Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1478
OAR records in next Year

 

 

Record #325     Date   next record  top of page
1478-04-23
Location Type of Document
OAR12, 000v-d Keur
Text
[000] Opten xviii den dach van aprille anno lxxviii starf Ysbrant van Scoten ende dair na opten xxiii sten dach van der selver maent waren tot Leiden alle die heemrad. vergadert ende eendrachtelic Jan van Scoten tot enen medegeselle.
English Summary
Selection of a new hoogheemraad, Jan van Scoten, in place of the late IJsbrant van Scoten.
Keywords
death of heemraden; scoten, ijsbrant van; scoten, jan van
Notes
Unnumbered, on an unnumbered sheet preceding the numbered folios.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
death of heemraden 4 / 9 1459 1474 1479
scoten, ijsbrant van 53 / 53 1438 1477  
scoten, jan van 1 / 4     1478

 

Record #522 prev record   Date      top of page
1478-06-30
Location Type of Document
OAR12, 101r-a-101v Scheiding
Text
[029] Int jaer ons heren duysent vierhondert ende 78 op sinte Jans schouwe wort tot Leyden bij Jacob van Wouwe, Gerijt van Poelgeest, Jan van Poelgeest, Jan van Noortich, Dirc van Zwieten, Huge van Zwieten ende Jan van Schoten, hoge Heemrade van Rijnlant, getaxeert ende gescheiden van aertgelt, dat seker personen off geslagen is tot seker walen inden dijc gebroken tusschen Aemsterdam ende Sparendam binnen den voirseiden jaer, ende elc is sijn derde gewaerdeert na die waerdicheit vanden coop also die voirseiden gedolven landen mer enen duer gekost noch waerdich en sijn. Item Coman Willems is sijn lant gekoft daer aerde wtgeslagen is elke margen om 40 rijnsche gulden, ende gelt elke margen sjaers te huer 2 rijnsche gulden, dus is hem toegescat van elke roede 9 doyte. Item Pieter Sibrantszoon is sijn lant gekoft om 52 rijnsche gulden elke margen, ende dat margengelt siaers 2-1/2 rijnsche gulden ende een stover, dus is hem toegescat van elke roede 3 groot. Item Dirc Foyen is sijn lant gekoft elke margen om 25 rijnsche gulden, ende gelt elke margen sjaers omtrent 25 stuvers, dus is hem toegescat van elke roede anderhalven groten. Item Katrijn meester Louwerijs wedwye is hoor lant gekoft om 25 rijnsche gulden, ende gelt elke margen omtrent 20 stuvers, dus is hoor toegescat van elke roede anderhalve groten Item sullen alle dese voorseiden gelden betaelt wesen tot sinte Baven dage naestcomende. [101v] Item die reguliers is hoer lant gekoft om 25-1/2 rijnsche gulden, ende gelt elke margen sjaers te huer ijof paeyment ende is mer gebaege gedaenict elke roede voer anderhalven groten.
English Summary
The hoogheemraden issue a decision concerning compensation for dirt requisitioned for dike maintenance (aardhaling) and acknowledge that value of the land played a role in the amouts set. A list of individuals and amounts of aardgeld paid follows.
Keywords
woude, jacob van der; poelgeest, gerijt van; poelgeest, jan van; noortich, jan van; zwieten, dirc van; zwieten, hughe van; scoten, jan van; aardhaling; walen dichten; flooding; spaarndam; amsterdam; hoge zeedijk; spaarndammerdijk; peat digging; coman willems; pieter sibrantszoon; dirc foyen; katrijn meester louwerijs wedwye; reguliers
Notes
See OAR15, 67v-a.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 35 / 37 1356 1469 1491
amsterdam 21 / 23 1405 1477 1479
flooding 33 / 35 1405 1477 1525
hoge zeedijk 32 / 34 1255 1477 1479
noortich, jan van 11 / 13 1438 1477 1491
peat digging 43 / 43 1392 1472  
poelgeest, gerijt van 61 / 64 1419 1474 1482
poelgeest, jan van 26 / 27 1438 1474 1479
scoten, jan van 2 / 4 1478 1478 1491
spaarndam 52 / 55 1253 1477 1479
spaarndammerdijk 33 / 36 1255 1477 1479
walen dichten 21 / 21 1405 1477  
woude, jacob van der 6 / 8 1425 1477 1491
zwieten, dirc van 11 / 12 1399 1477 1482
zwieten, hughe van 3 / 4 1469 1477 1481

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl