BETERWILLEN

 

Previous PageHome PageNext Page


BETERWILLEN

I. HEER JAN BETERWILLENZ

(PETER WILLEMSZ.)

ovl. op 30 nov. 1388, begr. St. Pieterskerk (Ke. 415 f. 29v.).

functie:

vicaris van Hoogmade; verm. als zodanig vanaf 29 dec. 1367 (Ke. 415 f. 29v.); vanaf 7 jan. 1376 tevens verm. als kapelaan van Monster (Ke. 493 f. 65v.).

landbezit:

zijn erfgenamen zijn belenders te Esselikerwoude (16 sep. 1389; Ga. 455 f. 25).

rentebezit:

* 23 dec. 1336 1 £ g.g. op een huis en erf te Leiden, 5 okt. overdracht door hem (Ga. 455 f. 67v.).

* 8 feb. 1337 5 s.g.g. op een huis en erf te Leiden (W. 428 f. 64).

* 11 jan. 1341 1 £ g.g. op een huis en erf te Leiden (ibidem).

Beide laatstgenoemde renten 10 nov. 1388 door heer Jan overgedragen aan de H. Geest (W. 428 f. 64).

* 29 dec. 1367 10 s.g.g. op een huis en erf aan het Hogeland; overdracht 30 okt. 1369 aan St. Pancraskapittel (Ke. 415 f. 29v.).

schenking:

liet 10 s. na aan St. Pancraskapittel (Ke. 415 f. 29v.).

varia:

20 nov. 1372 getuige bij het testeren door heer Pieter die Hoesche (Ke. 493 f. 31v.), hetzelfde 20 apr. 1377 bij Claas van Bleyswic (Ke. 493 f. 30).

familie:

zoon van Jan Beterwillen, ovl. voor 23 dec. 1336 (Ga. 455 f. 67v.) en van Katrijn, ovl. na 11 jan. 1341 (W. 428 f. 64). Jans weduwe woonde te Leiden (Ga. 455 f. 67v. en W. 428 f. 64). Jan Beterwillen is vermoedelijk identiek met de Hanne Beterwillen die 1317 10 s. kamphuur voor land te Noordwijk betaalde aan de grafelijkheid en 1334 borg stond toen Lambrecht Jacobsz. de nedertiende van Aarlanderveen kocht (Hamaker, Rek. Holl., I 21 en 165). Broer van heer Jan: Jacob Jan Beterwillenz.; trad 23 dec. 1336 op als getuige van zijn broer heer Jan (Ga. 455 f. 67v.). Zoon (bij een dr. van Jan Zwaluwairt, zie ald. en vgl. o.m. Ke. 418 f. 97v.):

II. AARND HEREN JANSZ.

ovl. voor 5 dec. 1414 (Ke. 416 f. 53v.).

functie:

kerkmr. van St. Pancras 1402-03, 1406-07.

beroep:

bakker (1406-09, Secr. 1381 f. 22v.), deed aan turfwinning (zie landbezit).

huisbezit:

een huis en erf tussen Molengracht (thans Doezastraat?) en Nieuwe Vollersgracht (thans St. Jacobsgracht?), gehuurd van St. Pieterskerk, verm. sinds 1398-99, 1403-04 verkocht (Ke. 323 (1) f. 7 en volgende, Ke. 323 (6) f. 17 en 9v.).

landbezit:

* 19 aug. 1375: een stuk land te Zoeterwoude nabij Rodenburgerlaan aan de Rijn, leen van Poelgeest. Tochtte daaraan zijn vrouw Geertruud (Hoek, 'Rept. Poelgeest', 197, vgl. DuO. 1978 f. 18 en v.).

* 16 aug. 1389 2½ morgen te Esselikerwoude na overdracht door zijn oom heer Aarnd Zwaluwairt (Ga. 455 f. 25, vgl. ook Ke. 418 p. 38).

* 2 morgen 5 hond 36 roeden veenland, samen met Willem Borts erfgenamen bezeten, belast met grafelijke erfpacht en lastgeld, verm. 16 juli 1394 (GvH. 228 f. 133).

rentebezit:

* 6 mrt. 1399 1 £ pay. op een huis en erf aan de Hooigracht, gekocht van de grootmoeder van zijn 2e echtgenote en door zijn weduwe en dochter 5 dec. 1414 aan St. Pancraskapittel overgedragen (Ke. 416 f. 53v.).

* 18 p.g.g. met houde en 1 £ pay. op een huis en erf te Leiden (verm. 21 sep. 1404, RA. 50 f. 47v.).

* 9 sep. 1407 een pandbrief van 15 s.pay. op een huis en erf ald. (RA. 50 f. 98).

* 24 juli 1408 30 Eng. nobel op een huis en erf ald., 6 apr. 1410 afgeschat (RA. 50 f. 47v.).

* 3 s.g.g. met houde op een huis en erf ald., 13 dec. 1411 afgeschat, m.u.v. de inbegrepen rente met houde (RA. 50 f. 119).

borgstelling:

* 16 okt. 1367 Jan Claas Gerrit Doedenz.z. (Secr. 19 f. 12).

* 10 juni 1370 IJsbrand Willemsz. (Secr. 19 f. 22).

* 10 nov. 1382 Gerrit Jansz., van Zwammerdam (Secr. 19 f. 59).

* 8 okt. 1383 Jan Everardsz. (Secr. 19 f. 61).

* 1 feb. 1399 Jacob Gerrit Jansz.z. (Secr. 19 f. 111).

familie:

tr. 1e Fye; tr. 2e Geertruud Everardsdr., ovl. 26 okt. 1427 (Ke. 418 f. 97v.; 416 f. 77v.). Grootmoeder van de laatste was Alijd Jan Philipsz., verm. 6 mrt. 1399 (Ke. 416 f. 53v. en 77v.). Geertruud bezat met Aagte Pieter Willem Tedenz.z.'s vrouw 1412-13 een lijfrente van 2 nobel en 43 groten t.l.v. de stad (Secr. 513 f. 20v.). Dochter:

1. Geertruud

verm. 5 dec. 1414 en 17 mei 1424 (Ke. 416 f. 53v. en Ga. 1003).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl