vorige Buurt: 151.Vossenburg 152. Noord Duizendvrezen volgende Buurt: 155.Oost Mare

 

133. West Koeëind   135. Nieuw Vredenburg   136. Oud Vredenburg   138. Nazareth   141. Noord Bouwelouwensteeg   142. Zuid Bouwelouwensteeg 
(Klik voor andere kaart) 143. Vossenwal   144. Noord Hooglandsekerksteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg 
(Klik voor andere kaart) 146. Vollersrijk   147. Abcouder Vossenrijk   151. Vossenburg   152. Noord Duizendvrezen   154. Rodenrijk 
(Klik voor andere kaart) 155. Oost Mare   158. West Mare   163. Oost Vrouwenkamp   183. Groeneveld   184. Weidenwijk   185. Reinewei   186. Reinegom   187. West Vogelrijk   188. Oost Vogelrijk   189. Baronie van de Schuur   190. Noord Coleveld   192. Breekhoven   193. Nieuwgesticht   194. Merenrijk   195. Lusthof   196. Kouwenhoven   197. Rijk der Overbatavieren   198. Rijk der Nederbatavieren   199. Singelsoord   207. Fockersrijk  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende aen de noortsijde van de Miraeckelsteech (die bij Mr. Lieven van de Cruyce genaemt wert St. Annenstrate) mitten houc van dien / oostwaerts aen loopende tot Jan Vossenstege / ende voorts den houck om de westsijde van dien noortwaerts aen tot aen der vesten / eyndende aen de Zacksloot / te zamen belopende huysen of cameren xlvij.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 11 vso, 14-05-1609)

begrijpende de huysen aen de westsijde van de Jan Vossenstege / beginnende aen de nedergelyde walle / zuytwaers lopende tot aen de Claesstege / den houck aldaer om / de noortsijde langs tot aen de St. Annenstrate ofte anders genaemt de Miraeckelstege / ende begrijpende de oostsijde van dezelve.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 19 vso, 06-02-1614)

begrijpende de huysen aen de westsijde van de Jan Vossensteech / beginnende aen de oude nedergeleyde walle / ende zuytwaers aen lopende tot aen de Claesstege / den houck om langs de noortsijde van de zelve Claesstege / tot aen de St. Annenstraet, anders genaemt de Miraeckelsteech.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 28, 23-06-1616)

Geschiedenis:

Op 14-05-1609 ontstaan als afsplitsing van de buurt Jan Vossenrijk.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 11 vso)

In 1614 verzoeken de geburen dat de gebouwde en nog te bouwen huizen aan de Oude Vest tussen de Janvossensteeg en de St. Annensteeg (nu de Mirakelsteeg) bij de buurt worden gevoegd, omdat deze te klein en te onbeduidend is om de begrafenisplichten goed uit te voeren. Het Gerecht antwoord een en ander in overweging te zullen houden totdat alle erven zullen zijn bebouwd. In 1620 besluit het Gerecht echter om de huizen aan de Oude Vest tussen de Janvossensteeg en de Mirakelsteeg met de woningen tussen de Mirakelsteeg samen te voegen tot de nieuwe buurt Vossenburg.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 21 vso - 22, 30-10-1614, fol. 48, 16-07-1620 en inv. nr. 52 fol. 196 - 196 vso, 07-07-1616, zie ook St. Annenrijk)

In 1660 wordt de buurt vergroot met vier huizen in de Knoopmakerspoort, afkomstig van de buurt St. Annenrijk.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 107 vso, i.m. 19-08-1660)

Buurtheer Isaac Sacleu, 84 jaar en heer van Noort Duyzenden Vreezen verzoekt en verkrijgt ontslag wegens ouderdom.

(SA II inv. nr. 135 fol. 209, 03-12-1778)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Vreckun, Gerrit Jansz. van - 24-01-1610 1 v *
Burchgrave, Jacob (de) - 06-02-1614 2 v *
Adriaensz., Eeuwout - 30-10-1614 1 v  
Breusegem, Christoffel van - 23-06-1614 1 *
Sluyter, Anthonis Jansz. - 25-01-1624 1 *
Willemsz., Samuel - 08-01-1626 1 v  
Carre, Pieter - 21-06-1629 1 *
Vermeer, Samuel Willemsz. - 04-09-1653 1 *
Veranneman, Jan - 10-04-1654 3  
Bois, Franchois du - 15-12-1661 1  
Piteyn, Nicolaes - 10-11-1667 1 v  
Venendael, Ary Govertsz. - 10-01-1669 1 +? *
Veranneman, Pieter - 02- ? -1675 1 ? *
Marckens, Willem - 15-10-1676 2 +? *
Oudendorp, Cornelis van - 09-11-1678 1  
Vogel, Tielman de - 14-05-1682 1 v  
Vogel, Pieter de - 21-06-1685 3 ? *
Catoor, Pieter - 06-04-1690 3  
Kleinenbergh, Aernout - 11-10-1696 2  
Sanger, Isack de - 18-11-1706 1  
Hemerick, Jacob - 31-07-1721 1 v  
Maartense, Dirk - 16-02-1741 1  
Sacleu, Isaac - 02-03-1752 1 o *
Verstraaten, Jan - 21-01-1779 1  
Maartense, Dirk - 27-04-1780 1  
Vijfftien, Abraham - 19-02-1789 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl