JAN HEREN SIMONSZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


JAN HEREN SIMONSZ.

ovl. 1399, tussen 21 feb. en 28 okt., begr. St. Pieterskerk (Secr. 84 f. 66; Ke. 323 (2) f. 13).

functies:

schepen 1381-82, 82-83, 89-90, 90-91, 92-93, 98-99, taalman van Rijnland 1368-69 (GvH. 1862 f. 8).

woonhuis:

aan de Breestraat; achter strekkend tot de Vollersgracht, afkomstig van Andries Ansoetenz.; verm. 14 okt. 1372. Zijn zoon en wellicht ook Jan zelf, hield dit huis in leen van de burggraaf (GvH. 226 f. 2 en 129v.; Hoek, 'Wassenaar', 537).

huisbezit:

een huis en erf in het bon Over 't Hof bij de stadsvest (d.w.z. aan het Rapenburg? Secr. 84 f. 66).

landbezit:

* 1 morgen land te Koudekerk (Secr. 84 f. 66).

* 7 hond land ald. aan de Doeswetering (ibidem).

* 5 hond land te Oegstgeest (ibidem).

* land te Zoeterwoude (ibidem).

* 1½ morgen land te Oegstgeest, in leen gehouden van Jan van Cronenburg (ibidem).

* 3 morgen 3 hond land te Oegstgeest (ibidem).

* 1½ morgen land te Wassenaar; de kerk van Wassenaar bezat hierop 60 s. rente (Huisarch. Twickel, Reg. AA f. 75); wrsch. het 5 mrt. 1392 in een belending verm. land. (Ga. 455 f. 71v.).

* land te Leiderdorp, verm. 10 apr. 1373, gemene voor gelegen met land van Frank Michielsz. van den Hove en Andries Hugenz. van der Burch en afkomstig van zijn schoonvader (Ke. 493 f. 21v., zie Ansoete c.s.).

rentebezit:

* 4 £ en 10 s.g.g. met houde op hofsteden op het Hogeland aan de Middelste gracht, samen met Andries van der Burch bezeten, afkomstig van Andries Ansoetenz. (Secr. 84 f. 66; Ke. 322 f. 26, zie Ansoete).

* renten te Leiden, samen met Andries en mr. Huge Frankenz. van der Burch bezeten, afkomstig van Andries Ansoetenz. (Secr. 84 f. 66, zie Ansoete c.s.).

* 42 s. pachtrente op land te Zoeterwoude (Secr. 84 f. 66).

* 6 s.g.g. met houde op een huis en erf te Leiden, 13 mei 1397 verkocht (RA. 50 f. 15).

borgstelling:

* 6 jan. 1372 Ludolf Claas Mouwerijnsz.z., van Wassenaar (Secr. 19 f. 29v.).

* 6 jan. 1372 Philips Geerlof Stevensz.z. (Secr. 19 f. 29v.).

* 28 juni 1378 Ludolf Claasz. en Jacob Bartoudsz. (Secr. 19 f. 45).

* 13 feb. 1380 Jacob Hannenz. (Secr. 19 f. 49v.).

* 4 okt. 1381 Jacob van Deyle (Secr. 19 f. 55v.).

* 26 okt. 1381 Coman Dirk die Mairseman (Secr. 19 f. 55v.).

* 24 dec. 1383 Dirk die Hout (Secr. 19 f. 61v.).

* 8 feb. 1392 Hendrik Gerritsz., d.i. zijn knaap (Secr. 19 f. 90).

* 27 juni 1392 Jan Simon Dirk Hanenz.z. (Secr. 19 f. 91).

* 31 dec. 1392 Pieter Jansz., Simon Jansz. en Albrecht Simonsz., van Westenwoude (Secr. 19 f. 95).

* 6 juli 1394 Jan Simon Jacob Hannenz.z. (Secr. 19 f. 101).

varia:

werd 17 dec. 1367 Leids poorter met 80 £, zonder borg (Secr. 19 f. 12v.); zegel: een klimmende leeuw (Ke. 903, 3 juni 1383).

familie:

was 19 jan. 1366 met Kerstant van den Berghe maag van Jacob van den Steenhuis, trad bovendien als borg op voor deze (Huisarch. Twickel, Reg. AA f. 16 d.i. Beelaerts van Blokland, 'Groot-Haesebroek', 18-19), wat wijst op verwantschap met het geslacht Van Raephorst. De naam van zijn zoon Claas Horst duidt op banden met het geslacht Horst (d.i. Van den Damme). Tr. een dr. van Floris Ansoetenz. (zie ald.).

kinderen:

1. Floris Jansz.

landbezit:

(na scheiding van zijn vaders nalatenschap met zijn broers, zoals tot stand gebracht door mr. Huge Frankenz., Philips Aarndsz., IJsbrand Strevelant Willemsz. en Andries Hugenz., 28 dec. 1399; Secr. 84 f. 66):

* 1 morgen land te Koudekerk.

* 7 hond land aan de Doeswetering.

* 5 hond land te Oegstgeest.

* land te Zoeterwoude.

2. Herper Jansz.

ontving na boedelscheiding met zijn broers (Secr. 84 f. 66) 28 dec. 1399 1½ morgen land (te Oegstgeest?), die hij in leen hield van Jan van Cronenburch, alsmede 3 morgen 3 hond land te Oegstgeest.

3. Claas (van der) Horst

woonhuis:

een huis en erf aan de Rijn, verm. 1421; de H. Geest bezat 1 £ pay. (W. 429 f. 36 en tafel).

huisbezit:

een huis en erf Over 't Hof bij de stadsvest (Rapenburg?), verworven 28 dec. 1399 (Secr. 84 f. 66).

landbezit:

1417-18 ¼ raamstede; St. Pieterskerk had hierop een rente (Ke. 323 (11) 10v., of betrof dit Claas Horst Gijsbrechtsz.?, zie Van den Damme).

rentebezit:

* 4 £ 10 s. met houde op hofsteden op het Hogeland aan de Middelste gracht, verkocht aan zijn neef Andries Hugenz. van der Burch (Secr. 84 f. 66; Ke. 322 f. 26).

* renten op huizen en erven te Leiden, gemeen met Andries Hugenz. en mr. Huge Frankenz. (Secr. 84 f. 66).

* 42 s. pachtrente op land te Zoeterwoude (Secr. 84 f. 66).

4. Jan Zoet Jan heren Simonsz.z.

ovl. na 20 jan. 1429 (Ke. 150).

woonhuis:

aan de Breestraat, bij de Blauwe Steen, in het Wolhuisvierendeel, verm. ca. 1390; in leen gehouden van de burggraaf (Blok, Hollandsche stad, I 324; Hoek, 'Wassenaar', 537). Dit huis was afkomstig van Andries Ansoetenz. (vgl. GvH. 226 f. 2). Hij ontving dit huis 28 aug. 1424 ten vrij eigen en droeg in ruil in leen op:

landbezit:

* 28 aug. 1424 3½ morgen land aan de Doeswetering onder Woubrugge. Hij verklaarde 4 dec. 1430 met zijn neef Andries Hugenz. van der Burch dit leen binnen een jaar aan te vullen indien het minder dan 6 £ opbracht, behalve bij dijkdoorbraak of oorlog (Hoek, 'Wassenaar', 537 en 627).

* 1½ morgen land te Wassenaar, afkomstig van zijn vader (zie ald.), 20 jan. 1429 met zijn zoon Jan Jansz. verkocht (Ke. 150).

stichting:

18 okt. 1416 St. Andrieskapelanie, samen met Andries Hugenz. van der Burch, ter gedachtenis van hun oom Jan Zoet Florisz. De collatie was voor Andries Hugenz., vervolgens Jan Zoet Jansz. en daarna voor diens broer Claas van der Horst (Ke. 322 f. 26, zie Die Milde en Ansoete c.s.).

varia:

erkende 28 dec. 1399 te zijn afgekocht voor wat betreft zijn vaderlijk erfdeel (Secr. 84 f. 66). Pachter van de tiende van Kerkwerve en Oegstgeest 1411 (GvH. 1487 f. 15).

5. Bartraad Jan heren Simonsz.

ovl. in of na 1416 (RA. 50 f. 138); bezat sinds 2 dec. 1404 26 £ pay. lijfrente t.l.v. haar mans goed (RA. 50 f. 138). tr. Claas Jansz. Vos (zie ald.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl