vorige Buurt: 24.Vliet 25. Koepoortsgracht volgende Buurt: 26.Zevenhuizen

 

6. Krauwelsteeg 
(Klik voor andere kaart) 9. Keizerrijk van Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 11. Kerstenrijk   12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de- 
(Klik voor andere kaart) 13. Steinenburg 
(Klik voor andere kaart) 15. Sint Catharinarijk 
(Klik voor andere kaart) 17. Nieuwe Rijk   18. Prily (Koevoet), Graafschap-   20. Meyenburg 
(Klik voor andere kaart) 21. Land van Beloften   22. Vreugdenrijk   23. Jericho of Jeruzalem   24. Vliet   25. Koepoortsgracht   26. Zevenhuizen   27. Oost Friesland   28. Compostel   29. Blik op de Aaszak   32. Nieuwland   69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-) 
(Klik voor andere kaart)
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

begrijpt beyde de zijden van de Coepoortsgraft / ende de helfte van de lange Raemsteech, te weten aen de noortsijde tot 't huys van Mr.Jan Walichs / aen de zuytzijde tot 't huys van Pouls Lybaert / noch de helfte van de Kijffhoufstraet aen de noortzijde tot 't huys van Wm. Govertsz./ ende aen de zuytzijde tot 't huys van Pr. Goodschalc / noch de noortzijde van de Molenwerff / ende noch de helfte van de Molesteech, te weten aen de zuytzijde tot 't huys van Jan Adriaensz. snijder / ende aen de noortzijde tot 't huys van Corn. Willebartsz. saeywercker / alle incluys.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 10, 24-01-1608)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: Coepoortsgraft no. xxv / Begint aen de Nieuwebrugge / beyde de zijden van de Coepoortsgraft / mitter halve Molensteech ende Raemsteech / plach te hebben aen huysen of cameren 56.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 8 vso)

Cornelis Cornelisz. Cocq lindewever verzoekt overmits zijn ouderdom van de heerschappij over de buurt te worden ontslagen. Het Gerecht stemt toe en de buurt moet volgens de enkele weken daarvoor ingevoerde Generale Ordonnantie een voordracht doen.

(SA II inv. nr. 46 fol. 298 vso, 02-04-1593)

In 1611 verzoeken de geburen van de Koepoortsgraft dat haere gebuyrte, die door 't vermenichfuldigen van de huysen wel drie mael soo groot geworden was als die over xxv jaren was geweest in tweeën zal worden gedeeld. Nadat de schepenen Andries Jacobsz. van Vezanevelt en Jacob Paedts de buurt hebben geïnspecteerd en met de heer der gebuurte hebben overlegd welke verdelinge als sij ten dienste van de gebuyren best sullen nemen te behooren, besluit het Gerecht tot splitsing in Koeienfort en Koeiensteeg, beter bekend als Koeienstein (zie ook 'Buurthouden', pag. 62).

(SA II inv. nr. 1216 fol. 13 vso - 14, 10-03-1611)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Cocq, Cornelis Cornelisz. - 1 <02-04-1593 ? o *
Leeuwen, Jacob Danielsz. van - 2 26-06-1597 1  
Verbant, Harmen Adriaensz. - 24-01-1608 1 s *

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
 2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl