      
14 30v 25 Wolhuis Adriaen Willemsz. 't Hart -- 10,00      
15 35r 19 Nieuwland Aernt Willemsz. voller 1,35   'voir desen ende voirgaende jaeren ende dair mede hy guyt gelaten wordt, pauper'  
16 50v 72 Marendorp Rijnzijde Baernt Willemsz. -- 0,80      
17 44r 47 Burgstreng Bouwen Willemsz. van Warmond -- 36,00      
18 36v 1 Levendaal Claes en Jan Willemsz. Goelt -- 0,50   'hoir moeder en Alydt hoir dochter'  
19 30v 22 Wolhuis Claes Willemsz. -- 0,80      
20 32v 64 Wanthuis Claes Willemsz. droogscheerder 1,50      
21 35r 24 Nieuwland Claes Willemsz. -- 16,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
22 48v 24 Nicolaasgracht Claes Willemsz. verver 1,00      
23 48v 29 Nicolaasgracht Claes Willemsz. warmoesman 0,75      
24 52v 83 Marendorp Landzijde Claes Willemsz. vleeshouwer 8,00      
25 32r 40 Wanthuis Clement Willemsz. -- 8,00      
26 48v 54 Nicolaasgracht Cornelis Willemsz. wever 0,00   was 0,6 pauper  
27 49r 65 Nicolaasgracht Cornelis Willemsz. -- 1,20   met zijn moeder  
28 43r 75 Gasthuis Dammes Willemsz. Spronc koopman 15,00      
29 45r 10 Kerkvierendeel Danel Willemsz. -- 2,25      
30 46r 50 Kerkvierendeel Dirck Willemsz. koeman 2,00      
31 46v 89 Kerkvierendeel Dirck Willemsz. bonmeester 2,40      
32 45r 11 Kerkvierendeel Ewout Willemsz. Dobben -- 0,00   was 6, 'in surceance tot hy comt tot beter fortune'  
33 43r 68 Gasthuis Geryt Willemsz. talman 3,00      
34 48r 2 Nicolaasgracht Geryt Willemsz. schuitenmaker 1,50      
35 50v 57 Marendorp Rijnzijde Geryt Willemsz. schout van Koudekerk 2,00      
36 42v 45 Gasthuis Heynrick Willemsz. timmerman 0,60      
37 43r 66 Gasthuis Huge Willemsz. brouwer 16,00      
38 51r 7 Marendorp Landzijde Hugge Willemsz. -- 2,50      
39 39r 28 Zevenhuizen Jacop Willemsz. waerdein 36,00      
40 48v 41 Nicolaasgracht Jacop Willemsz. -- 2,00      
41 48v 53 Nicolaasgracht Jacop Willemsz. -- 3,50   en zijn zoon Reymbrand met twee weeskinderen  
42 49r 75 Nicolaasgracht Jacop Willemsz. veenman 1,50      
43 53v 45 Overmare Rijnzijde Jacop Willemsz. veenman 1,20      
44 33v 65 Hogewoerd Jan Willemsz. bogenmaker 0,75      
45 36v 12 Levendaal Jan Willemsz. -- 0,75      
46 39r 26 Zevenhuizen Jan Willemsz. -- 2,25      
47 39v 55 Zevenhuizen Jan Willemsz. snijder 2,00      
48 42r 22 Gasthuis Jan Willemsz. ketelboeter 0,60      
49 42v 34 Gasthuis Jan Willemsz. -- 0,60   met zijn zoon Geryt  
50 42v 40 Gasthuis Jan Willemsz. -- 1,25      
51 47v 43 Gansoord Jan Willemsz. brouwer 2,00      
52 49r 82 Nicolaasgracht Jan Willemsz. -- 0,80      
53 43v 21 Burgstreng Jan Willemsz. de Bruyn -- 12,00      
54 36v 3 Levendaal Jan Willemsz. van Zessen -- 0,80      
55 49r 61 Nicolaasgracht Katryn Jan Willemsz., weduwe (van) -- 2,00   met haar dochter  
56 51r 13 Marendorp Landzijde Lambrecht Willemsz. -- 1,00      
57 51r 75 Marendorp Rijnzijde Lourijs Willemsz. bonmeester, pottenbakker 2,50      
58 38v 98 Rapenburg Margriet Jacop Willemsz., weduwe (van) -- 3,00   met haar dochter
[not.TB: in die Nonnenstege]
 
59 42v 43 Gasthuis Marytgen Heynrick Willemsz., weduwe (van) -- 0,60      
60 49r 85 Nicolaasgracht Mees Willemsz. -- 1,00   met twee weeskinderen  
61 43v 12 Burgstreng Pieter Willemsz. -- 1,00      
62 49r 87 Nicolaasgracht Pieter Willemsz. -- 1,20   met een weeskind  
63 51v 48 Marendorp Landzijde Pieter Willemsz. verversknecht 0,75      
64 52r 63 Marendorp Landzijde Pieter Willemsz. -- 0,00   was 0,75 pauper  
65 50v 69 Marendorp Rijnzijde Ryck Willemsz. schipper 1,60   met zijn 'moeye'  
66 35v 60 Nieuwland Symon Willemsz. -- 1,20   [not.TB: Raemstege]  
67 44r 48 Burgstreng Symon Willemsz. -- 3,00      
68 44v 87 Burgstreng Willem Willemsz. goudsmid 6,00      
69 45r 89 Burgstreng Willem Willemsz. meekoper 22,00   met zijn weeskinderen  
70 47v 40 Gansoord Willem Willemsz. brouwer 54,00      
71 35v 50 Nieuwland Willem Willemsz. [Willevader] -- 25,00   [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr]  
72 37r 10 Rapenburg Cornelis Wittenz. molenaar 2,25      
73 36r 84 Nieuwland Jan Wolbrantsz. -- 0,90   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
74 37r 21 Rapenburg Jan Wolfertsz. -- 1,50      
75 45v 14 Kerkvierendeel Jan Wormboutsz. -- 1,50      
76 40r 10 Over 't Hof Alydt Woutersdr. -- 1,00      
77 39v 59 Zevenhuizen Claes Woutersz. schrijnmaker 10,00      
78 47r 8 Gansoord Claes Woutersz. -- 0,75      
79 51r 76 Marendorp Rijnzijde Claes Woutersz. bonmeester 2,00      
80 44r 46 Burgstreng Cornelis Woutersz. bakker 3,00      
81 32v 53 Wanthuis Dirck Woutersz. bakker 24,00      
82 42v 51 Gasthuis Dirck Woutersz. -- 1,00      
83 40v 31 Over 't Hof Geertrude Allert Woutersz., weduwe (van) -- 18,00      
84 33v 66 Hogewoerd Jan Woutersz. -- 0,75      
85 45r 97 Burgstreng Jan Woutersz. bonmeester, bakker 10,00      
86 35r 26 Nieuwland Mees Jan Woutersz. -- 12,00   [not.TB: d'oestzyde van die plaetse]  
87 46r 53 Kerkvierendeel Thonis Woutersz. -- 1,00      
88 40r 6 Over 't Hof Thyman Woutersz. -- 2,00      
89 53v 62 Overmare Rijnzijde Willem Woutersz. bonmeester 1,00      
90 50r 26 Marendorp Rijnzijde Willem Claes Woutersz.z. -- 0,75      
91 32v 62 Wanthuis Vredrick Wynaertsz. -- 0,50      
     

 

 

W Patroniem:Y Z
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 52r 69 Marendorp Landzijde Byen Yemansz. -- 0,60      
2 33r 11 Hogewoerd Dirck Ysbrantsz. droogscheerder 0,75      
3 54r 25 Overmare Landzijde Jan Dirck Ysbrantsz.z. -- 3,00      
     

 

 

Y Patroniem:Z A
  Fol Nr Bon Naam Beroep £ Bedrag   Info  
1 38r 79 Rapenburg Zoete Zegers -- 0,75   [not.TB: in die Blaustege]  
2 31r 59 Wolhuis Cornelis Zegersz. -- 0,75      
3 32r 24 Wanthuis Cornelis Zieriksz. -- 6,00      
4 37r 7 Rapenburg Jan Zybenz., idem -- 0,00   was 1,5 pauper  
5 35v 69 Nieuwland Bouwen Zyvertsz. voller 1,50   [not.TB: op te Coepoortsgraft]  
6 37r 15 Rapenburg Ysbrant Zyvertsz. -- 0,75      
     

Publicatie Auteur Home
Belasting 1502
Lening 1508
Tim Bisschops
Antwerpen 2008
www.oudleiden.nl