GERRIT JACOB

 

Previous PageHome PageNext Page


GERRIT JACOB

ovl. voor 11 aug. 1422 (Hoek, 'Domproostdij', 9).

functie:

homan van het Wolhuisvierendeel 1392 (Secr. 84 f. 271).

landbezit:

* 15 mei 1391 ½ van 6 morgen land te Achthoven, onder Leiderdorp, leen van de Domproostdij te Utrecht (Hoek, 'Domproostdij' 9).

* 25 morgen land in de Waard te Leiderdorp, samen met Claas Renger bezeten, verm. 23 aug. 1406 (Ke. 493 f. 11-12).

* een erf in St. Pietershoeve, tussen Molengracht en Nieuwe Vollersgracht, verm. vanaf 1398-99 (323 (1) f. 7 en volgende rek.).

* 3 erven ald., achter op de gracht, verm. 1398-99; bouwde er een huis (323 (1) f. 7 en volgende rek.). Een van de genoemde erven wordt reeds 4 jan. 1393 verm. (W. 428 f. 98).

* 9 sep. 1407 1 morgen land tussen Doeswatering en Rijn te Leiderdorp, gekocht van mr. Jacob Simon Frederiksz. (Ke. 493 f. 86).

rentebezit:

* 5 aug. 1399 1 £ pay. op 1 morgen land te Voorschoten, 16 dec. 1409 overgedragen op St. Catharinagasthuis (Ga. 455 f. 73v.).

* 1405 13 Eng. nobel lijfrente t.l.v. de stad, samen met zijn vrouw bezeten, losbaar met 100 nobel (Secr. 80 f. 68v., Secr. 513 f. 18).

varia:

pachtte 1399-1400 de strijkerij te Leiden (Rek. Lei., I 90), 1412-13 de hal en de Schotse vellenaccijns (Ibidem, 216 en 220).

familie:

tr. Clemeynse Dirk Foytgensdr.; getocht aan 6 morgen te Achthoven, Leiderdorp 3 nov. 1409 (Hoek, 'Domproostdij', 9). Zij bezat sinds 1405 een lijfrente van 13 Eng. nobel op de stad Leiden, samen met haar man (zie hoger). Was 1412-13 bovendien in het bezit van 6 nobel 9 groten en 6 nobel lijfrente ten laste van de stad (Secr. 513 f. 19v. en 22v.). Dochters:

1. Alijd

ovl. na 11 aug. 1422 (Hoek, 'Domproostdij', 9).

2. Margriet

ovl. na 31 mrt. 1439, tr. Jacob Florisz. van Zonnevelt (Hoek, 'Domproostdij', 9; zie Paedse).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl