vorige Buurt: 52.Pietershoek 53. Pakkenburg volgende Buurt: 54.Hofbuurt

 

37. Vluchtenburg 
(Klik voor andere kaart) 41. Middel Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 43. Krauweldaal 
(Klik voor andere kaart) 44. Vesthoek   45. Kikkenburg 
(Klik voor andere kaart) 46. Oost Kaarskorf   47. Spillenburg   48. Zwaanswijk   49. Houtenburg   50. Bolwerksoord   51. Staveren   52. Pietershoek   53. Pakkenburg   54. Hofbuurt   55. Kraaienstein   56. Hanenburg   57. Kraaienvest   58. Gorstenburg   59. Haverenburg   60. Gerestein   101. Gansoord   112. Zuid Rode Zee 
(Klik voor andere kaart) 130. Rijnewaard 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

behelsende de huysen in den taerling N VIII tusschen de oost- en zuytdelyxte Binnenvestgraft /Rhijnstraet / en Levendael.

(SA II inv. nr. 1217 fol. 87 vso, 04-07-1664)

sal bestaen uyt de huysen staende ten wedersijde van de Gorstraet tusschen de Rhijnstraet ende Packhuysstraet / de huysen aen de oostzijde van de Rhijnstraet tusschen de Gorstraet en 't Levendael / de huysen aen de zuytzijde van het Levendael / en op de oosteliicke Binnevestgraft tot aen Tevelshoffge / en aen de oostzijde van de Packhuysstraet tot aen het voors. hoffge / en aen de westzijde van deselve straet tot aen de Gorstraet / mitsgaders de Gorstraet ten wdersijden tusschen de Rhijnstraet en Binnevestgraft.

(SA II inv. nr 1217 fol. 98 vso, 14-10-1666)

Geschiedenis:

Gesticht op 04-07-1664

(SA II inv. nr. 1217 fol. 87 vso)

In 1666 verzoeken de heer en raad om splitsing van Pakkenburg omdat het seer moeyelick viel de voors. gebuyrte te regieren, vermits het groot getal der huysen onder deselve resorterende. Het Gerecht gaat op 14-10-1666 akkoord. Het noordelijk deel behoudt de naam Pakkenburg, het zuidelijke deel wordt Hofbuurt genoemd.

(SA II inv. nr. 1217 fol. 98 vso)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Reynouts, Evert - 04-07-1664 - *
Koninck, Jan de - 02-01-1665 1 *
Groenevelt, Pieter Jansz. - 21-06-1680 3  
Paedts, Robbert - 15-07-1694 1  
Peene, Zacheus van - 20-06-1715 1 v  
Monkoert, Jacobus - 05-06-1727 3  
Koevé, Pieter - 01-03-1731 2 v  
Naalswijck, Hermanus - 27-05-1733 1 v  
Frank, Pieter le - 03-07-1755 1  
Madoe, Jacobus - 22-10-1761 2  
Hoek, Christiaan van den - 11-02-1779 1 o *
Vrijling, Gerrit - 13-12-1787 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl