vorige Buurt: 157.Rode Steen 159. Oost Mariënburg volgende Buurt: 160.Hartenburg

 

64. St. Catharinarijk   65. Kranenburg   66. Steinenburg   67. Rome   68. Paltsgraafschap op de Rijn   69. Oost Kerstenrijk   70. Constantinopolen   73. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 78. Graafschap Prily (Koevoet)   80. West Kerstenrijk   85. Klein Egypte   86. Burgstreng   87. Klein Mariënburg   88. St. Hubert   89. Rijnenburg   91. Mozes   92. Hof van Rusten   93. Boterbuurt   94. Bisdom van Napels   95. Woud zonder Genade   96. Buitenduin   97. West Woudfriezen 
(Klik voor andere kaart) 98. Oud Tuil naar Binnen 
(Klik voor andere kaart) 99. Vredenrijk   100. West Tuil   106. Groenendaal 
(Klik voor andere kaart) 136. Oud Vredenburg 
(Klik voor andere kaart) 137. Oost Ossenland   139. West Ossenland   140. Klein van Macht   142. Zuid Bouwelouwensteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg   146. Vollersrijk 
(Klik voor andere kaart) 148. Vosserschagen   149. Oud Barbarije   150. Klein Barbarije   152. Noord Duizendvrezen 
(Klik voor andere kaart) 153. St. Annenrijk   154. Rodenrijk   156. Claas Jan Vossenhoek   157. Rode Steen   159. Oost Mariënburg   160. Hartenburg   161. Mariënborg   162. Mariënrijk   163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende opten Rijn opten houc van de Goe Gerriddensteech / lopende denselven Rhijn langs oostwaerts aen / ende omschrinckelende de westzijde van de corten Maren / voorts de zuytzijde van de Haerlemmerstraet tot aen het houckhuys van seecker steechgen toebehoorende het selve huys Adriaen Jansz. van Staveren, schepen / voorts overspringende aen de noortsijde van Haerlemmerstraet / begrijpt de Spijckerboorsteech ten wederzijden / ende lopende de voors. Haerlemstraet langs tot aen de Marenbrugge.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 100, 22-08-1630)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout zou er ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553) al sprake zijn geweest van een buurt Oost Marienborch. De ligging van deze buurt wordt omschreven als: Oost Marienborch no. xlvij / begint van 't huys daer Willem Dirxz. van Tetroede plach te woonen / naer de Marenbrugge toe / mit de Vrouwensteech aen beyden zijden / eyndende mit 't huys daer Jan de Cruymen plach te woonen / plach te hebben huysen of cameren 22. Deze buurt - die o.m. de Vrouwensteeg omvatte - was dus groter dan het latere Oost Mariënburg. Zie ook de buurt Mariënborg.

(SA II inv. nr. 1220)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Maes, Claes Cornelisz. van der - ¹ 19-08-1599 4  
Leeuwen, Frans Adriaensz. van - 24-07-1603 1 *
Deyman, Jan - 22-08-1630 1  
Drijver, Pouwels Jansz. den - 15-11-1635 2 v  
Kerchem, Willem van - 19-03-1648 2  
Andriesz., Abraham - 25-07-1657 2  
(Cempen), Jan Heyndricksz. (van) - 13-07-1667 1 *
Snell, Pieter - 25-09-1670 1 v  
Assendelft, de Ed. Pieter Claesz. van - 10-07-1679 1 *
Muylenburch, Rhené van - 04-08-1682 2  
Landa, Abraham - 15-04-1706 1  
Hoppesteyn, Dr. Johannes - 07-11-1735 1  
Bogaard, Jan Isaacz. van den - 11-10-1742 2  
Ange, Josue l' - 10-01-1760 1 o  
¹ SA II inv. nr. 5112 fol. 107 vso - 108        

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl