vorige Buurt: 68.Paltsgraafschap op de Rijn 69. Oost Kerstenrijk volgende Buurt: 70.Constantinopolen

 

64. St. Catharinarijk   65. Kranenburg   66. Steinenburg   67. Rome   68. Paltsgraafschap op de Rijn   69. Oost Kerstenrijk   70. Constantinopolen   73. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 78. Graafschap Prily (Koevoet)   80. West Kerstenrijk   85. Klein Egypte   86. Burgstreng   87. Klein Mariënburg   88. St. Hubert   89. Rijnenburg   91. Mozes   92. Hof van Rusten   93. Boterbuurt   94. Bisdom van Napels   95. Woud zonder Genade   96. Buitenduin   97. West Woudfriezen 
(Klik voor andere kaart) 98. Oud Tuil naar Binnen 
(Klik voor andere kaart) 99. Vredenrijk   100. West Tuil   106. Groenendaal 
(Klik voor andere kaart) 136. Oud Vredenburg 
(Klik voor andere kaart) 137. Oost Ossenland   139. West Ossenland   140. Klein van Macht   142. Zuid Bouwelouwensteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg   146. Vollersrijk 
(Klik voor andere kaart) 148. Vosserschagen   149. Oud Barbarije   150. Klein Barbarije   152. Noord Duizendvrezen 
(Klik voor andere kaart) 153. St. Annenrijk   154. Rodenrijk   156. Claas Jan Vossenhoek   157. Rode Steen   159. Oost Mariënburg   160. Hartenburg   161. Mariënborg   162. Mariënrijk   163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

den taerling huysen besloten tusschen de Bredestraet ten oosten / de Wolsteech ten zuyden / de overwulfde Voldersgraft ten westen / ende de corte P(iete)rskerssteech ten noorden

(SA II inv. nr. 1216 fol. 9 vso, 29-11-1607)

dat de gehuysden aen de oostzijde van de Langebrugge / beginnende van de voorste Choorsteech noortwaerts aen loopende tot seeckere poorte responderende over Arent Roelantstege / sullen werden gevoucht onder de gebuyrte van Oost Kerstenrijck

(SA II inv. nr. 1216 fol. 54 vso - 55, 24-06-1621)

Geschiedenis:

Op 29-11-1607 op verzoek van de geburen ontstaan als afsplitsing van de buurteKerstenrijk.

(Idem. Zie ook SA II inv. nr. 1221)

Oorspronkelijk grensden veel huizen aan de zuidwestzijde van de Breestraat met hun erven aan de Voldersgracht. In de loop der 16e en het begin van de 17e eeuw worden veel van deze erven bebouwd met huizen die hun ingang hebben aan de inmiddels overwulfde gracht, nu Langebrug geheten. De Langebrugbewoners tussen de Pieterskerkchoorsteeg en de Diefsteeg verzoeken om in eenige gemeene gebuyrte geaccommodeert te werden, alsoo sij maer ses ofte seven personen in getale sijnde dengenen die alaer comt te sterven nyet en connen bequamelijcken ter begraeffenisse brengen. Het Gerecht besluit op 24-06-1621 om het oostelijke deel van de Langebrug vanaf de Pieterskerkchoorsteeg tot tegenover de ingang van de Arend Roelandsteeg bij Oost Kerstenrijk te voegen. Het noordelijk aansluitende gedeelte tot de Diefsteeg wordt onder de buurt Prily gebracht (zie ook 'Buurthouden', pag. 69).

(SA II inv. nr. 1216 fol. 54 vso - 55, zie ook Steinenburg)

Op 27-09-1670 slaat het Gerecht een onbekend verzoek van Oost Kerstenrijk af (vermoedelijk betreft het een verzoek om te mogen hoven).

(SA II inv. nr. 156 fol. 86)

(Med. Dr. Jan) Tak, heer van Oost Kerstenrijk, meldt dat de schilder Meyer bij de begrafenis van zijn schoonmoeder heeft verzuimd om acht dragers uit de buurt te nemen. Dit zou in strijd zijn met het gerechtsbesluit van 14-11-1748 naar aanleiding van een memorie van enige burgers. Het Gerecht herinnert de buurtheer echter aan het besluit van 17-12-1748 dat bepaalt dat de eerstgenoemde resolutie niet geldt voor leden van de universitaire gemeenschap. De bedoelde Meyer blijkt bij de universiteit te zijn ingeschreven (zie ook 'Buurthouden', pag. 135-136).

(SA II inv. nr. 224 fol. 18, 03-01-1780)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Heusen, Pieter van - 29-11-1607 1 v  
Cortenbosch, Aernt van - 18-05-1617 1 v  
Cortenbosch, Dirck Jansz. van - 16-10-1636 1  
Cortenbosch, Dirck Arentsz. van - 16-07-1648 2  
's Gravensande, Dirck van - 27-04-1656 1  
Hanoth, Mr. Michiel - 13-03-1664 1  
Maton, Med. Dr. Theodorus - 16-01-1670 1 *
Clingneth, Nicolaes - 05-06-1681 2  
Doncan, Jacobus - 09-09-1688 2 v  
Stoffe, Mr. Jacob van der - 19-06-1698 2 v  
Verboom, Mr. Frans - 31-08-1702 1  
Boon, Philip - 14-10-1706 3  
Boon, Willem - 24-07-1721 1  
Schrevelius, Cornelis - 12-05-1740 1 v  
Schouten, Adam - 07-11-1743 1  
Stipriaan, Jakobus van - 05-06-1755 1  
Tak, Med. Dr. Jan - 06-07-1775 1  
Stipriaan, Jan van - 30-06-1780 1 v  
Paulusz, Jan Markon - 09-09-1784 1  
Severin, Hendrik - 25-10-1786 1 *
Hoeuft, Joan Paul - 09-12-1790 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl