HEER CLAAS ADAMSZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


HEER CLAAS ADAMSZ.

ovl. 29 aug. 1422 (Ke. 416 f. 72).

functies:

pastoor van St. Pancraskerk sinds 1411, kanunnik aldaar verm. 3 juni 1419 (Ke. 416 f. 60 en f. 72, Leverland, 'Pastoors St. Pancras', 71).

opleiding:

bacc. in decr., studeerde te Parijs (Ke. 416 f. 72); is missch. mr. Nicolaus de Leidis die 1392 zijn licent. in art. verwierf en datzelfde jaar afzag van het bekleden van het ambt van procurator ald. (Denifle, Auctarium, I 662, 36-37; 664, 24-25, 665, 15-20).

(woon?)huis: te Marendorp bij het Franciscanessenklooster (Ke. 493 f. 95v).

varia:

zegelde 24 mrt. 1417 voor heer Claas Dirk Coenenz. (Ke. 1075). Was 3 juni 1419 een der executeurs-test. van Barta Costijnsweduwe (Ke. 416 f. 60).

familie:

was waarschijnlijk een zoon van Adam Adamsz. en broer van heer Jan Adamsz. en van Margriet, echtgenote van Pieter Wit (zie ald.); zij deelden gedrieën 17 juli 1388 hun vaders erfenis; daarbij ontving heer Jan 1 £ paym. om zijn vaders memorie te verzorgen (RA. 41F tussen fol. 145 en 145v.). Adam Adamsz., zelf nauwelijks geletterd, bekostigde de studie van zijn beide zoons (Ke. 416 f. 72v.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl