44. Vesthoek volgende Buurt: 46.Oost Kaarskorf

 

37. Vluchtenburg 
(Klik voor andere kaart) 41. Middel Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 43. Krauweldaal 
(Klik voor andere kaart) 44. Vesthoek   45. Kikkenburg 
(Klik voor andere kaart) 46. Oost Kaarskorf   47. Spillenburg   48. Zwaanswijk   49. Houtenburg   50. Bolwerksoord   51. Staveren   52. Pietershoek   53. Pakkenburg   54. Hofbuurt   55. Kraaienstein   56. Hanenburg   57. Kraaienvest   58. Gorstenburg   59. Haverenburg   60. Gerestein   101. Gansoord   112. Zuid Rode Zee 
(Klik voor andere kaart) 130. Rijnewaard 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

begrijpende de huysen aen wedersijden van de Vrouwenstege opte Hogewoert staende / aen de westsijde beginnende mettet huys van Ferdinand van de Staer / ende eyndende mettet huys van Jan Buys, metselaer / aen de oostsijde daertegensover beginnende mettet huys van de wede. van Jan Aerntsz., witmaker / ende de stege (...) eynde uyt, lopende den houck om langs Levendael tot aen de Wyelmakersstege / begrijpende mede de huysgens van Jacob Aertsz. Spruyt in de gange aldaer staende.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 38 - 38 vso, 21-09-1617)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: 't Vrouwenland no. vij / Begint aen de Hogewoert / eynt aen Levendael / plach te hebben huysen of cameren 17.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 12)

In 1602 klagen de buren van Vrouwenland (van de naam Vesthoek is pas in 1617 sprake) dat hun buurt niet groter is dan de Vrouwensteeg aan weerszijden en dat zij bij vermeerdering van sterff den anderen qualic zouden connen helpen. Het Gerecht komt de bewoners tegemoet door huizen aan het Levendaal tussen de Vrouwensteeg en de Koenesteeg van de buurt Kikkenburg af te nemen en bij Vrouwenland te voegen. Uit de omschrijving van 1617 wordt daarover echter met geen woord gerept en zou de buurt zich op het Levendaal vanaf de Vrouwen- of Varkensteeg slechts (oostwaarts) uitstrekken tot de Wielmakersteeg.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 4, 07-11-1602)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Thonisz., Symon - <21-09-1617 ? v *
Croys, Robbert de - 21-09-1617 4 *
Buytentuyn, Joris Gerytsz. van - 02-03-1632 1  
Rutsiger, Pieter - 21-05-1639 2 *
Knotter, Gerrit Jansz. - 19-04-1650 1 v  
Voorde, Abraham van de - 20-11-1653 1 v  
Halteren, Jacob van - 30-11-1679 3 v  
(Egge), Willem Willemsz. van - 21-06-1680 2 v *
Lanoy, Flip - 01-07-1694 4 v  
Klinckhamer, Jan - 23-02-1702 1 v  
Monde, Jan der - 15-05-1704 4 v  
Kolijn, Johannes - 04-06-1711 1 v  
Koyman, Cornelis - 19-07-1725 1  
Betram, Isaac - 05-03-1750 1 v  
Rosen, Hendrik - 09-05-1765 2 v  
Rozendaal, Gerrit - 30-04-1772 1 v  
Buys, Jacobus - 10-04-1783 1 v  
Buys, Cornelis - 15-02-1785 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl