vorige Buurt: 26.St. Jacobsrijk 27. Nieuw Compostel volgende Buurt: 28.Galicië

 

11. ´t Nieuwe Rijk van Pallas 
(Klik voor andere kaart) 19. Land van Belofte   20. West Vliet   21. Oost Vliet   22. Koeieneiland   23. Koeienfort   24. Koeienstein   25. Nieuwland   26. St. Jacobsrijk   27. Nieuw Compostel   28. Galicië   29. Knotterveld   30. Oosterlingplaats   31. Nieuw Oostenrijk   32. Korte Hoefstraat   33. Huis te Brem   34. West Zijtgracht   35. Zuid Brem   36. Luchtenburg   37. Vluchtenburg   38. Kaarskorf   39. St. Barbarenrijk   40. St. Joris   41. Middel Kaarskorf   42. Koenekoop   43. Krauweldaal   45. Kikkenburg   60. Gerestein 
(Klik voor andere kaart) 70. Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 71. Oost Blik op de Aaszak   72. Keizerrijk van Constantinopolen   73. Witsermouw   74. de Boomgaard   81. Zevenhuizen 
(Klik voor andere kaart) 82. Heren - en Salomonstraten   83. Oost Friesland   84. West Blik op de Aaszak   90. Zwaansoord   91. Mozes 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende in de middel Raemstege mit de huysen van Jan Willemsz. cramer in de iij Mollen / ende in hem begrijpende de huysen aen de oostzijde totter wallen toe / ende de halve oude Hoefstrate / eyndende aen de noortzijde mit 't huys van Franchois van de Broucke / ende beginnende aen de zuytzijde mit 't huys van Pr. Prsz.. Spec (?) / weder beginnende aen de westzijde van de graft (....) af tot de lange Raemstege / eyndende mit 't laetste huys van Stijn Gerytsdr., Andries Prsz. (...) wedue ende zulx in hem begrijpende de halve Kijfhoucstrate (?) / eyndende aen de zuytzijde mit 't huys van Pr. Gosescher (?) ende weder beginnende aen de zuytzijde mit 't laatse huys van Adr. Prsz. van de Werff

(SA II inv. nr. 1216 fol. 6, i.m. 29-08-1596)

beginnende aen de zuytsijde van de Middelsraemstege mette huysen van Jan Willemsz. 's weduwe / lopende westwaerts aen / de houck om langs de oostsijde van de St. Jacobsgraft tot aen de Vest / in hem begrijpende aldaer de helfte van de Oude Houfstraet / eyndende aen de noortsijde met 't huys van Pieter Prsz. Speck / ende beginnende aen de zuytsijde met 't huys van Baeltgen Cornsdr., wede. van Corns. Adrieaensz. schuytvoerder / ende beginnende weder aen de westsijde van de graft aen de Vest / loopt noortwaers aen tot aen de lange Raemstege / ende eyndet in dezelve met 't laetste huys van Christina Gerritsdr. / mede in hem begrijpende aldaer de halve Kijffhoufstraet / te weten aen de zuytsijde eyndende met 't huys van Pieter Goodtschalk / ende weder beginnende aen de noortsijde mit het laetste huys van Adriaen Prsz. van der Werff.

(SA II inv. nr. 1216, fol. 12 - 12 vso, 30-07-1609)

Geschiedenis:

Het gebied dat thans wordt begrensd door Doezastraat, Raamsteeg, Korevaarstraat en Jan van Houtkade was tot het eind van de 16e eeuw onbebouwd raamland. Wanneer de grond in 1595 voor woningbouw wordt bestemd, rekenen de nieuwkomers zich tot de al bestaande buurt van de St. Jacobsgracht en assisteren zij als vanzelfsprekend bij de begrafenissen sonder eenige commocie te maecken. Dat verandert wanneer de heer van St. Jacobsrijk, Claes Govertsz., overlijdt. De geburen van de Oude St. Jacobsgracht gaan sindsdien hun eigen gang met uitsluiting van de bewoners aan de Nieuwe St. Jacobsgracht. De laatsten klagen dat zij zelfs niet op de buurtvergaderingen worden gedoogd, laat staan bij het helpen begraven van hun doden. Ook negeren de bewoners van de Oude St. Jacobsgracht de oproepen van de nieuwgehuisden om bij hun begrafenissen de helpende hand te bieden. Overigens lijkt zich een soortgelijke situatie voor te doen bij de buren van het nabij gelegen Nieuw Oostenrijk. Om die reden verzoeken de bewoners van de Nieuwe St. Jacobsgracht om zelf een buurt te mogen vormen, vergezeld van een voorstel waarin de begrenzingen staan vermeld. Op 29-08-1596 stemt het Gerecht toe en gaat tevens akkoord met de voorgestelde afpaling van de nieuwe buurt. Oorspronkelijk heette de buurt Nieuwe St. Jacobsgracht, maar vanaf 1606 is uitsluitend sprake van Nieuw Compostel (zie ook 'Buurthouden', pag. 94).

(SA II inv.nr. 48 fol. 43 - 43 vso, 29-08-1596)

In 1606 wordt in verband met de benoeming van een nieuwe buurtheer een uitgebreide voordracht gedaan. Jan Gerytsz. molenaar, Maerten Rosee saaitrapier en Marcus de Wit baaidrapier krijgen resp. 21, 17 en 9 stemmen van hun buren. Frans Cornelisz. van Tette timmerman en Antonis Pietersz. eveneens timmerman ieder 7 stemmen, Tyman Willemsz. en Jan de Hane elk 2 stemmen, terwijl Eewout Joostensz. en Willem Aerntsz. ieder slechts 1 stem krijgen.. In dit geval volgt het Gerecht de voordracht van de buurt en wordt Jan Gerytsz.tot heer der gebuurte benoemd.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 8 vso, 16-02-1606)

In 1647 verzoeken de gemeene gebuyren aan de westzijde van de St. Jacobsgracht tussen Raamsteeg en Kijfhoefstraat het stadsbestuur om bij het vernieuwen van de platingen minstens één van twee trappen naar het water te handhaven. Het Gerecht stemt toe, mits de buren de aanlegkosten en het onderhoud voor gezamenlijke rekening nemen.

(SA II inv. nr. 67 fol. 278 vso, 04-07-1647)

Andries Hennion, heer van Nieuw Compostel, verzoekt en verkrijgt ontslag wegens ouderdom en steeds ernstiger wordende doofheid.

(SA II inv. nr. 130 fol. 198, 08-12-1769)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
(Codye), Jan Pietersz. - 29-08-1596 2 v? *
Gerytsz. Jan - 16-02-1606 1 v  
Immerseel, Willem Arentsz. van - 30-07-1609 1 *
Lenseel, Isaack van - 12-06-1659 1  
Wullaert, Jacob - 17-10-1669 1 *
Baethout, Gerrit - 22-08-1680 - *
Reviere, Abraham de - 01-11-1691 3  
Havere, Jahannes - 09-11-1719 3 *
Boudewijn, Isaac - 25-05-1730 1  
Chattel, Philip du - 07-06-1742 1 ? *
Hennion, Andries de - ? ? o *
Sauvage, Jan des - 14-12-1769 1  
Wareman, Gerrit - 23-09-1779 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl